Heat exchangers for marine on-board systems

Palubní systémy

Výměníky tepla jsou kriticky důležité pro zahřívání a chlazení různých médií během provozu mnoha palubních služeb a systémů. Máme odpověď na vše – od dodávky sladké vody, přes klimatizaci až po zlepšování ekologických parametrů provozu. Naše výměníky teply jsou robustní a spolehlivé i v těch nejnáročnějších podmínkách na moři.

Palubní systémy

Dodávka sladké vody

Bez sladké vody by plavidla nemohla vyplout. Zatímco pitná voda je zásadní pro posádku a cestující, je třeba mít také zásobu sladké vody pro chlazení motorů a dalších zařízení. Jsme předním dodavatelem utěsněných deskových výměníků tepla výrobcům generátorů používaných pro destilaci sladké vody z mořské vody.

Palubní vzduchotechnika (HVAC) / Chlazení

Multifunkčnost předurčuje naše deskové výměníky tepla k mnoha palubním aplikacím. Nacházejí využití v chladicích jednotkách pro skladování a uchovávání potravin, včetně většiny rybářských lodí, ale také ve vytápěcích zařízeních plaveckých bazénů na výletních lodích a v okruzích pitné vody určené ke konzumaci, vaření a sprchování. Náš sortiment deskových výměníků tepla se vyznačuje speciálními bezpečnostními parametry včetně dvojité stěny, která zabraňuje smíchání pitné vody s chladicí vodou pro motory. Naše portfolio na tvrdo spájených deskových výměníků tepla a plášťových a trubkových výměníků tepla lze najít v klimatizačních systémech na lodích, kde pomáhají udržovat příjemné klima na palubě.

Stroje na palubě lodi

Obchodní lodě, nákladní lodě a další plavidla určená k přepravě zboží jsou často vybaveny robustními zdvihacími stroji včetně jeřábů a navijáků. Tyto stroje mají mnoho pohyblivých součástí, které je třeba mazat olejem, který zas musí být chlazen vzduchem nebo vodou, aby nedošlo k poškození součástí vlivem tření. Naše deskové výměníky tepla a plášťové a trubkové výměníky tepla nabízejí účinná řešení a garantují vysoký výkon. Tato technologie se také s úspěchem používá u zařízení pro manipulaci s kotvou. Jakmile je náklad vyložen, nádrže a kontejnery musejí být vyčištěny. Tyto čisticí systémy, které jsou zahřívány párou nebo olejem, představují samy o sobě důmyslné průmyslové procesy. Naše plášťové a trubkové výměníky tepla pomáhají zajistit bezproblémovou a efektivní funkci těchto systémů.

Úprava tekutin a paliva

Jsme spolehlivým partnerem při hledání způsobu, jak ochránit mořské životní prostřední tím, že umožňujeme lodím, aby používaly paliva s nízkým obsahem síry nebo přešly na zkapalněný zemní plyn (LNG) a odstranily znečišťující látky z kalové vody na dně lodi. Jedním z řešení, které umožňuje dodržovat mezinárodní předpisy týkající se emisí oxidů síry (SOx), je přejít na lodní plynový olej (marine gas oil, MGO), který obsahuje méně síry než standardní těžký topný olej. Mnoho systémů pro vstřikování lodního paliva však není určeno pro manipulaci s MGO, který má nízkou viskozitu. Aby se zabránilo poškození součástí vstřikování paliva, musí být MGO před použitím ochlazen, aby se jeho viskozita zvýšila. Náš sortiment utěsněných deskových výměníků tepla a plášťových a trubkových výměníků tepla se pro tento úkol ideálně hodí a hraje důležitou roli při přechodu na ekologicky nezávadný pohon. S těžkým topným olejem je třeba zacházet opačně – před použitím se musí ohřát, aby se jeho viskozita snížila. Naše plášťové a trubkové a deskové výměníky zajistí, že olej dosáhne požadovaného stupně viskozity. Alternativou ke snižování znečištění vzduchu je instalace motorů na zkapalněný zemní plyn (liquid natural gas, LNG) nebo dvojí palivo. Naše technologie výměny tepla hraje klíčovou roli v nezbytném procesu odpařování, který umožňuje spalování paliva. Pokud se jedná o čištění kalové vody na dně lodi, úpravu kalu a regeneraci topného oleje za účelem recyklace, naše utěsněné deskové výměníky tepla zajišťují chlazení potřebné k podpoře procesu separace, čímž přispívají k ochraně životního prostředí.

Potřebujete vice informací?