Skříňový chladič

Účinné a kompaktní chlazení

Skříňový chladič je vodní chladicí systém pro plavidla. Sestává ze svazku trubic ve tvaru písmene U, který je osazen v lodním kufru na boku plavidla, čímž se šetří místo ve strojovně. Lodní kufr je vybaven vstupní a výstupní mřížkou. Chladicí mořská voda vtéká přes vstupní mřížku a protéká kolem svazku trubic ve tvaru písmene U směrem k výstupní mřížce, a ochlazuje tak vodu v trubicích. Chladicího účinku se dosahuje nucenou cirkulací mořské vody, když je plavidlo v pohybu, nebo přirozeným prouděním, když stojí.

Kelvion Rectangular Box Cooler
Kelvion Rectangular Box Cooler
Kelvion Round Box Cooler
Kelvion Round Box Cooler
Kelvion Box Cooler Function and Principle
Kelvion Box Cooler Function and Principle
Kelvion Stepped Box Cooler
Kelvion Stepped Box Cooler
Kelvion Box Cooler with integrated ICAF-System
Kelvion Box Cooler with integrated ICAF-System

Skříňové chladiče lze použít pro širokou škálu aplikací snižování teploty na plavidle, počínaje chlazením hlavních motorů, pomocných motorů a příďových dokormidlovacích zařízení až po klimatizaci a hydraulické systémy. Skříňové chladiče společnosti Kelvion jsou ideální pro malá a středně velká plavidla, mezi něž patří například remorkéry, říční čluny, rybářské lodě, transportéry, říční bagry, zásobovací plavidla, trajekty, ledoborce, nákladní lodě, tankery a chladírenské lodě.

Univerzální technologie, která bude vyhovovat vašim potřebám

Chladicímu výkonu skříňového chladiče společnosti Kelvion se vyrovná pouze jeho univerzálnost. Jeho jednoduchý konstrukční návrh lze konfigurovat v různých verzích a tvarech vyhovujících dostupnému místu a požadavkům na chlazení. Aby pokryly širokou řadu požadavků na chlazení a konstrukčních omezení, jsou skříňové chladiče společnosti Kelvion dostupné v mnoha variantách kruhového a pravoúhlého konstrukčního návrhu. Kruhový tvar je určen zejména pro účely s nižší kapacitou chlazení. Tento typ pokrývá chladicí plochu o rozměrech v rozmezí od 2 do 21 m². Maximální možný průměr svazků je asi 400 mm.

Pravoúhlý tvar se používá při větších chladicích výkonech a pokrývá chladicí plochu o rozměrech mezi 9 až 120 m². Šířka svazku skříňového chladiče dosahuje až přibližně 400 mm, přičemž maximální délka je asi 2000 mm. Vzhledem k tomu, že prostor v lodním kufru vyhrazený skříňovému chladiči je často omezený, musí svazek co nejpřesněji kopírovat tvar trupu lodi, aby vytvořil co největší možnou chladicí plochu. Tohoto cíle je dosaženo vybavením skříňového chladiče svazkem stupňovitě uspořádaným v několika úsecích, z nichž každý má jinou hloubku. Bez ohledu na konstrukční provedení jsou skříňové chladiče společnosti Kelvion dostupné s hloubkou svazku mezi 400 a 1800 mm. Na vyžádání jsou k dispozici dokonce ještě větší typy.

Výhody
  • Eliminuje palubní systém mořské vody
  • Z materiálů odolných proti korozi
  • Méně náchylný ke korozi a zanášení nečistotami
  • Dokáže fungovat v ledově chladných podmínkách, v bahně nebo znečištěných vodách
  • Nenáročný na údržbu
  • Šetří místo ve strojovně
  • Nízké provozní náklady
Systém ICAF

Pro plavbu v oblastech, kde může být problémem biologické znečištění, nabízíme speciální systémy ochrany proti zanášení nečistotami. Společnost Kelvion se zaměřuje zejména na tzv. systémy ICAF. Systém ICAF (Impressed Current Anti-Fouling) je velmi účinným způsobem, jak zabránit biologickému znečišťování. V lodním kufru jsou pod skříňovým chladičem namontovány anody z čisté mědi. Mezi anodami a trupem lodi (jeho hmotou) neustále působí proud, což způsobuje rozpouštění mědi v mořské vodě. Tyto kladné ionty Cu vytvářejí trvale přítomné jedovaté prostředí, které brání usazování nánosů biologického materiálu.

Nabízíme dvě různé metody instalace systému ICAF:

  • Oddělený systém ICAF
  • Integrovaný systém ICAF


Kromě systému ICAF jsou k dispozici také systémy USAF (Ultrasonic Anti-Fouling), zde je však nutné situaci posuzovat případ od případu.

PowerBox – účinné chlazení pro vodní elektrárny

Náš PowerBox je systém pasivního chlazení pro vodní elektrárny poháněné proudem řeky – další použití, které využívá výhod skříňového chladiče. Instaluje se do hlavního průtokového kanálu elektrárny a je naprosto ponořen v říční vodě, což znamená, že nevyžaduje trubkové výměníky tepla ani čerpadla. Voda jednoduše obklopuje svazek trubic ve tvaru písmene U a díky rychlosti vody v kanálu automaticky dochází k nucenému průtoku na vnější straně.

Kontakt

Vyber zemi

Nebojte se nám zavolat +49 234 980 1961.

Jak Vám můžeme pomoci?
Osobní údaje
Váš požadavek
Přílohy
?
Odstanit
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By visiting www.kelvion.com you agree to the use of cookies.