Společnost Kelvion představí výměníky tepla pro solární tepelné elektrárny na výstavě Power-Gen Europe 2017

Tisková zpráva

10. 05. 2017 Společnost Kelvion vystavuje na Power-Gen Europe & Renewable Energy World Europe, 27. až 29. června v Kolíně nad Rýnem: Stánek J28

Kelvion presents heat exchangers for solar thermal power plants at Power-Gen Europe 2017
Kelvion presents heat exchangers for solar thermal power plants at Power-Gen Europe 2017

U příležitosti výstavy Power-Gen Europe & Renewable Energy World Europe bude společnost Kelvion prezentovat výměníky tepla pro dodávky energie ze solárních tepelných elektráren. Tato prezentace ukáže řešení zvyšující výkonnost parních elektráren: například předehříváky a kondenzační systémy napájecí vody jako jsou povrchové kondenzátory a vzduchem chlazené kondenzátory. Tyto kondenzační systémy jsou navrženy tak, aby regenerovaly odpadní páru z plynného do kapalného stavu za určitého tlaku, který je nižší než atmosférický, za účelem odstranění nekondenzujících plynů přítomných v parním cyklu. Tato řešení dosahují optimální energetické výtěžnosti a maximální účinnosti. Společnost Kelvion vyrábí upravená standardní řešení pro každou z konkrétních potřeb zákazníka, včetně designu tepelné a strojní části, základní a realizační projektové přípravy, nákupu, výroby, zkoušek, dodávky a zprovoznění kondenzačních jednotek pro odpadní páru z turbíny, a vybírá materiál s ohledem na prostředí. Standardní dodávka zahrnuje kondenzátor (povrchový nebo vzduchem chlazený kondenzátor), připojení k zásobníku páry, vyrovnávací nádrž, systém vakuové jednotky a pojistná tlaková zařízení (průtržnou membránu a pojistný ventil). Realizace řešení také zahrnuje systém čerpadla kondenzátu, řídicí systém a systém čištění potrubí (pouze u povrchových kondenzátorů).

Portfolio produktů společnosti Kelvion dále zahrnuje výměníky tepla pro regeneraci tepla z odpadního plynu nebo páry a pro dodávku dálkového vytápění z kogeneračních zařízení. Součástí nabídky produktů společnosti Kelvion jsou i řešení pro předehřívání paliva nebo vzduchu a pro chlazení generátorů a transformátorů. Portfolio produktů je v oblasti elektráren doplněno chladiči pro odběr nadměrného tepla, olejovými chladiči pro turbíny v elektrárnách a chladiči pro uzavřené vodní cykly.

Poznámka: V případě publikování, pošlete nám kopii každé položky pro náš archív.

Zpátky na přehled

Máte nějaké otázky?

Nicole Hückels
Nicole HückelsSenior Manager Press Relations and Trade Fairs Telefon: +49 234 980 2584Fax: +49 234 980 34 2584

Potřebujete vice informací?