Pro učně

Vlastní iniciativa a převzetí osobní odpovědnosti

KLADEME VELKÝ DŮRAZ NA TOLERANCI A OTEVŘENOST S OHLEDEM NA JINÉ ZEMĚ A KULTURY

V naší společnosti klademe velký důraz na mladé lidi s vynikající kvalifikací. S dobrou kvalifikací budete mít vynikající příležitost začít u nás svou profesní dráhu. Nejedná se o planý slib: vedoucí pozice přednostně obsazujeme našimi kolegy.

Nabízíme vám vysoce diverzifikovanou práci ve stabilních týmech a umožníme vám realizovat vlastní iniciativu a individuální převzetí odpovědnosti. S nasazením a motivací potřebnými k tomu, abyste se mohli stát součástí našich týmů a aktivně organizovat své pracovní prostředí, můžete v naší společnosti dojít velmi daleko.

Jako korporátní skupina aktivní v mezinárodním měřítku respektujeme a oceňujeme kulturní rozmanitost. Stejně tak klademe důraz na toleranci a otevřenost s ohledem na jiné země a kultury – což se týká všech, kteří získávají kvalifikaci v naší společnosti.

Dále pravidelně nabízíme příležitosti, v rámci kterých mohou ti, kteří se u nás učí, předvést svůj závazek zapojením se do společensky prospěšných projektů.

Podívejte se na náš portál pracovních příležitostí.

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies