Ropa a zemní plyn / Výroba ropy a zemního plynu

Petrochemická společnost Saudi Kayan

Petrochemická společnost Saudi Kayan, člen skupiny SABIC, postavila jedno z největších petrochemických zařízení na světě: Společnost Kelvion PHE zajistila v rámci své největší jednotlivé objednávky 110 výměníků tepla řady Kelvion NT s vysokým výkonem, aby ochladily zařízení i ve vedru Saúdské pouště. Projekt byl zahájen před více než šesti lety a nyní se blíží ke spuštění produktivního provozu. Až bude v druhé polovině tohoto roku petrochemický komplex Saudi Kayan v Al-Jubail ve východní provincii Saúdské Arábie spuštěn v plném rozsahu, bude mít několik provozních zařízení, včetně krakovací jednotky na etan/butan, která bude schopná destilovat dva miliony tun za rok, zařízení na výrobu polyethylenu, které vyrobí 700 000 tun za rok, zařízení na výrobu polypropylenu projektovanému na výrobu 350 000 tun za rok a jednotky na výrobu ethylenglykolu s kapacitou 530 000 tun. Továrna bude disponovat také zařízením na výrobu speciálních derivátů aminu. Kromě rozšíření sortimentu produktů vyráběných v Saúdské Arábii má společnost Saudi Kayan v úmyslu vybudovat aplikační středisko, které se bude zaměřovat na vývoj průmyslových produktů a aplikací.

Kelvion References Saudi Kayan Petrochemical Company

Společnost Kelvion PHE je pro toto zařízení hlavním dodavatelem deskových výměníků tepla. Výměníky tepla musí zajistit proces chladicí vody, aby bylo možné udržovat efektivní provoz všech zařízení v komplexu. To je obtížné v jakémkoliv prostředí, ale v Saúdské Arábii, s letními teplotami vzduchu atakujícími 50 °C bez zdroje čerstvé chladicí vody, má tento problém zcela jiný rozměr. Erik Petersen je zástupcem společnosti Kelvion PHE v zařízení Saudi Kayan a je vedoucím servisních služeb společnosti se sídlem v Dubaji. „Letní teploty hrají důležitou roli z hlediska účinnosti systému,“ říká Erik Petersen. Teplota vody v Perském zálivu v létě může dosahovat až 36 °C. Vratná voda ze zařízení má teplotu přibližně 50 °C.

Zařízení se nachází na břehu Perského zálivu, který je zdrojem mořské vody použitelné pro chlazení. Voda prochází celým průmyslovým komplexem Al-Jubail v otevřených kanálech vybudovaných pro tento účel, které napájejí vodárenské věže. Úřady zakázaly jakoukoli úpravu vody, protože je po použití vracena přímo zpět do moře. Použití mořské vody si však vyžádalo dodávku výměníků tepla Kelvion PHE s titanovými deskami, které odolávají agresivitě mořské vody použité jako chladicí médium. Společnost Kelvion vyhrála zakázku jednak díky své vynikající technologii deskových výměníků tepla NT 350L a také díky své schopnosti garantovat spolehlivý zdroj pro 520 tun titanu potřebných pro jejich výrobu.

Kelvion References Saudi Kayan Petrochemical Company
Kelvion References Saudi Kayan Petrochemical Company
Kelvion References Saudi Kayan Petrochemical Company
Kelvion References Saudi Kayan Petrochemical Company
Kelvion References Saudi Kayan Petrochemical Company
Kelvion References Saudi Kayan Petrochemical Company

Řada NT představuje utěsněné deskové výměníky tepla navržené pro větší počet aplikací. 110 jednotek dodaných do Al-Jubail byly 350litrové jednotky NT s 350milimetrovými přípojkami a s průtokem 1 900 m3/hodinu. Patří k deskovým výměníkům tepla nové generace vyrobeným společností Kelvion PHE, které zajišťují vysoký průtok chladiva při nízkých investičních a provozních nákladech a nákladech na údržbu. V době, kdy se zařízení Al-Jubali plánovalo, se jednalo o největší výměníky tepla v této třídě. Optimalizovaný konstrukční návrh desky potřebuje menší plochu pro přenos tepla při stejné kapacitě a znamená i trvalé snížení investičních nákladů. Nová instalace a technologie těsnění EcoLoc bez použití lepidla usnadňují údržbu a zajišťují perfektní usazení těsnění a souboru desek, a tím eliminují poškození a prodlužují životnost zařízení. Optimalizovaná konfigurace vlny – označovaná OptiWave – má za následek ideální proudění po celé šířce desky, což zaručuje maximální rychlost přenosu tepla. Při používání mořské vody znečištěné mušlemi, korýši, měkkýši a dalšími mořskými živočichy představuje potenciální problém zanášení nečistotami. Pokud není zanášení nečistotami eliminováno, narušuje provoz výměníků tepla a v krajních případech by mohlo způsobit přehřátí zařízení.

Erik Petersen vysvětluje, že celé zařízení je tak velké, že je obtížné monitorovat provoz jednotlivých výměníků tepla pomocí stávajících nainstalovaných přístrojů. „Saudi Kayan má přehled o celém systému. Naší prací je monitorovat výkon každého z výměníků tepla a zjistit jakékoli známky zanášení nečistotami, které by mohly narušit efektivní provoz,“ vysvětluje Erik Petersen. „Zaměřujeme se na prevenci problémů předtím, než vzniknou.“ Chlazení zařízení je realizováno dvěma smyčkami. V současné době pracuje první smyčka na pokraji své maximální kapacity. Druhá smyčka funguje na přibližně 40 % své kapacity, protože v rámci komplexu ještě nejsou v provozu všechna zařízení. „Prozatím provádíme komplexní kontroly na všech výměnících tepla, abychom viděli, jak vznikají usazeniny a abychom našli mechanismus, jak se vypořádat se zanášením nečistotami. Časem snad bude možné tyto kontroly eliminovat a provádět je po 9 či 12 měsících provozu.

Společnost Kelvion PHE je pro společnost Saudi Kayan přímým dodavatelem. Erik Petersen říká, že za úspěchem projektu do značné míry stojí efektivní komunikace mezi jeho společností a zákazníkem od chvíle, kdy byla zakázka před šesti lety zadána. „Jedná se o skutečné partnerství,“ říká Erik Petersen. „Pracujeme jako tým a řešíme problémy, když nastanou. Vše se odehrává v duchu spolupráce.“

Spojte se s námi

Kelvion Holding GmbHPlease feel free to send us your questions!

Potřebujete vice informací?