Heat exchangers for the oil & gas transportation

Přeprava ropy a plynu

Lodě určené pro skladování a plovoucí jednotky pro skladování a regasifikaci (FSRU) jsou velmi náročné, pokud se jedná o celkovou výkonnost zařízení: neočekávané poruchy mohou mít katastrofické důsledky.

Přeprava ropy a plynu

Pro procesy frakční destilace a regasifikace zkapalněného zemního plynu jsou kompaktnost, nákladová efektivnost a přístupnost velmi důležité. Vzduchové chladiče Kelvion, svařované a utěsněné deskové výměníky tepla nabízejí všechny tři výhody, takže každý krok v rámci těchto procesů je dokonale řízen.

Potřebujete vice informací?