ZÁSOBUJEME SVĚT VÝMĚNÍKY TEPLA JIŽ OD ROKU 1920

Jsme předním globálním výrobcem výměníků tepla s jednou z největších nabídek výměníků tepla na světě. Zároveň platíme za dobře známého partnera v mnoha odvětvích. Náš tým neustále pracuje na vytváření chytrých, spolehlivých a udržitelných řešeních pro naše zákazníky. Chcete se podílet na pozitivních změnách a utvářet budoucnost s námi? Přidejte se k našemu týmu!

ODBORNÍCI A MANAŽEŘI

Máte už nějaké roky praxe v oboru? Jste vynikající manažer nebo zkušený odborník ve svém oboru a hledáte novou příležitost?

Nabízíme vzrušující, různorodou a zajímavou pracovní náplň. Mohli byste se aktivně zapojit do vývoje procesů a inovativních produktů v rámci velké technologické skupiny s mezinárodní působností. Podporujeme dlouhodobý potenciál každého, kdo u nás pracuje. Poskytujeme možnost cíleného profesního růstu pro odborníky a profesionály v oblasti řízení.

PODEJTE SI PŘIHLÁŠKU!

STUDENTI A ABSOLVENTI

Zkuste si pracovní život – jako stážista, pracující student nebo absolvent vysoké školy – a zjistěte, zda bychom nemohli být vaším příštím zaměstnavatelem.
Jako mladého profesionála vás můžeme ujistit, že o vás bude dobře postaráno a že získáte účelově zaměřené zaškolení a výcvik na pracovišti. Díky tomu budete moci postupně převzít větší odpovědnost. 

PODEJTE SI PŘIHLÁŠKU!

STŘEDOŠKOLŠTÍ STUDENTI

Končíte nebo již jste ukončili školu? Společnost Kelvion nabízí mladým lidem skvělé příležitosti. Odborná příprava poskytuje solidní základ pro budoucí profesní růst a atraktivní perspektivy v mnoha oblastech včetně obchodní a technické. Podejte si přihlášku a utvářejte s námi budoucnost! Náš školicí program vás připraví na úkoly budoucích specialistů nebo projektových manažerů. Praktickým výcvikem budete získávat cenné zkušenosti hned od počátku svého působení a dozvíte se informace o souvisejících provozních oblastech, takže můžete svou práci pochopit komplexně. Budete v kontaktu s celou společností prostřednictvím pravidelných setkání s jinými stážisty. Vaši mezinárodní kvalifikaci doplní stáž v zahraničí.  

PODEJTE SI PŘIHLÁŠKU!
JEDEN Z NÁS
Jsme jeden Kelvion, ale sdílíme mnoho příběhů. Poznejte naše kolegyně a kolegy a poslechněte si, jaká byla jejich cesta.
Aditi Verma (Market Manager Global Sales & Solutions)
„Moje práce na pozici Market Manager Global Sales & Solutions mi poskytuje příležitost podílet se na inovacích. Abyste mohli čelit novým výzvám reálného světla, musíte mít vždy k dispozici nejnovější technologii. Trh směřuje ke způsobu udržitelného a nezávislého vytápění. Této transformaci jdeme naproti s naší technologií tepelných čerpadel a já jsem hrdá, že mohu být u toho.“
Aditi Verma (Market Manager Global Sales & Solutions)
Stefan Kleinjung (Head of Product Line Management Machine Cooling Systems (MCS) & PMO Manager MCS)
„To, čím se Kelvion odlišuje, je pevné týmové odhodlání posouvat společnost kupředu na vyšší úroveň. Tento přístup je v souladu s mými vlastními cíli a ambicí být hnací silou inovací a rozvoje obchodních vztahů.“
Stefan Kleinjung (Head of Product Line Management Machine Cooling Systems (MCS) & PMO Manager MCS)
Natalia Wendland (Manager Market Intelligence)
„Oceňuji, že mi moje práce umožňuje přímo přispívat k udržitelnosti společnosti. Ve spolupráci s kolegy usilujeme o získání budoucích zákazníků z řad firem, které berou problematiku ochrany životního prostředí vážně, zejména těch, které mají co do činění s větrnou energií, solární energií, výrobou vodíku, geotermální energií, hydroelektrickou energií, biomasou, přeměnou odpadu na energii a mnoha dalšími.“
Natalia Wendland (Manager Market Intelligence)
Minh Vu Nguyen (Head of Commercial Order Processing and the Export Control Officer)
„Když jsem se ucházel o odbornou přípravu, okamžitě jsem si všiml, že studenti jsou intenzivně zapojováni do technologického procesu a mohou přejímat odpovědnost za úkoly. Studenti nesli odpovědnost za vedení střediska hodnocení a mohli také sdílet zkušenosti a dojmy z odborné přípravy na práci ve funkci Industrial Clerk. Tím jsem získal velmi transparentní a otevřený náhled na kvalitu odborné přípravy ve společnosti Kelvion. Následně mi to pomohlo při rozhodování a vybral jsem si Kelvion jako místo pro své odborné vzdělávání. Transparentnost a otevřená výměna názorů uvnitř týmu jsou součástí firemní kultury i dnes.“
Minh Vu Nguyen (Head of Commercial Order Processing and the Export Control Officer)
Suzan Aliakar (Director Global Sales & Solution MCS)
„Navzdory globálnímu působení společnosti Kelvion si lokální závody udržely rodinný ráz, kde k sobě mají lidé blízko. Vzniká tak dokonalá souhra technologie a mezinárodního rozměru, která zároveň umožňuje zachovat lokální atmosféru. Moje funkce ve společnosti Kelvion nabízí výjimečný mix různých aspektů, které mě posouvají dál a zároveň baví.“
Suzan Aliakar (Director Global Sales & Solution MCS)
Li Junwei (mechanical major student)
„Je skvělé mít příležitost využít znalosti z univerzity, uplatnit je v praxi a naučit se ještě více“
Li Junwei (mechanical major student)
Viola Jeyajeevan (PMO Manager Sales & Service)
"Budu i nadále hledat výzvy, abych se na své cestě setkával s novými verzemi sebe sama, a flexibilita a všestrannost společnosti Kelvion mi k tomu dává svobodu."
Viola Jeyajeevan (PMO Manager Sales & Service)
Hanasyafini Yusoff ( Sales Manager)
"Jelikož jsem orientovaná na výsledky, jsem hrdá na to, že moje práce aktivně pomáhá udržitelnosti jiných podniků. Díky úsilí mého týmu a mně naši klienti spotřebovávají méně energie a produkují méně odpadu."
Hanasyafini Yusoff ( Sales Manager)
close
Aditi Verma
Aditi Verma (Market Manager Global Sales & Solutions)

Po magisterském studiu chemické technologie na univerzitě v Buffalu ve státě New York dnes třicetiletá Aditi Verma zahájila svou profesní dráhu u společnosti Kelvion jako Application Engineer v Yorku v Pensylvánii. V roce 2021 se stala členkou týmu globálního prodeje a řešení (Global Sales and Solution, GSS) jako Market Manager for Data Center, Refrigeration, and HVAC. V rámci týmu GSS poskytuje jeho členům podporu při realizaci globálních projektů, kdy současně pracuje na větším počtu projektů s napjatými termíny.

Proč jste se rozhodla pracovat v odvětví výroby výměníků tepla?

V rámci svého magisterského studia jsem pracovala na výzkumu analýzy termodynamických procesů v dopravě, což je téma úzce související s navrhováním řešení pro výměníky tepla. Takže jsem chtěla využít znalosti, které jsem získala při vypracovávání své diplomové práce a během studia, a uvést je do praxe v tomto odvětví. Má práce je o poskytování účinných řešení nejen v rámci stávajících aplikací. Musím být schopna čelit novým výzvám reálného světla a vždy být o krok napřed před nejnovějšími technologiemi. Jako technik mám také příležitost být součástí procesu tvorby inovací.

 

Podívejme se nyní v krátkosti na vaši každodenní pracovní náplň. Co vás baví? Co je pro vás důležité?

Jako Market Manager v týmu GSS mám na starosti podporu projektů v globálním měřítku.V současné době pracuji ve Spojených státech a moc mě baví spolupracovat se svým mezinárodním týmem, což často vyžaduje pružnou pracovní dobu. Společnost Kelvion nám umožňuje pracovat flexibilně, jak ve smyslu pracovní doby, tak místa. Běžně mám určitý překryv s kolegy z Německa, takže polovinu pracovní doby pracuji v časovém pásmu Německa a polovinu v časovém pásmu Spojených států. Vedení je velmi ochotné při poskytování podpory, kterou potřebuji, a vytváří spolehlivé prostředí s možností profesního růstu.

 

Jak vaše role Market Manager v týmu GSS přispívá k probíhající energetické transformaci?

Evropa a Spojené státy jsou průkopníky v odvětví tepelných čerpadel. V současné době poptávka po tepelných čerpadlech mezi našimi zákazníky výrazně roste. Vzhledem k tomu, že mám na starosti i trhy s chladicími a vzduchotechnickými systémy, vidím, že jsme v přechodné fázi, kdy probíhá orientace trhu na udržitelné a nezávislé zdroje vytápění, kterými jsou tepelná čerpadla. A ta lze použít u všech komerčních aplikací, jako je například vytápění, chlazení ve firmách, budovách, bazénech. A to je v zásadě má každodenní práce související s navrhováním těchto systémů. Navrhli jsme a uvedli na trh naši řadu laserem svařovaných kazetových produktů ve vysokotlakém provedení, která je určena konkrétně pro trh tepelných čerpadel. Pomocí těchto produktů se snažíme vyrovnat se s přechodem k novým technologiím a já jsem skutečně hrdá, že u toho mohu být.
 

Proč jste si vybrala právě společnost Kelvion?

Společnost Kelvion mne podporovala od prvního dne, kdy jsem po ukončení studií začala pracovat v tomto odvětví. Z technického hlediska mi umožnila přístup k aplikacím reálného světa a souvisejícím problémům. V Kelvionu se snažíme nejen pochopit, jaký dopad mají tyto problémy na systémy, ale také přijít s řešeními těchto problémů. Flexibilní a dynamické portfolio řešení, globální působení a interakce uvnitř společnosti a mezi obchodními jednotkami mi připadaly velmi atraktivní. Mám pocit, že zde dostávám možnost zkoumat různé oblasti (technické i netechnické), a rozšiřuji si tak znalosti, které by jinak zůstaly omezené.

Společnost Kelvion mi dala příležitost být v kontaktu s trhy po celém světě. Takže jsem se naučila hodně o tom, jak se dívat na problémy z globální perspektivy. A to mi také pomohlo zlepšit si komunikační dovednosti, lépe řídit své úkoly, soustředit se na detaily a neztrácet hlavu, když nastane krizová situace. Všechny tyto dovednosti nyní využívám i v osobním životě. 

close
Stefan Kleinjung
Stefan Kleinjung (Head of Product Line Management Machine Cooling Systems (MCS) & PMO Manager MCS)

Stefan Kleinjung z německého Herne je vedoucím řízení produktových řad na pozici Head of Product Line Management MCS & PMO Manager MCS. Stefana, který vystudoval aplikovanou technologii a má titul MBA, baví digitalizace. Pracuje na částečný úvazek jako přednášející předmětu Inovace obchodního modelu a digitalizace na univerzitě FOM.

Co vás inspirovalo k tomu, že jste začal pracovat v odvětví výměníků tepla a ve společnosti Kelvion?

Výměníky tepla hrají zásadní roli v našich každodenních životech – od výroby energie a dopravy, až po výrobu potravin a nápojů. I když vypadají jednoduše, jedná se o velmi sofistikované produkty, a tím je toto odvětví velmi zajímavé. To je přesně ten důvod, proč jsem se rozhodl pracovat v odvětví výměníků tepla a konkrétně ve společnosti Kelvion.

Kelvion je společností, která se zaměřuje na budoucnost a je domovem týmu výjimečných individualit, jak ve výrobě, tak ve vedení. I když se jedná o velkou společnost, je stále možné, aby jednotlivci přímo ovlivňovali směřování a budoucnost společnosti nebo k těmto aspektům alespoň přispívali. To, čím se Kelvion odlišuje, je pevné týmové odhodlání posouvat společnost kupředu na vyšší úroveň. Tento přístup je v souladu s mými vlastními cíli a ambicí být hnací silou inovací a rozvoje obchodních vztahů.

 

Co je náplní vaší současné pozice?

Pro mě je každý den jiný – pracuji na větším počtu projektů zaměřených na vývoj řešení orientovaných na zákazníka v rámci portfolia perspektivních produktů vhodných pro budoucnost. Klíčem k úspěchu je zde poskytnout mému týmu dostatek pravomocí, aby mohl vykonávat své povinnosti efektivně. Práce mě těší, protože mi umožňuje podporovat rozvoj obchodních vztahů a inovace s nadšenci z řad kolegů v globálním prostředí.

Dále platí, že se pohybujeme ve velmi dynamickém odvětví a nacházíme se ve fázi změny. Tato situace je pro mě skutečně vzrušující, protože probíhající energetická transformace, která má významný dopad na hlavní aplikace, které dodáváme. V rámci řízení produktových řad se zaměřujeme na identifikaci nově vznikajících trendů s nimi spojených a hledáme nejefektivnější řešení potřeb našich zákazníků.
Patří sem vývoj výměníků tepla pro rekuperaci odpadního tepla, snížení množství oxidů dusíku a metanu vzniklých při nedokonalém spalování (tzv. „methane slip“) a dokonce i aplikace pro elektrické vlaky (na baterie). Samo sebou se rozumí, že také usilujeme o to, aby naše vlastní produkty byly více udržitelné, a to realizací změn v konstrukčním návrhu a optimalizací našich výrobních procesů.

 

Jakými způsoby dal Kelvion směr vašemu osobnímu a profesnímu růstu?

Kelvion mi dal důvěru hned od začátku a moji přímí nadřízení byli vynikajícími mentory, od kterých jsem se mohl učit. Díky tomu jsem se již po dvou letech dostal na pozici Head of Product Line Management for MCS. Oddělení lidských zdrojů mi navíc umožnilo účast v programu Network Future, jehož cílem je výchova nové generace lídrů.

Network Future je jednoletý program určený k rozvoji mladých talentů. Na úrovni C je každoročně vybráno přibližně deset účastníků z celé globální struktury společnosti Kelvion, přičemž námět projektu se každý rok mění.

close
Natalia Wendland
Natalia Wendland (Manager Market Intelligence)

 Třicetiletá Natalia Wendland měla příležitost studovat v různých zemích, například v Portugalsku, Polsku, Německu a USA. Její zaujetí pro jazyky, sociální dovednosti a analytické schopnosti ji přivedlo do společnosti Kelvion v roce 2020, kde tyto dovednosti proaktivně využívá. Natalii baví zejména technická řešení, což ji motivovalo k tomu, že si našla brigádu ve společnosti Kelvion již jako studentka. Později se přesunula na pozici Manager of Market Intelligence. 

Jaká je vaše aktuální role?

Jako Manager of Market Intelligence nesu odpovědnost za sledování nejnovějších trendů trhu. Oceňuji, že mi moje práce umožňuje přímo přispívat k udržitelnosti společnosti. Ve spolupráci s kolegy usilujeme o získání budoucích zákazníků z řad firem, které berou problematiku ochrany životního prostředí vážně, zejména těch, které mají co do činění s větrnou energií, solární energií, výrobou vodíku, geotermální energií, hydroelektrickou energií, biomasou, přeměnou odpadu na energii a mnoha dalšími.

Také zkoumám nové, inovační a udržitelné aplikace, jak by bylo možné naše produkty používat v budoucnu.

 

Co vás na práci ve vaší funkci baví?

Velký pocit uspokojení nacházím v rozmanitosti povinností, které moje role nabízí. Každý den přináší nové výzvy, například komunikaci s lidmi po celém světě za účelem vytvoření analýzy a sledování trendů trhu, požadavků zákazníků nebo aktivit konkurence.

Mě osobně nejvíc baví příležitost objevovat nově vznikající trendy v tak velkém odvětví a sledovat změny potřeb zákazníků a nové obchodní příležitosti. I když mám technické vzdělání v jiném oboru, vždy mne technická řešení fascinovala.

V souvislosti se společností Kelvion je obzvláště zajímavé, že výměníky tepla jsou všudypřítomné – jsou skutečně v každém aspektu našich životů a na všech trzích.

Líbí se mi mezinárodní aspekt mé práce, spolupracuji s kolegy po celém světě a komunikujeme v různých jazycích. Také se mi líbí úzký pracovní vztah s ostatními členy vedení společnosti. Pořád se učím a získávám od kolegů neocenitelné zkušenosti.

 

Jak se Vám ve společnosti Kelvion daří po stránce rozvoje?

Do Kelvionu jsem nastoupila již jako studentka na brigádu do oddělení průzkumu trhu, kde se mi naskytla příležitost získat cenné dovednosti, které dodnes využívám ve své každodenní práci. Spolupracovala jsem se společností Kelvion i v rámci své diplomové práce a úspěšného zakončení studia. A pak jsem postupovala až na pozici Manager of Market Intelligence.

V současné době se angažuji v programu Network Future, jehož cílem je rozvíjení mladých talentů a který trvá po dobu jednoho roku. Na úrovni C je každoročně vybráno přibližně 10 účastníků, přičemž námět projektu se každý rok mění. Moje vzdělání v oboru Mezinárodní řízení a informační systémy se ukázalo jako velmi užitečné pro potřeby tohoto programu. S teoretickou přípravou na řízení a praktickými zkušenostmi, které získávám v rámci programu Network Future, budu v budoucnu schopná převzít vedoucí role a úspěšně řídit složité mezinárodní projekty.

Takže mohu rozhodně říci, že ve společnosti Kelvion profesně rostu.

 

ِKterá z hodnot společnosti Kelvion je vám blízká?

Kelvion pěstuje kulturu spolupráce a podpory. Jako Manager of Market Intelligence s globální a interdisciplinární rolí se silně ztotožňuji s hodnotou „Jeden Kelvion“. Úzkou spoluprací s kolegy z jiných regionů, obchodních jednotek a funkcí vzniká symbiotický vztah. Když vytvářím různorodé analýzy, spoléhám se na jejich hluboké znalosti produktů, které mi umožňují pustit se do práce nebo pochopit problematiku. Mám důvěru v podporu zkušených kolegů a vždy se snažím jim jejich pomoc oplatit. Moji kolegové jsou inteligentní a motivovaní odborníci, kteří mají rádi svou práci a sdílejí své zkušenosti a znalosti vždy, když je to zapotřebí.

 

close
Minh Vu Nguyen
Minh Vu Nguyen (Head of Commercial Order Processing and the Export Control Officer)

Dnes jednatřicetiletý Minh Vu Nguyen nastoupil do společnosti Kelvion v roce 2013. Po dokončení odborné přípravy na funkci Industrial Clerk na pracovišti v Sarstedtu pracuje v oddělení zpracování obchodních objednávek a exportu, kde působí na rozhraní odpovědném za zajištění správného zpracování zakázek pro naše zákazníky a také jako první kontaktní osoba pro zahraniční zákazníky a partnery.
 

Jaký byl váš první dojem ze společnosti Kelvion, když jste se v roce 2013 ucházel o místo?
Když jsem se ucházel o odbornou přípravu, okamžitě jsem si všiml, že studenti jsou do velké míry zapojováni do technologického procesu a přejímají odpovědnost za úkoly. Například ve středisku hodnocení, kterým musel projít každý uchazeč, jsme byli připravováni učni, kteří nad námi i prováděli dohled. Po úspěšném absolvování přípravy ve středisku hodnocení jsme také měli příležitost vyměnit si role s učni. Tímto způsobem jsem získal velmi transparentní a otevřený náhled na kvalitu odborné přípravy ve společnosti Kelvion. To mi následně pomohlo rozhodnout se pro Kelvion jako místo pro své odborné vzdělávání. Transparentnost a otevřená výměna názorů uvnitř týmu jsou součástí firemní kultury i dnes.

 

Jak probíhala vaše odborná příprava?
Odborná příprava samotná byla velmi komplexní. Prošel jsem všemi odděleními, od příjmu zboží až po expedici a přípravu práce. Tato zkušenost napříč funkcemi se mi velmi líbila a během své odborné přípravy jsem díky ní získal celou řadu výhod. Umožnila mi vybudovat široké spektrum dovedností a vybrat si oblast, na niž jsem se po dokončení odborné přípravy chtěl specializovat. Zvolil jsem si zpracování objednávek se zaměřením na export. Zajímavá pro mne byla i návaznost na výrobu. Umožnila mi pochopit souvislost mezi výrobními a obchodními procesy.
           

Dnes pracujete ve zpracování objednávek / exportu. Proč jste se rozhodl zaměřit se na tuto oblast? 
Po nějaké době strávené v oddělení zpracování objednávek / exportu, jsem získal další kvalifikaci jako Customs Specialist. Na získání této kvalifikace mi firma dala volno, takže jsem se mohl plně soustředit na studium. Úlevy z provozních úkolů za účelem zvyšování kvalifikace mi hodně pomohly, protože studium bylo velmi náročné.

Od roku 2020 pracuji jako Deputy Head of Commercial Order Processing a od té doby jsem získal i dovednosti potřebné k vedení lidí. Na konci roku 2022 jsem se ujal role Head of Commercial Order Processing a Export Control Officer. Tato role zahrnuje dodržování zásad pro regulaci vývozu, zohledňování aktuálních předpisů pro zahraniční obchod a rozhodování, zda produkty musí či nemusí mít vývozní licenci. Jako rozhraní komunikujeme na interní úrovni s příslušnými odděleními, jako je prodej, příprava práce, výroba a expedice. Jsme pak schopni zákazníkům poskytovat podložené informace o stavu našich objednávek. Pro mě osobně je stále nejzajímavější částí práce v našem oddělení spolupráce se zahraničními partnery, poznávání mnoha různých kultur z celého světa a také možnost být členem skvělého týmu v oddělení zpracování obchodních objednávek a sdílet pracovní úkoly s jeho členy.

 

close
Suzan Aliakar
Suzan Aliakar (Director Global Sales & Solution MCS)

Třiatřicetiletá Suzan Aliakar byla díky své fascinaci technologiemi od útlého dětství předurčena k technické kariéře. Chodila na technické gymnázium a později studovala ekologické technologie výrobních procesů. V té době se jí naskytla příležitost absolvovat stáž ve společnosti Kelvion. Tato pozitivní zkušenost pak vyústila v sepsání bakalářské práce na téma systémů s dvojitými trubkami, kterou dokončila během stáže ve společnosti. Při psaní své práce měla Suzan přístup do výrobního závodu společnosti a měla k dispozici vlastní zkušební zařízení, kde bylo možné provádět montáž výměníků tepla z různých materiálů a provádět testy.

Jak společnost Kelvion podpořila vaše ambice v oblasti profesního růstu?

Společnost Kelvion mi byla velmi nápomocná a poskytla mi podporu při rozšiřování technických znalostí.
Po dokončení studia v roce 2015 jsem nastoupila do společnosti jako Sales Engineer for Double Tube Heat Exchangers. V této funkci jsem pracovala pět let. V roce 2019 jsem ke svému překvapení byla pozvána, abych se zapojila do programu Network Future, přestože jsem ve společnosti byla jen relativně krátce. Moc mě potěšilo, že jsem tuto příležitost dostala v tak nízkém věku.

Jednoletý program Network Future je určen k rozvoji mladých talentů. Na úrovni C je každoročně vybráno přibližně deset účastníků z celé globální struktury společnosti Kelvion, přičemž námět projektu se každý rok mění. Dovednosti, které jsem v rámci programu získala, mi poskytly zázemí pro vedení v praxi a umožňují mi úspěšně řídit složité mezinárodní projekty a převzít vedoucí roli.

V březnu 2020 jsem přijala funkci Director Sales for Double Tube Systems, kde využívám dovednosti získané díky programu Network Future a externímu školení pro vedoucí pracovníky. Během uplynulých let jsem načerpala velké množství znalostí a zkušeností a bylo mi svěřeno řízení tří oddělení se 14 zaměstnanci. V současné době navíc nesu odpovědnost za týmy prodeje chladicích systémů pro transformátory a chladicích systémů pro trakční transformátory, což je dalším projevem důvěry společnosti Kelvion v moje schopnosti, a já jsem skutečně vděčná za příležitost, kterou mi společnost dala a která přispívá k mému osobnímu i odbornému růstu.

 

Co se vám ve vaší aktuální funkci líbí nejvíce?

Od začátku studia mě společnost Kelvion podporovala a povzbuzovala. A tato podpora trvá i po celou dobu mého profesního růstu.

Na mé současné funkci se mi obzvláště líbí blízký vztah s kolegy a rodinná atmosféra, ale také příležitost pracovat na inovativních produktech, které lze přizpůsobit potřebám zákazníků, jako jsou výměníky tepla s dvojitými trubkami. Účastním se celého procesu od výběru produktu až po prodej, což mi umožňuje budovat vztahy se zákazníky a podílet se na tvorbě nového produktu. Tento komplexní přístup k vývoji produktu mě baví a motivuje.

Velmi si vážím mezinárodního charakteru společnosti, která podporuje pevné vazby s kolegy po celém světě a poskytuje příležitosti pracovat se zákazníky z různých kulturních prostředí. Navzdory globálnímu působení společnosti Kelvion si lokální závody udržely rodinný ráz, kde k sobě mají lidé blízko. Vzniká tak dokonalá souhra technologie a mezinárodního rozměru, která zároveň umožňuje zachovat lokální atmosféru. Moje funkce ve společnosti Kelvion nabízí výjimečný mix různých aspektů, které mě posouvají dál a zároveň baví.

 

Jak vaše role přispívá k vyhledávání zákazníků, kteří podporují řešení přívětivá k životnímu prostředí?

Jako nejprospěšnější vnímám, když zákazník přijde do naší provozovny, kde mu můžeme předvést naše výrobní možnosti. Můžeme vytvořit osobní vztah a ukázat hodnotu našich produktů přímo. Nezaměřujeme se jen na dodávání výměníků tepla, ale pracujeme jako partneři našich zákazníků při optimalizaci jejich procesů a vývoji nových koncepcí, které vyhovují jejich cílům v oblasti udržitelnosti.

Například v odvětví námořní dopravy úzce spolupracujeme se zákazníky při hledání řešení ekologičtějších lodních motorů, což je v souladu s cíli Mezinárodní námořní organizace. Tato organizace přijala náročný plán snížit množství skleníkových plynů o 50 % do roku 2050.

V této transformaci hrají naše výměníky tepla klíčovou roli. V motorech na dvě paliva lodě využívají například LNG jakožto jedno z novějších paliv šetrných k životnímu prostředí. V rámci procesu zavádění paliva LNG již byly použity jako součásti naše systémy s dvojitými a jednoduchými trubkami. Také jsme experimentovali s jinými zelenými palivy, jako je amoniak a methanol.

Ve skupině chladicích systémů pro transformátory jsme již dosáhli významných pokroků v podpoře udržitelné přepravy prostřednictvím dodávek čerpadel pro elektrické vlaky.

Obecně jsou naše vztahy se zákazníky zaměřeny na budování pevných partnerství a poskytování inovativních řešení, která jsou v souladu s cíli v oblasti udržitelnosti.

close
Li Junwei
Li Junwei (mechanical major student)

Třiadvacetiletý Li Junwei je studentem magisterského studia v oboru strojírenství na Anhui Information Engineering College. Fascinuje ho technologie výměníků tepla – zejména v souvislosti s nadcházející energetickou transformací. Stáž v oddělení projektů společnosti Kelvion v čínském Wuhu proto pro něj byla skvělou příležitostí k rozšíření znalostí.

Proč jste chtěl pracovat v odvětví výroby výměníků tepla? 

Myslím, že odvětví výroby výměníků tepla má před sebou velkou budoucnost. Díky neustálému vývoji technologie se požadavky průběžně mění a výměníky tepla pronikají do dalších odvětví. V důsledku globálních změn klimatu budou výměníky tepla používány v oblastech, kde by jinak nebyly zapotřebí. Poptávka se tak neustále zvyšuje. Naše produkty hrají klíčovou roli v energetické transformaci, a protože nové zdroje energie budou vyžadovat transformaci v technologii výměníků tepla, musíme v návaznosti na nové produkty realizovat nové projekty. Jsem hrdý na to, že mohu být součástí této transformace.

 

Co vás přivedlo do společnosti Kelvion? 

Kelvion nabízí vynikající zaměstnanecké výhody, harmonickou týmovou spolupráci a příležitost k osobnímu růstu i profesnímu rozvoji. Mně osobně se nejvíce líbí, že jsem součástí kompetentního a odpovědného týmu, který ze sebe každý den vydává to nejlepší. Společnost také nabízí systém proplácení výdajů na lékařskou péči pro zaměstnance, což zvyšuje atraktivitu pracovních podmínek zaměstnanců.

 

 

Jaký byl váš osobní a profesní vývoj odborníka na výměníky tepla během vaší stáže?

Společnost má program zaučování nových pracovníků prostřednictvím mentorů, kteří pomáhají studentům rozvíjet se a naučit se samostatně pracovat. Pro mě osobně je skvělé mít příležitost využít znalosti, uplatnit je v praxi, a naučit se tak ještě více. Dozvěděl jsem se více o funkci součástí strojů, hodně si rozšířil znalosti, které nelze vyčíst z knih, lépe porozuměl předmětu svého magisterského studia a objevil nedostatky svého studia v oboru strojírenství, což mé studium lépe nasměrovalo.

close
Viola Jeyajeevan
Viola Jeyajeevan (PMO Manager Sales & Service)

Viola Jeyajeevan nastoupila do společnosti Kelvion v roce 2015 jako učeň a postupně se vypracovala na různé pozice ve společnosti. Po ukončení učňovské přípravy zahájila svou kariéru jako koordinátorka lidských zdrojů a poté přešla k nové výzvě v oblasti řízení projektů IT In-house Consultant. V současné době se Viola, stále teprve 26letá, nachází v další náročné roli, a to jako manažerka PMO pro prodej a služby.

Jaké byly vaše ambice, když jste byla mladší?
Přemýšlela jsem o své budoucnosti a zkoumala možné možnosti učňovského vzdělávání a zaujala mě globální přítomnost a mezinárodní působnost společnosti Kelvion. Mou touhou bylo stát se součástí nadnárodní korporace, která nabízí spoustu příležitostí, a společnost Kelvion mi připadala jako ideální volba. Vždy mě fascinovaly různé kultury a lidé a chtěla jsem najít způsob, jak to spojit se svým zájmem o obchod. Pro nástup do společnosti Kelvion jsem se rozhodla s přesvědčením, že mi poskytne mnoho cest k profesnímu i osobnímu růstu.

Splnila se vaše touha?
Určitě - jako manažer PMO pro prodej a servis spolupracuji s kolegy z různých regionů. Kromě spolupráce s vedením společnosti Kelvion mám také možnost pracovat na strategických projektech a navazovat kontakty s jednotlivci z celého světa. Spojení mých profesních cílů s mou vášní pro různé kultury je úžasné.

Čím se společnost Kelvion odlišuje od ostatních společností v podpoře kariérního rozvoje?

Myslím, že moje vášeň pro výzvy se projevuje v tom, že je vyhledávám. Právě to mě ke společnosti Kelvion přitahuje a odlišuje ji od ostatních společností.
Pokud projevíte zájem o určitou oblast, společnost Kelvion vám poskytne příležitosti a školení, abyste se osvědčili. Jsem vděčná za množství znalostí a osobní růst, které jsem již získala a budu v něm pokračovat i v budoucnu.
Společnost mi projevila důvěru, poskytla mi podporu a nabídla mi řadu cest k rozvoji. Budu i nadále vyhledávat výzvy, abych se na své cestě setkávala s novými verzemi sebe sama, a flexibilita a všestrannost společnosti Kelvion mi k tomu poskytuje svobodu.

Myslíte si, že pro vás jako pro mladého člověka byla společnost Kelvion správnou volbou pro vstup do světa podnikání a udělala byste něco jinak?
Společnost Kelvion mě vždy podporovala a nadále se věnuje rozvoji zaměstnanců - včetně mě například během mého částečného studia.
Měla jsem to štěstí, že jsem se mohla věnovat svým zájmům a dělat změny, když jsem cítila potřebu něco změnit, což vedlo k dosavadní spokojené kariéře. Zatímco mnoho lidí se po několika letech v zaměstnání začne nudit, společnost Kelvion mě neustále fascinuje tím, že mi umožňuje neustále objevovat nové možnosti a přijímat nové výzvy.

Mohu být, vytvářet a řídit změny, klást výzvy sobě i společnosti. Stoprocentně bych si znovu vybrala společnost Kelvion a tuto cestu.

close
Hanasyafini Yusoff
Hanasyafini Yusoff ( Sales Manager)

Hanasyafini Yusoff, 39letá manažerka prodeje v Kuala Lumpuru v Malajsii, se rozhodla pro kariéru ve strojírenství, protože jí na rozdíl od mnoha jiných profesí poskytlo příležitost vidět hmatatelné výsledky své práce. V roce 2007 získala titul a následně pracovala v různých společnostech, především na pozicích prodejce a servisního inženýra v odvětvích, jako je ropný a plynárenský průmysl a energetika.

Co vás motivovalo k tomu, abyste se stala prodejním a servisním technikem?

Vždy jsem chtěla vidět přímý dopad své práce. Jako strojního inženýra mě obzvláště uspokojovalo, že jsem mohla pozorovat bezprostřední výsledky svého úsilí a identifikovat oblasti, které vyžadovaly další pozornost prostřednictvím údržby a servisu. Kromě toho mě lákala vyhlídka, že budu mít přímý vliv na úspěch společnosti prostřednictvím svých prodejních výsledků. Jako člověk, který si cení výsledků a rád je součástí týmu, který podporuje růst, jsem cítila, že pozice prodejního a servisního inženýra pro mě bude nejvhodnější.
Chtěla jsem pracovat na pozici, která by mi umožnila uplatnit mé zájmy a dovednosti způsobem, který by odpovídal mým hodnotám a ambicím.

Co vás přitahovalo k tomu, abyste vstoupila do odvětví tepelných výměníků a později nastoupila do společnosti Kelvion?

Před nástupem do odvětví výměníků tepla jsem pracovala jako produktový manažer pro čerpadla v Malajsii. Při hledání nové výzvy jsem se rozhodla přejít do odvětví výměníků tepla a vyzkoušet si své znalosti v tomto oboru. Ocenila jsem možnost naučit se něco nového a uplatnit své dovednosti na zcela jiném souboru výrobků a požadavků zákazníků.

V roce 2021 jsem nastoupila do společnosti Kelvion, protože mě přitahovala rozmanitá nabídka produktů této společnosti. Na rozdíl od mého předchozího zaměstnání, kde jsem se zaměřovala pouze na jednu produktovou řadu, mi společnost Kelvion nabídla možnost rozšířit své povinnosti a seznámit se s širším spektrem výrobků.
Nadchla mě vyhlídka, že budu dohlížet na zákaznická místa v celé jihovýchodní Asii, a ne jen v Malajsii, jak tomu bylo dříve.

Ve společnosti Kelvion se vždy naučíte něco nového, ať už jde o zákazníky v různých zemích nebo o to, jak splnit jejich specifické požadavky. Společnost poskytuje příležitosti k růstu a rozvoji, včetně školicích programů a možnosti vykonávat nové funkce v rámci organizace. Jsem nadšená, že mohu být součástí tak dynamické společnosti, a těším se, že se budu ve své funkci dále učit a rozvíjet.

Jaké jsou vaše povinnosti a oblíbené aspekty vaší současné práce?

60 % svého času trávím cestováním do jiných zemí, především za účelem setkání s novými klienty a posouzení jejich prodejních a servisních potřeb. To mi poskytuje příležitost být přímým svědkem problémů zákazníků a nabízet jejich řešení. Poté s kolegy probírám podmínky na místě, abych určila nejlepší přístup k dosažení cílů klienta.


Vedení obchodních zástupců je pro mě navíc novou vzrušující výzvou. Přímo řídím tři agenty a nepřímo řídím další dva. Pořádám měsíční schůzky, abych porozuměla jejich problémům a dozvěděla se o potenciálních nových perspektivách. Každoročně také pořádáme summit, na kterém se setkáváme se všemi agenty a probíráme s nimi naše plány rozvoje podnikání.

VÁŠ ROZVOJ JE NAŠÍ PRIORITOU

Motivujeme a podporujeme naše zaměstnance nabídkou příležitosti k získání nových dovedností a přípravou na nové úkoly. S námi máte mnoho příležitostí k rozvoji na začátku své profesní dráhy i jako pracovníci zastávající odborné a manažerské funkce.  

KAŽDOROČNÍ ROZHOVOR SE ZAMĚSTNANCEM

Cílem každoročního rozhovoru se zaměstnancem je určení potřeb v oblasti osobního rozvoje. Na rozdíl od hodnocení tato kvalitativní zpětná vazba vede k lepší srozumitelnosti a vzájemnému pochopení. Když se zaměstnanec i vedoucí pracovník mohou poučit, jak jsou vnímáni a jak mohou zlepšit své výkony i své pracovní podmínky, je to dobrý základ pro osobní rozvoj.

PODEJTE SI PŘIHLÁŠKU!

INTERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POMOCÍ PLATFORMY KELVION CAMPUS

Zaměstnanci mají pravidelně vyhrazený čas na sebevzdělávání pomocí naší interní vzdělávací platformy Kelvion Campus nebo externě. Kelvion Campus je náš vnitropodnikový systém řízení vzdělávání, který nabízí vzdělávání v oblasti řízení a dalších měkkých dovedností včetně vzdělávání orientovaného na produkty a software. Kromě vzdělávání také podle potřeby podporujeme individuální přístup, jako je například koučink nebo mentoring.

PODEJTE SI PŘIHLÁŠKU!

ROZVOJ MLADÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Hlavním bodem naší podpory osobního rozvoje je program Network Future Talent, který je určen pro mladé, perspektivní zaměstnance na začátku jejich profesní dráhy. Tento jednoletý program rozvoje je součástí procesu plánování úspěchu společnosti Kelvion, jehož cílem je vyhledávat a rozvíjet lidi s potenciálem. Motivujeme účastníky k dosažení vysoké úrovně nezávislosti a osobního nasazení. Tento přístup jim poskytuje příležitost k osobnímu i profesnímu rozvoji. 

PODEJTE SI PŘIHLÁŠKU!
VÝHODY PRO VÁS
Upozorňujeme, že výhody se v jednotlivých regionech liší. Změňte prosím nastavení jazyka vpravo nahoře, abyste vyvolali místní výhody ve vaší zemi.
Odborná příprava a rozvoj pracovníků jako součást pracovní náplně
Transparentní komunikace
Vyvážený pracovní a osobní život
Firemní důchodové připojištění a program péče o zdraví
Další finanční příspěvky
Cíl
close
Odborná příprava a rozvoj pracovníků jako součást pracovní náplně
Online platforma Kelvion Campus, e-learningové programy, vzdělání přizpůsobené potřebám našich zaměstnanců, globální program pro vyhledávání talentů „Network Future“.
close
Transparentní komunikace
Globální schůzky zaměstnanců na bázi transparentní komunikace, globální intranet.
close
Vyvážený pracovní a osobní život
Možnost práce v režimu home office, pružná pracovní doba, práce na částečný úvazek.
close
Firemní důchodové připojištění a program péče o zdraví
Dodatečné příspěvky zaměstnavatele na důchodové připojištění, příspěvek na členství ve sportovních zařízeních (pouze v Německu), lékařské prohlídky.
close
Další finanční příspěvky
Motivační příspěvky, příspěvky na dovolenou / k Vánocům, odměny za zlepšovací návrhy a patenty.
close
Cíl
Práce na udržitelných službách a řešeních, která vede k pozitivním změnám. Na vaší práci záleží.

FIREMNÍ KULTURA

V celé společnosti vyznáváme firemní kulturu, kterou každý z nás potvrzuje svou každodenní prací s ostatními a s našimi obchodními partnery.

VIZE A HODNOTY

Našich pět hodnot tvoří základ a společné východisko, na němž stojí společná firemní kultura společnosti Kelvion. 

DALŠÍ INFORMACE O NAŠÍ VIZI A HODNOTÁCH

DIVERZITA, ROVNOST A INKLUZE

Jednou z našich předních hodnot je jedinečnost a diverzita našich zaměstnanců. Podporujeme pracovní prostředí, které je bez předsudků a kde se se všemi zachází stejně.

DALŠÍ INFORMACE

Potřebujete vice informací?