Koeltechniek / warmtewisselaars voor de olie- & gasindustrie

De juiste oplossing voor warmtedistributie

Olie en aardgas zijn belangrijk voor het moderne leven. Olie en aardgas zijn wereldwijd niet alleen de belangrijkste energiebronnen, maar leveren ook de grondstoffen voor duizenden alledaagse producten, van elektronische apparaten en kleding tot medicijnen en huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

Olie en gas

Groeiende wereldbevolking stimuleert vraag

In de komende 20 jaar zal de wereldbevolking toenemen tot bijna 8,8 miljard mensen. Een groeiende wereldbevolking betekent een toenemende vraag naar energie en de producten die uit olie en gas worden vervaardigd. Deze opwaartse trend is vooral te danken aan China, India en Zuidoost-Azië.

Toenemende capaciteit

Ondanks de daling van de olieprijzen in de afgelopen jaren blijft de industrie investeren in nieuwe faciliteiten om te voldoen aan de vraag naar geraffineerde producten. Het Internationaal Energieagentschap voorspelt dat de wereldwijde vraag naar olie zal toenemen van 96 miljoen vaten per dag in 2016 tot bijna 102 miljoen vaten per dag in 2022. Tussen 2017 en 2021 zullen de wereldwijde investeringen in LNG naar verwachting 284 miljard dollar bereiken, een stijging van 50%.

Vergroenen

De olie- en gasindustrie is een belangrijke verbruiker van water- en energiebronnen en is onderworpen aan steeds strengere regelgeving gericht op het verbeteren van haar ecologische voetafdruk bij winning, productie en distributie. Ook is er in veel landen over de hele wereld wetgeving in werking getreden om emissies en luchtverontreinigende stoffen terug te dringen, terwijl raffinaderijen capaciteit opbouwen om te voldoen aan de eisen voor laagzwavelige brandstoffen.

Oplossingen voor elke schakel in de koolwaterstofketen

Van winning – op land en zee – tot raffinage, verwerking, transport en opslag, Kelvion heeft de juiste warmteoverdrachtoplossingen in de koolwaterstofketen. Onze producten en deskundige knowhow helpen klanten in de olie- en gasindustrie om energie te besparen, hun efficiëntie te verhogen en hun impact op het milieu te verminderen.

Heeft u meer informatie nodig?