Warmtewisselaars voor kolencentrales en andere

Fossiele energiecentrales

Koolstofbrandstoffen zoals kolen, olie of gas worden verbrand om stoom op te wekken waarmee grote turbines worden aangedreven om elektriciteit te produceren. Deze energiecentrales kunnen op een betrouwbare wijze gedurende lange perioden elektriciteit produceren.

Energiecentrales

De hoofdaandrijving kan een stoomturbine, een gasturbine of, in kleine energiecentrales, een zuigermotor met inwendige verbranding zijn. Alle energiecentrales gebruiken de energie die wordt onttrokken aan het uitdijende gas, hetzij stoom of verbrandingsgassen. Fossiele-energiecentrales zullen een aanzienlijke bijdrage blijven leveren aan een op de behoeften afgestemde energievoorziening. Ze vormen de basis van een werkende energiemix, die onmisbaar is voor het aangaan van de grote uitdagingen van vandaag en morgen.

Koeling, voorverwarming en warmteterugwinning zijn kerntaken in de complexe processen van een moderne en efficiënte fossiele-energiecentrale. Wij bieden al deze productoplossingen in verschillende ontwerpen, waaronder economizers, restwarmteboilers, condensors, luchtvoorverwarmers, water- en oliekoelers, radiatoren en nog veel meer.

Heeft u meer informatie nodig?