Elektřina / elektrárny na fosilní paliva

Elektrárna na zemní plyn Fortuna v Düsseldorfu

Město s neutrálním klimatem: Jestliže Düsseldorf splní tento hlavní cíl do roku 2050, my ve společnosti Kelvion budeme mít na dosažení tohoto cíle velký podíl – díky širokému spektru řešení instalovaných v nové elektrárně na zemní plyn Fortuna v Düsseldorfu v městské části Lausward.

Kelvion References Power Plant Düsseldorf

Tato elektrárna vyrábí elektřinu a teplo ze zemního plynu způsobem, který je kompatibilní s životním prostředím. Účinnost využití paliva je 85 procent díky současné výrobě elektřiny a dálkového vytápění pomocí kogeneračního procesu (CHP). Z tohoto důvodu je teplo pro dálkové vytápění vyráběné v elektrárně Fortuna klasifikováno jako primární energetický faktor 0 a ze zákona odpovídá energii z obnovitelných zdrojů, pokud se jedná o emise oxidu uhličitého. Srdcem elektrárny je plynová turbína, která je zdrojem tepla pro kotel využívající odpadní teplo, jenž generuje páru, která zas pohání parní turbínu. Generátor vyrábějící elektřinu je zařazen mezi plynovou a parní turbínou. Parní turbína a připojovací potrubí zajišťují dodávku páry do kondenzátorů dálkového vytápění přes vícero odběrových stupňů. Konstrukční návrh parní turbíny byl upraven tak, aby maximalizoval využití páry vyráběné s extrémně nízkými ztrátami energie.

Výsledek našeho zákazníka, teplárnu města Düsseldorf, i všechny průmyslové partnery zapojené do projektu výstavby, potěšil. Se svým elektrickým výkonem přibližně 595 megawattů a účinností více než 61 procent, pokud se jedná pouze o výrobu elektřiny, se elektrárna Fortuna snaží o pokoření světového rekordu. S využitím stávající tepelné energie pro městskou síť dálkového vytápění se Düsseldorf v budoucnu pokusí o překonání dalšího světového rekordu. Nikdy předtím nebylo 300 megawattů tepla pro dálkové vytápění vyrobeno jedinou elektrárnou využívající jedinou plynovou turbínu. Nová elektrárna v Lauswardu proto může v zimě dosáhnout celkové úrovně účinnosti využití energie ve výši 85 procent.

Kelvion References Power Plant Düsseldorf
Kelvion References Power Plant Düsseldorf

Spojte se s námi

Kelvion Holding GmbHPlease feel free to send us your questions!

Potřebujete vice informací?