Ropa a zemní plyn / výroba a přeprava ropy a zemního plynu

Yamal LNG

Jedná se o první elektrárnu tohoto typu postavenou v extrémně drsném podnebí za polárním kruhem. V zimě mohou nárazy větru dosahovat 144 km/h a teploty mohou klesnout až na -50 °C, přičemž průměrná roční teplota je -10,5 °C. Během 5 zimních měsíců zde není téměř žádné přirozené světlo a moře je zamrzlé sedm až devět měsíců v roce.

Kelvion References Yamal LNG

Projekt Yamal LNG se staví v rámci společného podniku (JV) korporací TechnipFMC (50 %), JGC Corporation (25 %) a Chiyoda Corporation (25 %). Vlastníkem projektu jsou společnosti Novatek (50,1 %), Total (20 %), CNP (20 %) a Čínská hedvábná stezka (9,9 %). Projekt je integrovaným komplexem pro výrobu zemního plynu a plynového kondenzátu, sestávající ze tří sledů (výrobních jednotek), z nichž každý vyrobí 5,5 mpta (milion tun za rok). Projekt je umístěn v blízkosti přístavu Sabetta v Rusku. Dodávaný plyn bude vytěžený v lokalitě South Tambey v severovýchodní části poloostrova Jamal na území Jamalo-něneckého autonomního okruhu. Elektrárny LNG jsou součástí řetězce přeměny plynu pro export do vzdálených zemí. Na rozdíl od sousedních zemí, které jsou zásobovány plynem potrubím, tento proces spočívá ve zkapalňování plynu za účelem přepravy po moři tankery LNG do vzdálených zemí. Zákazníci, kterým se v rámci tohoto projektu plyn dodává, se nacházejí v Japonsku, Koreji a Číně. Zkapalnění je jediný způsob, jak zmenšit objem plynu pro skladování, případně přepravu.

Zabírá přibližně 1/600 objemu zemního plynu v plynném stavu. Proces zkapalnění vyžaduje hodně chladicích a kondenzačních kapacit, které jsou obecně zajišťovány žebrovanými vzduchovými chladiči API 661. Společnost Kelvion Thermal Solutions SAS během uplynulých 25 let, kdy odvětví LNG vzkvétalo, postavila na tomto obchodu svou hlavní činnost. Tento úspěšný příběh poprvé začal v devadesátých letech v Malajsii a Indonésii. Mezi lety 2004 až 2014 následovala Nigérie, Alžírsko, Katar a Austrálie. V roce 2004 Rusko investovalo do prvního velkého zařízení dodaného společností Kelvion na ostrově Sachalin a později v oblasti Jamalu. Nyní po třech letech převzal vedení americký trh, který se stal největším dodavatelem zemního plynu v odvětví. Velikým problémem pro projekt Yamal LNG je samozřejmě teplota na místě. Nejenže návrh projektu musel tyto značně ztížené podmínky zohlednit, ale i výstavba samotného zařízení byla problémem.

Kelvion References Yamal LNG
Kelvion References Yamal LNG
Kelvion References Yamal LNG
Kelvion References Yamal LNG
Kelvion References Yamal LNG
Kelvion References Yamal LNG
Kelvion References Yamal LNG
Kelvion References Yamal LNG
Kelvion References Yamal LNG
Kelvion References Yamal LNG
Kelvion References Yamal LNG
Kelvion References Yamal LNG
Kelvion References Yamal LNG
Kelvion References Yamal LNG
Kelvion References Yamal LNG
Kelvion References Yamal LNG

Projektový tým se rozhodl, že celé zařízení bude modularizováno mimo území Ruska, aby bylo možné pracovat rychleji a v lepších podmínkách mimo chladné počasí a se zavedenou infrastrukturou, která v oblasti Sabetta není k dispozici. Velké moduly podporující provoz žebrovaných vzduchových chladičů Kelvion byly tedy postaveny a přepraveny po moři do místa určení v Rusku, kde měly být připojeny na místě. Tyto moduly byly 45 m vysoké (horní část vzduchových chladičů), což jsou nejvyšší moduly, které k danému datu společnost Kelvion v segmentu výroby a zpracování ropy a plynu vyrobila. U návrhu a kalkulace vzduchových chladičů, jejichž realizace byla přidělena společnosti Kelvion Thermal Solutions v prosinci 2013, bylo třeba zohlednit pohyb moře. Jednalo se o největší zakázku, kterou společnost Kelvion kdy realizovala, v hodnotě 45,3 milionů €. Rozsah dodávky zahrnoval projektovou přípravu, pořízení, výrobu a montáž 421 svazků vzduchových chladičů nainstalovaných formou 218 regálových jednotek zahrnujících 21 technologických jednotek zařízení. Mezi velké díly patřilo 595 ventilátorů a strojní pohony nutné pro vzduchové chladiče a 932 sběrných boxů pro svazky trubek.

Projekt byl rozdělen do tří fází, takzvaných sledů, které byly dodávány v konkrétním pořadí tak, aby vyhovovaly požadavkům výstavby. Na organizaci projektu se podílela továrna Kelvion Thermal Solutions SAS ve Francii a Kelvion Thermal Solutions Jiangsu v Číně. Doba trvání byla tři roky až do závěrečné dodávky v prosinci 2016. Společnost Kelvion Thermal Solutions SAS dostala objednávku na řízení projektu, projektovou přípravu a výrobu sběrných boxů. Sběrné boxy byly následně lodí přepraveny do společnosti Kelvion Thermal Solutions v Čchang-šu v kontejnerech. Společnost Kelvion Thermal Solutions Čchang-šu následně vyrobila požadované žebrované trubky a provedla montáž trubkových svazků pomocí sběrných boxů dodaných z Francie. Všechny pomocné konstrukce byly objednány z Francie a dodány do Čchang-šu a musely vyhovovat velmi specifickým požadavkům na mechanické vlastnosti při nízkých teplotách. Poté náš tým v Čchang-šu vybudoval svou vlastní montážní základnu v přístavu Daxinhua u řeky Jang-c’-ťiang pro montáž regálových jednotek vzduchového chladiče, které byly příliš velké na to, aby mohly být dopraveny po souši. Některé z regálových jednotek pro jednotku o hmotnosti 50 tun byly více než 7 m široké a 16,5 m dlouhé. Klientovi byla následně odeslána plavidla, na která jsme naložili naše regálové jednotky vzduchového chladiče pro dopravu do místa konečné montáže ve městech Tchien-ťin, Čching-tao a Penglai. Zákazník následně provedl montáž našich vzduchových chladičů v horní části modulárních regálových úseků s potrubím a vyrovnání s přípojkami k potrubí. Poté měl být každý z těchto velkých modulů odeslán do místa konečného určení na poloostrově Jamal pro instalaci na staveništi po letní cestě nebo zimní cestě, podle toho, zda bude moře v blízkosti zařízení zamrzlé, či nikoliv. První sled bude uveden do provozu v průběhu roku 2017 a výroba kapalného plynu by měla být zahájena v roce 2018.

Spojte se s námi

Kelvion Holding GmbHPlease feel free to send us your questions!

Potřebujete vice informací?