Systém s více řadami se dvěma nebo třemi žebrovanými trubkami

MASH

Kvalitní konstrukční návrh pro podtlakové vzduchem chlazené kondenzátory je založen na koncepci MASH. Pára je vedena do kondenzátoru parovodem a rozdělovacím potrubím. Pára proudí 2 nebo 3 řadami žebrovaných trubek. Kondenzát se regeneruje uvnitř zakrytovaných sběrných boxů připojených k zásobníku horké vody. Nekondenzující pára stoupá vzhůru deflegmační řadou za účelem konečné kondenzace.

Obrázky, videa

Kelvion Air Cooled Condenser

Kelvion Air Cooled Condenser

Kelvion Air Cooled Condenser MASH

Kelvion Air Cooled Condenser MASH

Kelvion Air Cooled Condenser

Kelvion Air Cooled Condenser

Kelvion Air Cooled Condenser MASH

Kelvion Air Cooled Condenser MASH

Výhody

  • Více než 30 let ochrany proti korozi pomocí technologie extrudovaných žeber
  • Splnění většiny požadavků normy API 661 (ISO 13706) a ASME VIII oddíl 1
  • Pokud to koncový uživatel vyžaduje, vyražení označení tlakové nádoby písmenem U
  • Trubky s kruhovým průřezem o průměru 2,11 mm
  • Optimalizovaný výběr podle omezení daných situačním plánem
  • Použití drážkovaných žeber
  • Rámy svazků trubek a podpora rámové konstrukce navržena pro modulární koncept montáže a v souladu s požadavky na přepravu po moři

Příbuzná témata

Potřebujete vice informací?