Kelvion K°Bond ŠPIČKOVÝ VÝMĚNÍK TEPLA VYROBENÝ POMOCÍ TECHNOLOGIE DIFUZNÍHO SVAŘOVÁNÍ PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ POUŽITÍ
VÝHODY VÝMĚNÍKU TEPLA K°BOND V KOSTCE
Pevnost v tlaku až 1050 barů
Až šestkrát menší provedení než běžné plášťové a trubkové výměníky tepla
Vysoká odolnost v cyklickém provozu
Maximální bezpečnost bez rizika úniku
Provozní teplota: −200 °C až 600 °C
Přiblížení teplot až 2 °C

TECHNOLOGIE DIFUZNÍHO SVAŘOVÁNÍ

Difuzní svařování je výrobní proces, při kterém se jednotlivé komponenty spojují do jednoho pevného celku, který zajišťuje maximální ochranu proti úniku a vynikající teplotní a tlakovou odolnost.
 

  1. Pro každou aplikaci se vytvoří vzory, které jsou vyleptány na desky z nerezové oceli.
  2. Vyleptané desky se položí na sebe a spojí se technologií difuzního svařování, která je přemění na pevný blok kovu (jádro).
  3. Podle potřeby lze svařit více jader k sobě. Hrdla a sběrná potrubí se navaří na jádra a vytvoří konečnou podobu výměníku tepla K°Bond.

Výměník tepla vyrobený technologií difuzního svařování je určen pro provoz za podmínek, které jsou pro ostatní typy výměníků tepla příliš náročné. Dokáže odolat extrémním teplotám a tlakům až do 1050 barů. Z tohoto důvodu je správnou volbou pro extrémně náročné aplikace například v odvětvích výroby a zpracování vodíku, ropy a plynu nebo při výrobě energie pomocí nových technologií.

VYŘEŠTE PROBLÉMY NÁROČNÝCH APLIKACÍ S VÝMĚNÍKEM TEPLA K°BOND

VODÍK

Na celém světě se každý rok vyrobí více než 50 milionů tun vodíku, který slouží jako palivo pro celou řadu odvětví včetně chemického, kovozpracujícího a potravinářského průmyslu. I když vodík sám o sobě není palivem, umožňuje uchovávat energii z různých zdrojů, jako je například solární nebo větrná energie. S průběžně rostoucím podílem vozidel využívajících vodíkové palivové články stoupá poptávka po vodíkových čerpacích stanicích. Osobní automobily, autobusy a vlaky poháněné palivovými články neprodukují škodlivé emise – jen vodní páru.
Vodíkové čerpací stanice využívají výměníky tepla, které odolávají extrémním teplotám a tlakům a zároveň vyžadují pouze minimální prostor. Výměník tepla společnosti Kelvion K°Bond představuje dokonalé řešení.

ZEMNÍ PLYN

Ve 21. století představuje zemní plyn neodmyslitelnou součást běžného života. Dodávka tohoto životně důležitého zdroje energie do domácností a průmyslových provozů, jeho získávání a rozvodná síť zaměstnává miliony lidí po celém světě. Zemní plyn je stále více využíván jako čistší a levnější alternativní palivo v oblasti dopravy od těžkých nákladních vozidel přes autobusy a železnici až po námořní dopravu. Vozidla poháněná zemním plynem produkují o 20–30 % méně emisí CO2 než vozidla s benzínovými motory. Již desítky let nabízí společnost Kelvion inovativní, spolehlivé a výkonné výměníky tepla, které splňují nejpřísnější požadavky odvětví zpracování zemního plynu. Technologie K°Bond nabízí výhody pro aplikace u plovoucích zpracovatelských zařízení, zařízení na výrobu plynu, ale také při zplyňování kapalného zemního plynu, frakcionování kondenzátu a zpracování zkapalněného zemního plynu.

BRAYTONŮV CYKLUS S CO2 V SUPERKRITICKÉM STAVU

Plynová turbína s uzavřeným Braytonovým cyklem s použitím média CO2 v superkritickém stavu (sCO2) umožňuje výrobu elektrické energie s vyšší energetickou účinností než standardní Rankinův parní cyklus využívaný pro pohon většiny turbín a elektráren na světě. Přibližně 67 % tepla vytvořeného pomocí Rankinova cyklu není v současné době využito. Uzavřený Braytonův cyklus využívá k pohonu turbíny recirkulaci pracovního média ohřívaného ve výměníku tepla. Médium v superkritickém stavu je médium, u něhož došlo k překročení kritických hodnot teploty a tlaku, takže se již nenachází v kapalném ani plynném skupenství. Protože kritický stav CO2 nastává při teplotě 31 °C a tlaku 73,8 baru, je z termodynamického hlediska vyšší než u páry, což ve výsledku představuje úspornější přeměnu energie. Braytonův cyklus sCO2 představuje účinný energetický cyklus pro soustředěnou solární a geotermální energii. Také se používá pro rekuperaci odpadního tepla u chemických výrobních procesů a jeho přeměnu na elektrickou energii. Braytonův cyklus sCO2 si nelze představit bez odolné a spolehlivé technologie výměníků tepla pro ohřev a ochlazování pracovního média. Nová technologie K°BOND společnosti Kelvion nabízí v této oblasti hlavní výhody pro zajištění bezpečné realizace superkritického procesu.

Kelvion K°Bond HHX-2000

DOBRÉ CHLAZENÍ PRO NÁROČNÉ APLIKACE VODÍKOVÝCH ČERPACÍCH
STANIC

Požadavky na výměníky tepla ve vodíkových čerpacích stanicích jsou extrémní a ještě vyšší jsou u stanic pro doplňování paliva těžké techniky. Aby bylo možné tyto požadavky splnit, museli jsme využít naše zkušenosti s úspěšnou dodávkou výměníků tepla vyráběných technologií difuzního svařování pro evropské vodíkové čerpací stanice. Základem vývoje našich nových výměníků tepla vyrobených standardizovanou technologií difuzního svařování určených pro náročné aplikace u vodíkových čerpacích stanic byly četné požadavky zákazníků, orientace na jejich potřeby a spolupráce s předními univerzitami. Nový standardizovaný návrh zahrnuje zdokonalené a prověřené funkce výměníku tepla K°Bond, jako je například zajištění celého výrobního a dodavatelského řetězce v Evropě, včetně dodávky technologie difuzního svařování. Tento přístup umožňuje zkrátit dodací lhůty a projednat podrobnosti návrhu před zadáním zakázky. Díky našim zkušenostem s výměníky tepla vyrobenými pomocí technologie difuzního svařování pro vodíkové čerpací stanice jsme byli schopni průběžně zlepšovat naše schopnosti a získat rozsáhlé znalosti technologického postupu, které nám umožňují poskytovat poradenské služby našim klientům a provést je procesem výběru technického řešení.

Kelvion K°Bond SHX

VYSOKÝ VÝKON V KOMPAKTNÍM PROVEDENÍ

Již celá desetiletí dodáváme spolehlivé a efektivní technologické celky pro výměnu tepla zaměřené na široké spektrum aplikací v odvětví těžby a zpracování ropy a plynu. Naše zkušenosti a dobrá znalost trhu nám umožnily vytvořit naše portfolio produktů a zdokonalit je pomocí inovací. Výměník tepla s technologií difuzního svařování společnosti Kelvion K°Bond je ideální pro aplikace s extrémními provozními hodnotami teploty a tlaku. Díky kombinaci konstrukčního provedení a našich zkušeností s technologií difuzního svařování výměník tepla K°Bond odolává tlaku až 1050 barů a teplotám od velmi nízkých (−200 °C) až po velmi vysoké (600 °C). Ve srovnání s běžně používanými výměníky tepla nabízí výrazně nižší hmotnost a menší ekologickou stopu. Výměník tepla K°Bond je zásluhou technologie difuzního svařování pravděpodobně jedním z nejinovativnějších řešení pro projekty v omezeném prostoru – lze jej využít na vrtných plošinách (např. jako vysokotlaký výparník) a při zplyňování kapalného zemního plynu na plovoucích zařízeních.

 

Potřebujete vice informací?