Maximalizace účinnosti cyklu páry

Shell & Tube Steam

Optimalizace celkové účinnosti elektrárny využívající Rankinův cyklus vyžaduje integraci vysoce specializovaných zařízení, která podporují maximalizaci účinnosti parního cyklu, snižují spotřebu energie z primárních zdrojů, minimalizují dopady na životní prostředí a pomáhají optimalizovat provozní náklady (OPEX), a tím i návratnost investice.

Popis

Rychle rostoucí konkurence mezi různými centralizovanými technologiemi pro výrobu elektřiny a zvyšující se povědomí o problematice ochrany životního prostředí nutí všechny stávající technologie výroby, aby zdokonalovaly svou účinnost a snižovaly spotřebu energie z primárních zdrojů.

Většina současných elektráren na fosilní paliva je založena buď na technologii Rankinova cyklu, nebo na technologii kombinovaného cyklu. Oba tyto cykly mají společný cíl, který spočívá v optimalizaci výstupu elektrické energie zvýšením účinnosti parní turbíny. Tato účinnost je dána stupněm podtlaku, kterého jste schopni dosáhnout v kondenzačním úseku. Řádně navržený podtlakový povrchový kondenzátor má zásadní význam pro získání vysoké účinnosti.

Podobným způsobem a za účelem zvýšení tepelné účinnosti cyklu se doporučuje předehřívat napájecí vodu kotle účinnými ohříváky napájecí vody.

Současné trendy akcentují decentralizovanou výrobu elektřiny jako jedno z klíčových řešení pro zvýšení celkové energetické účinnosti země nebo regionu. Technologie, jako například kogenerační výroba tepla a elektřiny (CHP), jsou do značné míry využívány mnoha odvětvími za účelem splnění jejich potřeb elektřiny a tepla efektivním způsobem. Dálkové vytápění se stále více využívá pro zajištění vytápění a chlazení na úrovni obcí a současně k výrobě elektřiny, která bude použita v rámci komunity nebo prodána do sítě. Hlavními prvky pro stanovení účinnosti těchto zařízení je schopnost regenerovat odpadní teplo z hlavního hnacího zařízení: plynových turbín nebo spalovacích motorů. Disponibilita účinných regeneračních systémů má zásadní význam pro dosažení vysoké celkové účinnosti.

Obrázky, videa

Kelvion Feed Water Heaters

Kelvion Feed Water Heaters

Kelvion Heat Recovery Steam Generator

Kelvion Heat Recovery Steam Generator

Kelvion Feed Water Heaters

Kelvion Feed Water Heaters

Kelvion Heat Recovery Steam Generator

Kelvion Heat Recovery Steam Generator

Výhody

  • Účinnost
  • Spolehlivost
  • Disponibilita
  • Dlouhá životnost
  • Prověřený konstrukční návrh
  • Flexibilita

Příbuzná témata

Potřebujete vice informací?