Účinná regenerace tepla – s výměníkem tepla AirToAir společnosti Kelvion navrženým na zakázku a efektivním z hlediska vynaložených nákladů

Tisková zpráva

26. 04. 2017 Efektivní řízení energií u průmyslových procesů je v současné době mnohem důležitější než kdy dříve – jak z ekonomického, tak z ekologického hlediska. Obecná energetická účinnost výrobních či jiných průmyslových procesů je ovlivněna, kromě jiných faktorů, minimalizací odpadního tepla vypouštěného do okolního prostředí. Realizace systémů regenerace tepla v kombinaci s inteligentním řízením energií může významně snížit provozní náklady.

Kelvion AirToAir Heat Exchanger
Kelvion AirToAir Heat Exchanger
Kelvion AirToAir Heat Exchanger
Kelvion AirToAir Heat Exchanger
Kelvion AirToAir Heat Exchanger
Kelvion AirToAir Heat Exchanger

Prostřednictvím svých výměníků tepla AirToAir z nerezové oceli vám společnost Kelvion nabízí řešení pro regeneraci tepla, která jsou velmi přesvědčivá díky krátkým dodacím lhůtám, nízkým investičním nákladům a vysokému stupni regenerace tepla. U modelů určených pro rozsahy aplikací od přibližně –20 °C do 180 °C s lepeným konstrukčním návrhem „trubka k trubkovnici“ je zajištěna obzvláště nízká hmotnost a náklady. Pro aplikace určené pro vyšší teploty až do 1000 °C společnost Kelvion nabízí standardní řešení, v rámci kterého jsou trubky přivařeny k trubkovnicím. Lepidlo používané u lehkého konstrukčního návrhu je bez obsahu silikonu, což znamená, že tyto výměníky tepla je možné používat v papírenském i automobilovém průmyslu. Výhody z hlediska nákladů u lepené verze vyplývají z tenkostěnných trubek a trubkovnic, protože umožňují použít odlehčený konstrukční návrh. Lepené výměníky tepla jsou z tohoto důvodu mnohem efektivnější z hlediska vynaložených nákladů než konvenční modely a jsou ideálně vybaveny pro regeneraci tepla: například pokud se jedná o procesy sušení. Na druhé straně svařovaný konstrukční návrh zajišťuje vyšší odolnost vůči tepelnému a mechanickému namáhání. Pro další mechanická zatížení společnost Kelvion zajišťuje zákazníkům výpočty pevnosti a shody pomocí metody konečných prvků (FEA). Pro vysokoteplotní řešení lze využít speciální ocel odolnou proti účinkům vysokých teplot.

Pro svařované i lepené: Společnost Kelvion upravila obě verze tak, aby byl možný průtok potřebného objemu vzduchu a byly dosaženy požadované úrovně výkonu. Reverzní kryty umožňují různá nastavení proudění vzduchu, která odpovídají situaci po instalaci nebo dále zvyšují účinnost regenerace tepla a zajišťují pokles zbývajícího tlaku na požadovanou úroveň. Výměníky tepla AirToAir společnosti Kelvion byly navrženy pro aplikace v papírenském, textilním a dřevozpracujícím průmyslu a pro odvětví stavebních materiálů a rovněž pro tiskařské provozy, farmaceutická a chemická zařízení, odvětví výroby a zpracování potravin a nápojů a další průmyslové sektory

Poznámka: V případě publikování, pošlete nám kopii každé položky pro náš archív.

Zpátky na přehled

Máte nějaké otázky?

Nicole Hückels
Nicole HückelsSenior Manager Press Relations and Trade Fairs Telefon: +49 234 980 2584Fax: +49 234 980 34 2584

Potřebujete vice informací?