Účinná regenerace tepla, efektivní z hlediska vynaložených nákladů, zakázkové projektování

AirToAir

V mnoha průmyslových procesech se i dnes horký odpadní vzduch nebo plyn vypouští do prostředí bez využití jeho tepelné energie. Ale v kontextu vyšších nákladů na energie a omezení týkajících se emisí CO2 se vyžaduje, aby společnosti zefektivnily své procesy. Prvním krokem je vždy realizace interního systému regenerace odpadního tepla. V tomto případě předehřívání čerstvého vzduchu odpadním vzduchem. Výměníky tepla Kelvion AirToAir jsou pro tento účel volbou číslo jedna.

Popis

Funguje to následovně: Teplý vzduch z procesu proudí kolem tenkostěnných hladkých trubek, ochlazuje je a způsobuje kondenzaci podle potřeby. Studený čerstvý vzduch proudí uvnitř trubek, předehřeje se odpadním vzduchem a následně je zaveden do procesu, a tím je realizována efektivní regenerace tepla. Výměníky tepla AirToAir jsou navrženy s jednoduchým příčným prouděním i jako protiproudé s reverzními kryty. Protože použitým materiálem je nerezová ocel, kondenzace vody není kritická. Máme řešení pro široké spektrum objemů proudícího vzduchu i teplot – máme zkušenosti až do 1 000 °C.

Výměníky tepla AirToAir společnosti Kelvion se dodávají ve dvou verzích:

AirToAir Glued
AirToAir Glued je odlehčená konstrukce, kde je spojení mezi trubkou a trubkovnicí zajištěno speciálním lepidlem bez obsahu silikonu. Tento typ výměníku tepla může být perfektně využit u nízko až středněteplotních aplikací až do teploty 180 °C. Významné snížení hmotnosti rekuperátoru společnosti Kelvion umožňuje jeho montáž i v místech, která byla dříve nepřístupná. Snížená potřeba svařování a využití tenkostěnných komponent novou konstrukci zlevňují a činí ji méně komplikovanou z hlediska výroby při zachování její úplné funkčnosti.

AirToAir Welded
Verze AirToAir Welded je vhodná pro aplikace s vyššími teplotami, větším znečištěním a větším externím namáháním výměníku tepla, v plném rozsahu upravené tak, aby vyhovovaly individuálním potřebám zákazníků. Spojení trubky a trubkovnice je provedeno svařením. 

Za účelem zajištění procesního řešení efektivního z hlediska vynaložených nákladů můžeme kombinovat slepované a svařované řešení i materiál z nerezové oceli a uhlíkové oceli. Tímto způsobem regulujeme teplotní rozdíl a rosný bod, abychom vám poskytli bezpečný konstrukční návrh s garantovaným výkonem za nejnižší možné náklady.

Podívejte se také na náš související produkt Rekuluvo.

Obrázky, videa

Kelvion AirToAir Heat Exchanger

Kelvion AirToAir Heat Exchanger

Kelvion AirToAir Heat Exchanger

Kelvion AirToAir Heat Exchanger

Kelvion AirToAir Heat Exchanger

Kelvion AirToAir Heat Exchanger

Kelvion AirToAir Heat Exchanger

Kelvion AirToAir Heat Exchanger

Výhody

  • Navrženo pro každou ze zákaznických potřeb
  • Lepidlo bez obsahu silikonu
  • Odlehčená konstrukce
  • Dobrá čistitelnost
  • Rychlá návratnost investice

Příbuzná témata

Potřebujete vice informací?