Chlazení / distribuční centra

Grell Organic Food

Povědomí o nutriční hodnotě se změnilo. Stále vyšší počet lidí preferuje „organické potraviny“, protože si přejí žít zdravěji a jsou obezřetnější k tomu, co jedí. Organické potraviny znamenají víc, než jen pečeť kvality. Organické potraviny znamenají ekologické zemědělství, krátké dodací trasy, transparentní struktury – čerstvé potraviny přímo z pole a přednostně od farmáře, který bydlí v sousedství.

Kelvion References Refrigeration Nature Costs

To je udržitelnost v praxi a v dobách skandálů týkajících se potravin a změn klimatu jsou tyto potraviny vyhledávané ve stále větší míře. Aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku spotřebitelů v severním Německu, zvýšila společnost Grell Naturkost GmbH (organické potraviny) podstatnou měrou svou kapacitu regionálního velkoobchodníka se sídlem v Kaltenkirchenu (Šlesvicko-Holštýnsko). Nové zařízení pro skladování při nízkých teplotách bylo vybudováno na ploše více než 4 000 m2 s osmi různými klimatickými zónami, v nichž 22 vzduchových chladičů společnosti Kelvion zajišťuje konstantní podmínky pro bezpečné skladování. Starý stávající sklad byl zrekonstruován v rámci plánu nového zařízení a byl přeměněn na sklad suchých potravin. Z hlediska chlazení to byl problém, protože každý den je dodáváno více než 90 tun suchých potravin (sýry, klobásy, zelenina atd.). Spíše než klasický vzduchový uzávěr, který by omezoval pracovní proces, jsou suchý a pracovní sklad často vzájemně propojeny. Vzduchová clona ve spojovacím bodě zajišťuje, že nedojde k žádné výměně vzduchu. Nejednalo se o jedinou výzvu, kterou musel Thies Oelrichs ze společnosti dodavatele technologie chlazení FIELES - Dithmarscher Kältetechnik, renomovaného specialisty na chlazení ovoce a zeleniny, při plánování svého regálového systému zohlednit.

Kromě dispozičního řešení místnosti zákazník také specifikoval, že chladicí systém musí být co nejvíce energeticky úsporný. Systém na bázi CO2 nebyl možný, protože všechno zboží je skladováno při teplotách nad bodem mrazu. „To by spotřebovalo mnohem více energie z primárních zdrojů,“ říká dodavatel technologie chlazení Thies Oelrichs. Zvolil si integrovaný systém s chladivem R134a se dvěma rozdílnými teplotami odpařování a externím dílčím chladičem kapaliny. „Každý další stupeň teploty odpařování ušetří 3 procenta energie,“ říká Thies Oelrichs. Dvě z osmi chladicích místností musejí být udržovány při konstantní teplotě 1 až 4 °C a tedy vyžadují nižší teplotu odpařování. Jedná se o sklad ovoce a sklad masa. Dohromady mají přibližně 270 m2 plochy, což je více než 5 % celého chladicího prostoru. „Nemá smysl navrhovat systém s nízkou celkovou teplotou –t0 podle těchto dvou skupin produktů, protože by prostě došlo ke zvýšení nákladů na energie,“ říká Thies Oelrichs. Proto máme dvě teploty odpařování v satelitní kombinaci. Sklad sýrů (175 m2) je vybaven chladicí jednotkou Küba SGA 35-F62 s vysokým výkonem, se žebry ošetřenými epoxidovým nátěrem, která ochlazuje šetrně s malým prouděním vzduchu podle speciálních podmínek pro zrání a skladování sýrů.

Kelvion References Refrigeration Nature Costs
Kelvion References Refrigeration Nature Costs
Kelvion References Refrigeration Nature Costs
Kelvion References Refrigeration Nature Costs
Kelvion References Refrigeration Nature Costs
Kelvion References Refrigeration Nature Costs
Kelvion References Refrigeration Nature Costs
Kelvion References Refrigeration Nature Costs

Při objemu místnosti 1 000 m3 jednotka chladiče dosáhne rychlosti výměny vzduchu 5krát za hodinu, což není víc než jemný vánek. Tímto způsobem se předchází vysychání sýrů. Žebra ošetřená epoxidovým nátěrem jsou zapotřebí ke splnění hygienických požadavků a dosažení potřebné antikorozní ochrany. Ve skladu zeleniny (512 m2) vhání čtyři stropní chladiče typu Küba DZA 45-F61 chladný vzduch mezi regály. Proud vzduchu naráží na stěny, odráží se a chladí brambory, cibuli, zelí a další potraviny. Stohované bedny jsou tak perfektně odvětrávané. Totéž se děje i ve skladu ovoce (199 m2). Jsou zde nainstalovány dva stropní vzduchové chladiče typu Küba DZAE 40-F62 s elektrickým odmrazováním, které zajišťují proudění vzduchu na obou stranách. V pracovním skladu, centrální místnosti pro příchozí a odchozí zboží, je nainstalováno osm stropních výparníků typu Küba-DZA 56-F61, které zajišťují proudění na obou stranách. Udržují konstantní teplotu 5 až 7 °C v prostoru překladiště o rozloze 1 600 m2, a to i v případě, že se kamiony nakládají a vykládají u všech dvanácti ramp a že je zboží současně dopravováno ze systému suchého skladování.

Sklad mléčných výrobků je vybaven třemi jednotkami chladičů společnosti Kelvion typu Küba-DZA 56-F62 se dvěma ventilátory, které zajišťují proudění vzduchu na obou stranách. Vedle této místnosti jsou ještě dvě další místnosti s klimatizací vzduchu. Středomořská zelenina se skladuje v jedné z nich při teplotě 10 °C. Druhá místnost je navržena speciálně pro požadavky tropického ovoce, které se skladuje při teplotě 12 stupňů. Jednotka chladiče byla osazena elektrickými chladiči, aby bylo zajištěno, že teplotu bude možné vždy, dokonce i v zimě, udržet na konstantní hodnotě. V zimě běží studený sklad velmi pomalu, protože chlazení potravin není zapotřebí. Plášť budovy studeného skladu je optimálně tepelně izolován, a neumožňuje tedy téměř žádný přenos. Pro naplánování přesného systému chlazení vyrobeného na míru s parametry, jako je posloupnost místností, energetická účinnost a optimální tepelná izolace, potřebujeme důkladné znalosti technologického postupu a odborné znalosti. Společnost FIELES Dithmarscher Kältetechnik se sídlem v Marne je uznávaným specialistou na chlazení ovoce a zeleniny a preferovaným partnerem při výběru systémů chlazení, klimatizace vzduchu a úpravy vzduchu i za hranicemi Německa.

Spojte se s námi

Kelvion Holding GmbHPlease feel free to send us your questions!

Potřebujete vice informací?