Kelvion K°Bond

Špičkový výměník tepla s technologií difuzního svařování pro nejnáročnější použití

K°Bond představuje náš nový výměník tepla s technologií difuzního svařování, který je vhodnou volbou pro aplikace v prostředí s nejvyššími provozními teplotami a hodnotami tlaku v omezeném prostoru, jako jsou například vrtné plošiny a plovoucí zařízení. Seznamte se s výhodami použití naší nové technologie Kelvion K°Bond.

Kompaktnost a výkon spojené dohromady

K°Bond, výměník tepla s technologií difuzního svařování společnosti Kelvion je ideální pro aplikace s výskytem extrémních provozních hodnot teploty a tlaku. Díky kombinaci konstrukčního provedení a našich zkušeností v oblasti svařování K°Bond odolává hodnotám tlaku až 1 000 barů a teplotám od velmi nízkých (-200 °C) až po velmi vysoké (600 °C). Ve srovnání s běžně používanými výměníky tepla bylo dosaženo výrazně nižší hmotnosti a menší ekologické stopy.

K°Bond je díky technologii difuzního svařování pravděpodobně jedním z nejvíce výrazných a převratných řešení pro projekty v omezeném prostoru – například na vrtných plošinách (vysokotlaký vaporizér) a při zplyňování kapalného zemního plynu na plovoucích zařízeních.

Výhody

 • Pevnost v tlaku až 1 000 barů
 • Provozní teplota: -200 °C až 600 °C
 • Vysoký podíl přenosu tepla díky blízkosti kapalin umožňuje dosahovat přiblížení teplot až 2 °C
 • Až šestkrát menší než běžné plášťové a trubkové výměníky tepla
 • Difuzní svařování zajišťuje nejvyšší stupeň bezpečnosti bez rizika netěsností
 • Pevný blok poskytuje vysokou odolnost v cyklickém provozu

Zemní plyn

Zemní plyn představuje ve 21. století neodmyslitelnou součást běžného života.  Společně s dodávkou životně důležitého zdroje energie do domácností a průmyslových provozů zaměstnává jeho získávání a rozvodná síť miliony lidí po celém světě. Zemní plyn je stále více využíván jako levnější alternativní palivo šetrné k životnímu prostředí v oblasti dopravy, počínaje těžkými nákladními vozidly, přes autobusy a železniční dopravu až po námořní dopravu. Vozidla poháněná zemním plynem produkují o 20–30 % méně emisí CO2 než vozidla s benzínovými motory.

Již desítky let nabízí společnost Kelvion inovativní, spolehlivé a výkonné výměníky tepla, které splňují nejpřísnější požadavky odvětví zpracování zemního plynu. Technologie K⁰Bond nabízí výhody pro aplikace u plovoucích zpracovatelských zařízení, zařízení na výrobu plynu ale také při zplyňování kapalného zemního plynu, frakcionování kondenzátu a zpracování zkapalněného zemního plynu.

Požadavky procesu používání zemního plynu, které odpovídají požadavkům technologie K°Bond

 • Mezistupňové chladiče stlačeného plynu:Hodnoty tlaku až do ~150 barů v poslední fázi komprese
 • Vysoký tlak ~300 barů a vhodná konstrukce pro použití při nízkých teplotách
 • Kompaktní rozměry – až šestkrát menší než běžný plášťový a trubkový výměník tepla
 • Vysoká technologická účinnost
 • Spolehlivý výkon

Braytonův cyklus s CO2 v superkritickém stavu

Plynová turbína s uzavřeným Braytonovým cyklem s použitím média CO2 v superkritickém stavu (sCO2) nabízí výrobu elektrické energie s vyšší energetickou účinností než standardní Rankinův parní cyklus využívaný pro pohon většiny turbín a elektráren na světě. Přibližně 67 % tepla vytvořeného pomocí Rankinova cyklu není v současné době využito. Uzavřený Braytonův cyklus využívá pro pohon turbíny recirkulaci pracovního média, ohřívaného ve výměníku tepla. Médium v superkritickém stavu je takové, u kterého došlo k překročení jeho kritického bodu teploty a tlaku, takže se již nenachází v kapalném ani plynném skupenství. Protože kritický bod CO2 představuje teplota 31 ⁰C a tlak 73,8 baru, je z termodynamického hlediska vyšší než u páry, což ve výsledku představuje ekonomičtější přeměnu energie. Braytonův cyklus sCO2 představuje účinný energetický cyklus pro soustředěnou solární a geotermální energii. Také se používá pro rekuperaci odpadního tepla u chemických výrobních procesů a jeho přeměnu na elektrickou energii.

Braytonův cyklus sCO2 závisí na odolné a spolehlivé technologii výměníků tepla pro ohřev a ochlazování pracovního média. Nová technologie K⁰BOND společnosti Kelvion nabízí v této oblasti hlavní výhody pro zajištění bezpečného dosažení superkritického procesu.

Požadavky procesu používání Braytonova cyklu sCO2, které technologie K°Bond splňuje

 • Vysoká tepelná účinnost
 • Pevnost v tlaku až do 300 barů
 • Vysoký rozsah provozních teplot až do 600 °C
 • Kompaktní rozměry – až šestkrát menší než běžný plášťový a trubkový výměník tepla

Vodík

Na celém světě se každý rok vyrobí více než 50 milionů tun vodíku jako palivo pro celou řadu odvětví včetně chemického, kovozpracujícího a potravinářského průmyslu. I když není vodík sám o sobě palivem, umožňuje uchovávat energii z různých zdrojů, jako je například solární nebo větrná energie. S průběžně rostoucím nárůstem podílu vozidel využívajících vodíkové palivové články stoupá poptávka po vodíkových čerpacích stanicích. Osobní automobily, autobusy a vlaky poháněné palivovými články neprodukují škodlivé emise – jen vodní páry.

Vodíkové čerpací stanice využívají řešení výměníků tepla, které odolávají extrémním teplotám a tlakům a současně vyžadují minimální prostor. Kelvion K⁰Bond nabízí dokonalé řešení.

Požadavky procesu používání vodíku, které odpovídají požadavkům technologie K°Bond

 • Pevnost v tlaku až 1 000 barů
 • Kompaktní rozměry – až šestkrát menší než běžný plášťový a trubkový výměník tepla
 • Spolehlivost a účinnost
 • Vysoká odolnost v cyklickém provozu

Na první pohled


Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies