Polacel Chladicí věž je vyrobena z trvanlivých materiálů

Řada CMDI

Selection Software

Chladicí věže Polacel CMDI jsou otevřené chladicí věže vyrobené z trvanlivých materiálů. Rám z nerezové oceli je navržen pro dlouhou životnost. Motor je umístěn vně proudu vzduchu a má pravoúhlou převodovku. Montážní plošina ventilátoru a komín ventilátoru jsou vyrobeny z FRP. Aplikace obsahující vícero buněk jsou typu „in-line“ (spřažené) nebo typu „back-to-back“ (zády k sobě).

Popis

Výběr chladicí věže
Teplota vody (horké vody na vstupu a studené vody na výstupu), mokrá teplota místa instalace, požadovaný průtok vody a hladina hluku jsou 4 hlavní faktory, které určují výběr chladicí věže. Na základě analýzy vašich potřeb navrhneme nejvhodnější technické a ekonomické řešení. Dodávají se standardní řešení Polacel CMDI pro každou potřebu počínaje chlazením průtoku vody 500 m3/h. Naši technici také provádějí speciální úpravy standardních chladicích věží za účelem splnění vašich konkrétních potřeb. Různé druhy dodávaných teplosměnných povrchů nám umožňují zvolit vhodnou náplň, bez ohledu na to, zda typu „film“ nebo typu „splash“. Teplosměnná výplň chladicí věže je zvolena podle kvality vody, kterou je třeba ochladit (čistá nebo velmi znečištěná voda), ale také v závislosti na konkrétním prostředí místa a s ohledem na technologický proces, který má být chlazen. Ve všech případech se vyžaduje chemická úprava chladicí vody. Tu realizuje specializovaná společnost podle maximálních hodnot koncentrace ve spolupráci se společností Kelvion.

Obrázky, videa

Kelvion Cooling Tower

Kelvion Cooling Tower

Kelvion Modular Cooling Tower CMDI

Kelvion Modular Cooling Tower CMDI

Kelvion Modular Cooling Tower CMDI

Kelvion Modular Cooling Tower CMDI

Kelvion Cooling Tower

Kelvion Cooling Tower

Kelvion Modular Cooling Tower CMDI

Kelvion Modular Cooling Tower CMDI

Kelvion Modular Cooling Tower CMDI

Kelvion Modular Cooling Tower CMDI

Výhody

  • Komponenty a materiály vynikající kvality, které splňují nejpřísnější požadavky
  • Specifický konstrukční návrh pro každou aplikaci nebo prostředí (vítr, seismické pásmo)
  • Maximální účinnost po celou dobu životnosti chladicí věže
  • Široký rozsah od průtoků vody vyšších než 500 m3/h umožňující dimenzování chladicích věží co nejblíže požadovanému výkonu
  • Efektivní řízení projektů
  • Údržba a snížená spotřeba energie

Příbuzná témata

Potřebujete vice informací?