Kelvion K°Bond

Špičkový výměník tepla s technologií difuzního svařování pro nejnáročnější použití

K°Bond představuje náš nový výměník tepla s technologií difuzního svařování, který je vhodnou volbou pro aplikace v prostředí s nejvyššími provozními teplotami a hodnotami tlaku v omezeném prostoru, jako jsou například vrtné plošiny a plovoucí zařízení. Seznamte se s výhodami použití naší nové technologie Kelvion K°Bond.

Kompaktnost a výkon spojené dohromady

K°Bond, výměník tepla s technologií difuzního svařování společnosti Kelvion je ideální pro aplikace s výskytem extrémních provozních hodnot teploty a tlaku. Díky kombinaci konstrukčního provedení a našich zkušeností v oblasti svařování K°Bond odolává hodnotám tlaku až 1 000 barů a teplotám od velmi nízkých (-200 °C) až po velmi vysoké (600 °C). Ve srovnání s běžně používanými výměníky tepla bylo dosaženo výrazně nižší hmotnosti a menší ekologické stopy.

K°Bond je díky technologii difuzního svařování pravděpodobně jedním z nejvíce výrazných a převratných řešení pro projekty v omezeném prostoru – například na vrtných plošinách (vysokotlaký vaporizér) a při zplyňování kapalného zemního plynu na plovoucích zařízeních.

Výhody

 • Pevnost v tlaku až 1 000 barů
 • Provozní teplota: -200 °C až 600 °C
 • Vysoký podíl přenosu tepla díky blízkosti kapalin umožňuje dosahovat přiblížení teplot až 2 °C
 • Až šestkrát menší než běžné plášťové a trubkové výměníky tepla
 • Difuzní svařování zajišťuje nejvyšší stupeň bezpečnosti bez rizika netěsností
 • Pevný blok poskytuje vysokou odolnost v cyklickém provozu

Zemní plyn

Zemní plyn představuje ve 21. století neodmyslitelnou součást běžného života.  Společně s dodávkou životně důležitého zdroje energie do domácností a průmyslových provozů zaměstnává jeho získávání a rozvodná síť miliony lidí po celém světě. Zemní plyn je stále více využíván jako levnější alternativní palivo šetrné k životnímu prostředí v oblasti dopravy, počínaje těžkými nákladními vozidly, přes autobusy a železniční dopravu až po námořní dopravu. Vozidla poháněná zemním plynem produkují o 20–30 % méně emisí CO2 než vozidla s benzínovými motory.

Již desítky let nabízí společnost Kelvion inovativní, spolehlivé a výkonné výměníky tepla, které splňují nejpřísnější požadavky odvětví zpracování zemního plynu. Technologie K⁰Bond nabízí výhody pro aplikace u plovoucích zpracovatelských zařízení, zařízení na výrobu plynu ale také při zplyňování kapalného zemního plynu, frakcionování kondenzátu a zpracování zkapalněného zemního plynu.

Požadavky procesu používání zemního plynu, které odpovídají požadavkům technologie K°Bond

 • Mezistupňové chladiče stlačeného plynu:Hodnoty tlaku až do ~150 barů v poslední fázi komprese
 • Vysoký tlak ~300 barů a vhodná konstrukce pro použití při nízkých teplotách
 • Kompaktní rozměry – až šestkrát menší než běžný plášťový a trubkový výměník tepla
 • Vysoká technologická účinnost
 • Spolehlivý výkon

Braytonův cyklus s CO2 v superkritickém stavu

Plynová turbína s uzavřeným Braytonovým cyklem s použitím média CO2 v superkritickém stavu (sCO2) nabízí výrobu elektrické energie s vyšší energetickou účinností než standardní Rankinův parní cyklus využívaný pro pohon většiny turbín a elektráren na světě. Přibližně 67 % tepla vytvořeného pomocí Rankinova cyklu není v současné době využito. Uzavřený Braytonův cyklus využívá pro pohon turbíny recirkulaci pracovního média, ohřívaného ve výměníku tepla. Médium v superkritickém stavu je takové, u kterého došlo k překročení jeho kritického bodu teploty a tlaku, takže se již nenachází v kapalném ani plynném skupenství. Protože kritický bod CO2 představuje teplota 31 ⁰C a tlak 73,8 baru, je z termodynamického hlediska vyšší než u páry, což ve výsledku představuje ekonomičtější přeměnu energie. Braytonův cyklus sCO2 představuje účinný energetický cyklus pro soustředěnou solární a geotermální energii. Také se používá pro rekuperaci odpadního tepla u chemických výrobních procesů a jeho přeměnu na elektrickou energii.

Braytonův cyklus sCO2 závisí na odolné a spolehlivé technologii výměníků tepla pro ohřev a ochlazování pracovního média. Nová technologie K⁰BOND společnosti Kelvion nabízí v této oblasti hlavní výhody pro zajištění bezpečného dosažení superkritického procesu.

Požadavky procesu používání Braytonova cyklu sCO2, které technologie K°Bond splňuje

 • Vysoká tepelná účinnost
 • Pevnost v tlaku až do 300 barů
 • Vysoký rozsah provozních teplot až do 600 °C
 • Kompaktní rozměry – až šestkrát menší než běžný plášťový a trubkový výměník tepla

Vodík

Na celém světě se každý rok vyrobí více než 50 milionů tun vodíku jako palivo pro celou řadu odvětví včetně chemického, kovozpracujícího a potravinářského průmyslu. I když není vodík sám o sobě palivem, umožňuje uchovávat energii z různých zdrojů, jako je například solární nebo větrná energie. S průběžně rostoucím nárůstem podílu vozidel využívajících vodíkové palivové články stoupá poptávka po vodíkových čerpacích stanicích. Osobní automobily, autobusy a vlaky poháněné palivovými články neprodukují škodlivé emise – jen vodní páry.

Vodíkové čerpací stanice využívají řešení výměníků tepla, které odolávají extrémním teplotám a tlakům a současně vyžadují minimální prostor. Kelvion K⁰Bond nabízí dokonalé řešení.

Požadavky procesu používání vodíku, které odpovídají požadavkům technologie K°Bond

 • Pevnost v tlaku až 1 000 barů
 • Kompaktní rozměry – až šestkrát menší než běžný plášťový a trubkový výměník tepla
 • Spolehlivost a účinnost
 • Vysoká odolnost v cyklickém provozu

Na první pohled


Potřebujete vice informací?