Komponenty, které podporují ekologické pohony a zlepšují energetickou účinnost

Odtahové systémy

Znečištění vzduchu způsobené mezinárodní lodní dopravou představuje zhoršující se problém. V reakci na tuto skutečnost Mezinárodní námořní organizace v posledních letech zpřísnila kontrolu dodržování svých předpisů týkajících se snižování emisí oxidů síry a dusíku (SOx a NOx) z lodních motorů používaných v námořní přepravě. Kelvion je jedním z předních výrobců ekologické technologie, která pomáhá sektoru námořní dopravy snižovat emise a zvyšovat energetickou účinnost zařízení.

Odtahové systémy

Bez ohledu na to, který ze způsobů snižování emisí SOx a NOx na palubě svého plavidla používáte, Kelvion má pro vás správné řešení výměny tepla. Technologie čištění plynu využívá naše kompaktní deskové výměníky tepla odolné proti korozi k ochlazování sladké vody v uzavřených, otevřených nebo hybridních okruzích. Nejmodernější recirkulační chladiče výfukových plynů společnosti Kelvion pomáhají snižovat stopu NOx při plavbě. Naše kompaktní a na zakázku vyrobené povrchové kondenzátory lze snadno integrovat do trupu lodi za účelem regenerace odpadního tepla pro pohon parní turbíny elektrického generátoru.

Potřebujete vice informací?