Heat exchangers for the oil & gas transportation

Přeprava ropy a plynu

Lodě určené pro skladování a plovoucí jednotky pro skladování a regasifikaci (FSRU) jsou velmi náročné, pokud se jedná o celkovou výkonnost zařízení: neočekávané poruchy mohou mít katastrofické důsledky.

Přeprava ropy a plynu

Pro procesy frakční destilace a regasifikace zkapalněného zemního plynu jsou kompaktnost, nákladová efektivnost a přístupnost velmi důležité. Vzduchové chladiče Kelvion, svařované a utěsněné deskové výměníky tepla nabízejí všechny tři výhody, takže každý krok v rámci těchto procesů je dokonale řízen.

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies