Společnost Kelvion představí výměníky tepla pro solární tepelné elektrárny na výstavě Power-Gen Europe 2017

Tisková zpráva

10. 05. 2017 Společnost Kelvion vystavuje na Power-Gen Europe & Renewable Energy World Europe, 27. až 29. června v Kolíně nad Rýnem: Stánek J28

Kelvion presents heat exchangers for solar thermal power plants at Power-Gen Europe 2017
Kelvion presents heat exchangers for solar thermal power plants at Power-Gen Europe 2017

U příležitosti výstavy Power-Gen Europe & Renewable Energy World Europe bude společnost Kelvion prezentovat výměníky tepla pro dodávky energie ze solárních tepelných elektráren. Tato prezentace ukáže řešení zvyšující výkonnost parních elektráren: například předehříváky a kondenzační systémy napájecí vody jako jsou povrchové kondenzátory a vzduchem chlazené kondenzátory. Tyto kondenzační systémy jsou navrženy tak, aby regenerovaly odpadní páru z plynného do kapalného stavu za určitého tlaku, který je nižší než atmosférický, za účelem odstranění nekondenzujících plynů přítomných v parním cyklu. Tato řešení dosahují optimální energetické výtěžnosti a maximální účinnosti. Společnost Kelvion vyrábí upravená standardní řešení pro každou z konkrétních potřeb zákazníka, včetně designu tepelné a strojní části, základní a realizační projektové přípravy, nákupu, výroby, zkoušek, dodávky a zprovoznění kondenzačních jednotek pro odpadní páru z turbíny, a vybírá materiál s ohledem na prostředí. Standardní dodávka zahrnuje kondenzátor (povrchový nebo vzduchem chlazený kondenzátor), připojení k zásobníku páry, vyrovnávací nádrž, systém vakuové jednotky a pojistná tlaková zařízení (průtržnou membránu a pojistný ventil). Realizace řešení také zahrnuje systém čerpadla kondenzátu, řídicí systém a systém čištění potrubí (pouze u povrchových kondenzátorů).

Portfolio produktů společnosti Kelvion dále zahrnuje výměníky tepla pro regeneraci tepla z odpadního plynu nebo páry a pro dodávku dálkového vytápění z kogeneračních zařízení. Součástí nabídky produktů společnosti Kelvion jsou i řešení pro předehřívání paliva nebo vzduchu a pro chlazení generátorů a transformátorů. Portfolio produktů je v oblasti elektráren doplněno chladiči pro odběr nadměrného tepla, olejovými chladiči pro turbíny v elektrárnách a chladiči pro uzavřené vodní cykly.

Poznámka: V případě publikování, pošlete nám kopii každé položky pro náš archív.

Zpátky na přehled

Máte nějaké otázky?

Nicole Hückels
Nicole HückelsSenior Manager Press Relations and Trade Fairs Telefon: +49 234 980 2584Fax: +49 234 980 34 2584

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies