Chlazení / sklady ovoce a zeleniny

Carota Sp. z o.o.

Pokud se jedná o maloobchodní prodej zeleniny, musejí být dnes producenti schopni dodávat vynikající kvalitu i množství – ideálně dvanáct měsíců v roce. Polské družstvo specializující se na produkci zeleniny, Carota Sp. z o.o., tedy navrhlo kapacitu svého skladu pro skladování v chladu na 25 000 tun za týden a spoléhá se na technologii chlazení na bázi čpavku dodanou společností Kelvion.

Kelvion References Refrigeration Carota

Polské zemědělské družstvo Carota Sp. z o. o. ve městě Dzierzoniów ve vojvodství Dolní Slezsko dodává čerstvou mrkev a cibuli po celý rok. Pomocí dotace z evropských fondů společnost pro tento účel vybudovala novou chladírenskou a výrobní halu. Velký sklad a kapacity pro třídění jsou nutným předpokladem pro rychlou a spolehlivou obsluhu zákazníků, a to jak těch stávajících, tak těch, kteří nakupují na nově se objevujících trzích v Evropě. Několik nových velkých maloobchodních skupin aktivních v Evropě potřebovalo dodavatele a obchodní partnery, kteří by uměli dodávat velká množství na čas a ve vysoké kvalitě tak, aby se zboží dostalo na pulty v jejich prodejnách. Nově postavený sklad pro skladování v chladu společnosti Carota disponuje dvaceti chladicími místnostmi, které dostačují pro 17 000 tun mrkve a 8 000 tun cibule. Technologii chlazení dodala společnost GEA Refrigeration z Polska. Sklady pro mrkev a cibuli družstva Carota Sp. z o. o. jsou navzájem klimaticky odděleny, protože každý z těchto druhů zeleniny vyžaduje odlišné skladovací podmínky.

Zatímco cibule musí být skladována ve velkých, dobře větraných, suchých hromadách při teplotě 4 °C, mrkev vyžaduje stejnoměrně vlhké klima s přibližně 95 až 98% relativní vlhkostí, při teplotě 0,5 až 2 °C a s maximálním výkyvem teploty ±0,25 K. Mrkev se sklízí pouze několik týdnů v září a říjnu. Celá sklizeň všech partnerů participujících v družstvu Carota je uskladněna ve skladech tohoto družstva. Ihned po dodávce sníží chladicí tunel teplotu mrkve na 5 °C během osmi hodin. Mrkev je následně uskladněna v dřevěných bednách ve 14 místnostech pro skladování v chladu při teplotě 0,5 °C a přibližně 98% relativní vlhkosti. Speciální snímač teploty monitoruje teplotu. Speciální systém trysek, který vytváří jemnou vodní mlhu za vysokého tlaku, zajišťuje v místnosti pro skladování v chladu předem nastavenou vlhkost. Tato technologie je efektivnější než parní smáčení. Mrkev je očištěna ledovou vodou, roztříděna a zabalena.

Kelvion References Refrigeration Carota
Kelvion References Refrigeration Carota
Kelvion References Refrigeration Carota
Kelvion References Refrigeration Carota
Kelvion References Refrigeration Carota
Kelvion References Refrigeration Carota

Cibule se sklízí na konci září. Cibule se nejprve osuší, následně zchladí na 4 °C, volně rozprostře na perforované podlaze v šesti skladovacích místnostech a udržuje se v dobře větraném prostředí. V chladicí místnosti pro cibuli je instalováno volné chlazení s přívodem čerstvého vzduchu pomocí pouze jednoho vzduchového chladiče během fáze sušení a na konci sezóny na jaře. Výměna vzduchu pomocí ventilace s nuceným prouděním vzduchu hromadami cibule vysokými 4,50 m je přibližně 100 000 m³/h. Cibule je roztříděna, částečně oloupána a těsně před dodáním zabalena. Během sklizně je chladicí systém v provozu většinou na maximum. Mimo sezónu studený sklad vyžaduje méně chladicího výkonu díky venkovním teplotám i nízké obrátce zásob. Z tohoto důvodu společnost Carota Sp. z o.o. specifikovala systém klimatizace vzduchu a chlazení, který funguje efektivně i při částečném zatížení. Pro každou chladicí komoru byly použity tři vzduchové chladiče společnosti Kelvion řady SG (HB). Pro cibuli byla použita jedna jednotka se stejným rozsahem. Je-li to zapotřebí, mohou být výměníky tepla odmrazeny horkým plynem. Teplota odpařování je -8 °C pro ochlazení mrkve na teplotu skladování. V průběhu operací skladování teplota stoupne na -2 °C.

Jednotlivé teploty požadované pro amoniak jsou řízeny centrálně, a tedy energeticky výhodně, pomocí kompresorů, které udržují teplotu přesně na hodnotě nastavené pro každou chladicí místnost. Pouze u požadavku na mírné chlazení kompresory přepnou na úsporný provozní režim s částečným zatížením. Tento parametr představuje významný rozdíl proti tradičním systémům, ve kterých kompresory fungují vždy v režimu částečného zatížení, a chlazení se reguluje energeticky náročnými tlakovými ventily. Částečné zatížení také zajišťuje, že rychlost vzduchu nad produktem zůstává nízká. Když se vzduch pohybuje takto pomalu, v hraniční vrstvě kolem mrkve se vytvoří vysoká vlhkost. Mrkve ztrácejí méně vody, a tedy zůstávají v ochranné vlhké atmosféře déle šťavnaté. Ventilátory výparníku, ventilátory jednotek chladičů a čerpadla chladiva s celkovým výkonem 2,2 MW a s frekvenční regulací chladicího výkonu běží celoročně podle potřeby a pokrývají zejména provoz při částečném zatížení. Díky své nové technologii výroby a skladování je společnost Carota Sp. z o.o. dobře připravena na obchodování v Evropě. Poptávka po mrkvi a cibuli z Dolního Slezska v průběhu minulého roku vzrostla. Ve střednědobém horizontu družstvo plánuje uplatnit na trhu 25 000 až 30 000 tun zeleniny za rok.

Spojte se s námi

Kelvion Holding GmbHPlease feel free to send us your questions!

Potřebujete vice informací?