Kelvion K°Bond

ULTRAMODERNE DIFFUSIE-GELASTE WARMTEWISSELAAR VOOR DE MEEST UITDAGENDE PROCESSEN

K°Bond is onze nieuwe diffusie-gelaste warmtewisselaar en de juiste keuze voor toepassingen waarbij de hoogste temperaturen en drukken verwerkt moeten worden in een beperkte ruimte, zoals offshore-toepassingen en drijvende units. Ontdek hoe uw toepassing kan profiteren van onze nieuwe Kelvion K°Bond.

Compactness & Performance Bonded Together

K°Bond, Kelvions diffusie-gelaste warmtewisselaar, is ideaal voor toepassingen met extreme procestemperaturen en -drukken. K°Bond combineert design met lasexpertise en is bestand tegen drukken tot 1.000 bar en temperaturen van cryogene -200 tot 600 °C. Aanzienlijke besparingen op het gebied van gewicht en afmetingen in vergelijking met gebruikelijke warmtewisselaaroplossingen.

K°Bond met zijn diffusielassentechnologie is misschien wel een van de meest belangrijke en baanbrekende oplossingen voor projecten met beperkte ruimte, zoals voor offshore-installaties (bijvoorbeeld als hogedrukverdamper) en reliquefactie op schepen.

Voordelen

 • Drukweerstand tot 1.000 bar
 • Werktemperatuur: -200 °C tot 600 °C
 • Hoge warmteoverdrachtsnelheid dankzij de nabijheid van vloeistoffen, waardoor een temperatuurbenadering tot 2 °C mogelijk wordt gemaakt
 • Tot 6 keer kleiner dan een gebruikelijke 'shell & tube'-warmtewisselaars
 • Diffusielassen zorgt voor het hoogste veiligheidsniveau, zonder lekgevaar
 • Solid state-blok zorgt voor hoge weerstand tegen cyclische services

Natuurlijk gas

Natuurlijk gas is een essentieel onderdeel van het leven in de 21e eeuw.  Naast het leveren van een vitale energiebron in huizen en industrieën, zorgt het extractie- en leveringsnetwerk voor miljoenen banen wereldwijd. Natuurlijk gas wordt steeds vaker gebruikt als een milieuvriendelijke en goedkopere alternatieve brandstof voor transport, van grote vrachtwagens, bussen en treinen tot schepen. Voertuigen die worden aangedreven door natuurlijk gas, produceren 20-30% minder CO2-uitstoot dan voertuigen die op benzine lopen.

Kelvion levert al decennialang innovatieve, betrouwbare en krachtige warmtewisselaars die voldoen aan de strikte eisen van de industrie voor natuurlijk gas. De K⁰Bond biedt voordelen voor toepassingen op FPSO-units en gasproductieplatformen alsmede LNG- hervergassing, condensatiefractionering en drijvende LNG-processen.

Vereisten voor natuurlijk gas worden gedekt door K°Bond

 • Gascompressie-intercoolers: verhoogt de druk tot ~150 bar in de laatste compressiestap
 • Hoge druk ~300 bar en geschikt voor cryogene ontwerpcondities
 • Compact: tot zes keer kleiner dan een gebruikelijke 'shell & tube'-warmtewisselaar
 • Hoge procesefficiëntie
 • Betrouwbare prestaties

Superkritische CO2-braytoncyclus

De afgesloten braytoncyclus-gasturbine, met superkritische CO2 (sCO2) als vloeistof, zorgt voor een energie-efficiëntere manier om elektriciteit op te wekken dan de standaard Rankine-stoomcyclus  die wordt gebruikt om de meeste turbines en elektriciteitscentrales in de wereld aan te drijven Ca. 67% van de hitte die ontstaat bij de Rankine-cyclus, wordt momenteel verspild. Bij de afgesloten braytoncyclus wordt een werkende vloeistof gerecirculeerd en verwarmd in een warmtewisselaar om een turbine aan te drijven. Een superkritische vloeistof is een vloeistof die het kritieke temperatuur- en drukpunt van de vloeistof heeft overschreden, zodat deze zich niet langer in een vloeibare fase of gasfase bevindt. Aangezien het kritieke punt van CO2 een temperatuur van 31 ⁰C en een druk van 73,8 bar is, is deze thermodynamisch superieur om te stomen, waardoor een rendabelere energie-omzetting plaatsvindt. De sCO2 braytoncyclus is een effectieve krachtcyclus voor geconcentreerde zonne-energie en geothermische energie. Het wordt ook gebruikt om restwarmte terug te winnen uit chemische productieprocessen en om te zetten in elektriciteit.

De sCO2 Braytoncyclus is afhankelijk van robuuste en betrouwbare warmtewisselaartechnologie voor het verwarmen en afkoelen van de werkvloeistof. Kelvions nieuwe K⁰BOND biedt een grote vooruitgang op dit gebied om ervoor te zorgen dat het superkritische proces veilig wordt gerealiseerd.

Procesvereisten sCO2 braytoncyclus worden gedekt door K°Bond

 • Hoge thermische efficiëntie
 • Drukweerstand tot 300 bar
 • Hoog werktemperatuurbereik tot 600 ⁰C
 • Compact: tot zes keer kleiner dan een gebruikelijke 'shell & tube'-warmtewisselaar

Waterstof

Jaarlijks wordt er meer dan 50 miljoen ton waterstof geproduceerd om te zorgen voor brandstof voor veel verschillende industrieën, waaronder de chemische industrie en de metaal- en levensmiddelenindustrie. Hoewel waterstof van zichzelf niet een brandstof is, slaat de stof energie op die wordt opgewekt uit verschillende bronnen, zoals bij zonne-energie en windenergie. Omdat er steeds meer voertuigen met waterstof-brandstofcel op de markt komen, neemt de vraag naar waterstof-brandstofstations toe.  Auto's, bussen en treinen worden aangedreven door brandstofcellen die geen schadelijke uitlaatgassen produceren, alleen waterdamp.

Waterstof-brandstofstations zijn gebaseerd op warmtewisselaaroplossingen die bestand zijn tegen extreme temperaturen en drukken, terwijl deze minimale ruimte in beslag nemen. De Kelvion K⁰Bond vormt de perfecte oplossing.

Waterstof-procesvereisten worden gedekt door K°Bond

 • Drukweerstand tot 1.000 bar
 • Compact: tot zes keer kleiner dan een gebruikelijke 'shell & tube'-warmtewisselaar
 • Betrouwbaar en efficiënt
 • Hoge weerstand tegen cyclische services

In een oogopslag


Heeft u meer informatie nodig?