Warmtewisselaars voor de raffinage van ruwe olie

Efficiënte warmteoverdracht

Raffinage is een zeer energie-intensieve industrie.

Raffinage van ruwe olie

Efficiënte technologieën voor warmteoverdracht in combinatie met knowhow over processen en toepassingen helpen raffinaderijen om het gebruik van energie te optimaliseren en de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Op ADU-voorverwarmingslijnen voor ruwe olie kan de gelaste platenwarmtewisselaar K°Bloc van Kelvion voor een aanzienlijke stijging van de temperatuur van de ruwe olie vóór het werkende verwarmingselement zorgen, wat leidt tot een enorme OPEX-vermindering.

Heeft u meer informatie nodig?