Komponenty, které podporují ekologické pohony a zlepšují energetickou účinnost

Odtahové systémy

Znečištění vzduchu způsobené mezinárodní lodní dopravou představuje zhoršující se problém. V reakci na tuto skutečnost Mezinárodní námořní organizace v posledních letech zpřísnila kontrolu dodržování svých předpisů týkajících se snižování emisí oxidů síry a dusíku (SOx a NOx) z lodních motorů používaných v námořní přepravě. Kelvion je jedním z předních výrobců ekologické technologie, která pomáhá sektoru námořní dopravy snižovat emise a zvyšovat energetickou účinnost zařízení.

Odtahové systémy

Bez ohledu na to, který ze způsobů snižování emisí SOx a NOx na palubě svého plavidla používáte, Kelvion má pro vás správné řešení výměny tepla. Technologie čištění plynu využívá naše kompaktní deskové výměníky tepla odolné proti korozi k ochlazování sladké vody v uzavřených, otevřených nebo hybridních okruzích. Nejmodernější recirkulační chladiče výfukových plynů společnosti Kelvion pomáhají snižovat stopu NOx při plavbě. Naše kompaktní a na zakázku vyrobené povrchové kondenzátory lze snadno integrovat do trupu lodi za účelem regenerace odpadního tepla pro pohon parní turbíny elektrického generátoru.

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies