Pro učně

Vlastní iniciativa a převzetí osobní odpovědnosti

KLADEME VELKÝ DŮRAZ NA TOLERANCI A OTEVŘENOST S OHLEDEM NA JINÉ ZEMĚ A KULTURY

V naší společnosti klademe velký důraz na mladé lidi s vynikající kvalifikací. S dobrou kvalifikací budete mít vynikající příležitost začít u nás svou profesní dráhu. Nejedná se o planý slib: vedoucí pozice přednostně obsazujeme našimi kolegy.

Nabízíme vám vysoce diverzifikovanou práci ve stabilních týmech a umožníme vám realizovat vlastní iniciativu a individuální převzetí odpovědnosti. S nasazením a motivací potřebnými k tomu, abyste se mohli stát součástí našich týmů a aktivně organizovat své pracovní prostředí, můžete v naší společnosti dojít velmi daleko.

Jako korporátní skupina aktivní v mezinárodním měřítku respektujeme a oceňujeme kulturní rozmanitost. Stejně tak klademe důraz na toleranci a otevřenost s ohledem na jiné země a kultury – což se týká všech, kteří získávají kvalifikaci v naší společnosti.

Dále pravidelně nabízíme příležitosti, v rámci kterých mohou ti, kteří se u nás učí, předvést svůj závazek zapojením se do společensky prospěšných projektů.

Podívejte se na náš portál pracovních příležitostí.

Potřebujete vice informací?