Pro učně

Vlastní iniciativa a převzetí osobní odpovědnosti

KLADEME VELKÝ DŮRAZ NA TOLERANCI A OTEVŘENOST S OHLEDEM NA JINÉ ZEMĚ A KULTURY

V naší společnosti klademe velký důraz na mladé lidi s vynikající kvalifikací. S dobrou kvalifikací budete mít vynikající příležitost začít u nás svou profesní dráhu. Nejedná se o planý slib: vedoucí pozice přednostně obsazujeme našimi kolegy.

Nabízíme vám vysoce diverzifikovanou práci ve stabilních týmech a umožníme vám realizovat vlastní iniciativu a individuální převzetí odpovědnosti. S nasazením a motivací potřebnými k tomu, abyste se mohli stát součástí našich týmů a aktivně organizovat své pracovní prostředí, můžete v naší společnosti dojít velmi daleko.

Jako korporátní skupina aktivní v mezinárodním měřítku respektujeme a oceňujeme kulturní rozmanitost. Stejně tak klademe důraz na toleranci a otevřenost s ohledem na jiné země a kultury – což se týká všech, kteří získávají kvalifikaci v naší společnosti.

Dále pravidelně nabízíme příležitosti, v rámci kterých mohou ti, kteří se u nás učí, předvést svůj závazek zapojením se do společensky prospěšných projektů.

Podívejte se na náš portál pracovních příležitostí.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By visiting www.kelvion.com you agree to the use of cookies.