Zásadní suroviny pro náš každodenní život

Ropa a plyn

Ropa a zemní plyn jsou pro moderní život velmi důležité. Nejen, že jsou hlavními zdroji energie po celém světě, ale jsou také surovinami pro výrobu tisíců produktů, které používáme každý den: počínaje elektronickými zařízeními, přes oblečení až po léky a čisticí prostředky pro domácnost.

Ropa a plyn

Rostoucí počet obyvatel na zemi zvyšuje poptávku

Během příštích 20 let dosáhne světová populace počtu 8,8 miliardy. Rostoucí populace znamená zvyšující se potřebu energie i produktů vyrobených z ropy a plynu. Hlavní hnací silou tohoto vzestupného trendu jsou Čína, Indie a Jihovýchodní Asie.

Zvýšení kapacity

Navzdory poklesu cen ropy v průběhu několika uplynulých let odvětví nepřestává investovat do nových zařízení, která mají uspokojit poptávku po rafinovaných produktech. Mezinárodní agentura pro energii (International Energy Agency, IEA) předpověděla, že globální potřeba ropy vzroste z 96 milionů barelů na den v roce 2016 na téměř 102 miliony barelů na den v roce 2022. Předpokládá se, že v období od 2017 do 2021 vzroste globální investice do zkapalněného zemního plynu (LNG) o 50 % a dosáhne hodnoty 284 miliard amerických dolarů.

Ekologický přístup

Odvětví těžby a zpracování ropy a plynu je zároveň velkým odběratelem vody a energetických zdrojů a vztahují se na něj stále přísnější regulace zaměřené na zmírnění dopadů těžby, výroby a distribuce na životní prostředí. Mnoho zemí po celém světě také zavedlo legislativu požadující snižování emisí a množství polétavých znečišťujících látek, přičemž rafinérie budují zařízení, která jim pomáhají splnit požadavky na výrobu paliv s nízkým obsahem síry. 

Řešení pro každý článek uhlovodíkového řetězce

Společnost Kelvion má ta správná řešení pro přenos tepla pro celý řetězec výroby a využití uhlovodíků, od těžby (na pevnině i na moři) až po rafinaci, zpracování, přepravu a skladování. Naše produkty a odborné znalosti technologického postupu pomáhají zákazníkům v odvětví těžby a zpracování ropy a plynu zvyšovat účinnost a snižovat dopady na životní prostředí.

Potřebujete vice informací?