Chlazení / distribuční centra

Chefs Culinar

Vše začalo v roce 1923 v německém městě Goch, kde Josef Moll dodával nemocnicím margarín. Dnes, o devadesát let později, je jeho společnost předním velkoobchodníkem s potravinářským i nepotravinářským zbožím v Německu a od září působí spolu s dalšími třemi partnery ve sdružení s názvem „CHEFS CULINAR“.

Kelvion References Refrigeration Chefs Culinar

Polské zemědělské družstvo Carota Sp. z o. o. ve městě Dzierzoniów ve vojvodství Dolní Slezsko dodává čerstvou mrkev a cibuli po celý rok. Pomocí dotace z evropských fondů společnost pro tento účel vybudovala novou chladírenskou a výrobní halu. Velký sklad a kapacity pro třídění jsou nutným předpokladem pro rychlou a spolehlivou obsluhu zákazníků, a to jak těch stávajících, tak těch, kteří nakupují na nově se objevujících trzích v Evropě. Několik nových velkých maloobchodních skupin aktivních v Evropě potřebovalo dodavatele a obchodní partnery, kteří by uměli dodávat velká množství na čas a ve vysoké kvalitě tak, aby se zboží dostalo na pulty v jejich prodejnách. Nově postavený sklad pro skladování v chladu společnosti Carota disponuje dvaceti chladicími místnostmi, které dostačují pro 17 000 tun mrkve a 8 000 tun cibule. Technologii chlazení dodala společnost GEA Refrigeration z Polska. Sklady pro mrkev a cibuli družstva Carota Sp. z o. o. jsou navzájem klimaticky odděleny, protože každý z těchto druhů zeleniny vyžaduje odlišné skladovací podmínky.

Zatímco cibule musí být skladována ve velkých, dobře větraných, suchých hromadách při teplotě 4 °C, mrkev vyžaduje stejnoměrně vlhké klima s přibližně 95 až 98% relativní vlhkostí, při teplotě 0,5 až 2 °C a s maximálním výkyvem teploty ±0,25 K. Mrkev se sklízí pouze několik týdnů v září a říjnu. Celá sklizeň všech partnerů participujících v družstvu Carota je uskladněna ve skladech tohoto družstva. Ihned po dodávce sníží chladicí tunel teplotu mrkve na 5 °C během osmi hodin. Mrkev je následně uskladněna v dřevěných bednách ve 14 místnostech pro skladování v chladu při teplotě 0,5 °C a přibližně 98% relativní vlhkosti. Speciální snímač teploty monitoruje teplotu. Speciální systém trysek, který vytváří jemnou vodní mlhu za vysokého tlaku, zajišťuje v místnosti pro skladování v chladu předem nastavenou vlhkost. Tato technologie je efektivnější než parní smáčení. Mrkev je očištěna ledovou vodou, roztříděna a zabalena.

Kelvion References Refrigeration Chefs Culinar
Kelvion References Refrigeration Chefs Culinar
Kelvion References Refrigeration Chefs Culinar
Kelvion References Refrigeration Chefs Culinar
Kelvion References Refrigeration Chefs Culinar
Kelvion References Refrigeration Chefs Culinar

Druhým důležitým faktorem pro doporučení Küba Market SP byl konfigurační software společnosti Kelvion. Christoph Peters říká: „Po zadání parametrů umožňuje softwarová aplikace Küba Select porovnat úrovně akustického tlaku různých vzduchových chladičů pomocí tabulky, přičemž do celkové kalkulace je systematicky zahrnován hluk na pozadí způsobený chladicím systémem. To je pro mnoho našich projektů velmi důležité, protože vždy chceme instalovat tiché zařízení s maximální hlučností 60 dB (A).“ V budoucnu bude výparník společnosti Kelvion ve Weeze produkovat za chodu maximálně 40 až 50 dB (A). „Jedná se o ultra tiché chladiče,“ říká Christoph Peters a zdůrazňuje: „Snižuje hlukové emise, jimž jsou vystaveni pracovníci skladu, téměř na nulu. A my současně minimalizujeme spotřebu elektrické energie zařízení.“ Energetické úspornosti se dosahuje optimálně vypočteným poměrem plochy žebra k ploše ventilátoru. „Běžně platí, že dodavatelé systémů zmenšují plochu žeber a instalují velké ventilátory. To, co možná na první pohled přináší úspory, se při bližší kalkulaci jeví jako zdroj zvýšených nákladů na energie a intenzivního hluku na pozadí. Důvodem jsou změny teplot kvůli přeskladňování ve skladu pro chlazené skladování, které nevyhnutelně vedou k tomu, že ventilátory běží na plný výkon a produkují hluk. Tato skutečnost má vliv na kvalitu zboží a zaměstnance stresuje,“ říká Peters, který se rozhodl jít jinou cestou a při plánování svých systémů zohledňuje dlouhodobé investice.

Pokud se jedná o chladicí výkon a dosah chladicího vzduchu, výparníky jsou navrženy tak, aby nepracovaly v blízkosti svých mezních hodnot, a to ani v případě zvýšeného přítoku teplého vzduchu zvenčí, a z tohoto důvodu se udržuje DT1 malé. Pro snížení ztráty tlaku a dodržování souvisejících požadavků na minimální spotřebu energie Christoph Peters objednal výparníky s patentovanými rozvodnými vedeními chladiva od společnosti Kelvion. „Rozvod chladiva je vynikající a při správné konstrukci nevyžaduje malý pokles tlaku kompenzaci energie.“ Chladicí systém je připojen k zařízení PLC se softwarem od p. Peterse, čímž je zajištěna trvalá synchronizace dat. Zařízení je analogicky připojeno k externímu serveru umístěnému v Petersově kanceláři, do kterého je každou hodinu odesílán signál. Pokud signál nepřijde, monitorovací software automaticky zavolá servisního technika. To je další bezpečnostní parametr. Pro odmrazování výše uvedených mrazicích systémů Christoph Peters používá horký plyn, protože elektrické odmrazování volitelně instalovanými topnými tělesy by spotřebovávalo další energii z primárních zdrojů. Zařízení PLC také stále monitoruje jakoukoli námrazu na žebrech. Protože jak výparníky, tak instalovaný kondenzátor mají řízené ventilátory s technologií EC, mohou být kdykoliv vynulovány na dvou místech, aby bylo zajištěno optimální chlazení s minimálním vysušením chlazených potravin a aby byla ochráněna čerstvost a kvalita.

Spojte se s námi

Kelvion Holding GmbHPlease feel free to send us your questions!

Potřebujete vice informací?