Condensoren voor stoommachines

Stoomkrachtsysteem

Optimalisatie van de wereldwijde efficiëntie van een energiecentrale gebaseerd op de Rankine Cycle vereist de integratie van zeer gespecialiseerde apparatuur die de maximalisatie van de efficiëntie van de stoomcyclus ondersteunt, de vermindering van het primaire stroomverbruik, de minimalisatie van de milieu-impact en hulp bij het optimaliseren van de OPEX en bijgevolg het rendement op de investering.

Beschrijving

Door het sterk toenemende concurrentievermogen van de verschillende gecentraliseerde technologieën voor elektriciteitsopwekking en de toenemende zorg om het milieu moet de efficiëntie van alle beschikbare opwekkingstechnologieën worden verbeterd, zodat er minder primaire stroom wordt verbruikt.

De meeste bestaande fossiele-energiecentrales zijn gebaseerd op zowel de Rankine Cycle-technologie als de Combined Cycle-technologie. Beide hebben als doel het totale elektrische vermogen te optimaliseren door de efficiëntie van de stoomturbine te verhogen. Een dergelijke efficiëntie wordt in principe bepaald door de mate van vacuüm die u in de condenssectie kunt bereiken. Een goed ontworpen vacuümcondensor is van vitaal belang voor het behalen van een hoge efficiënte.

Op een vergelijkbare manier en om de thermische efficiëntie van de cyclus te verhogen, wordt aanbevolen om het ketelvoedingswater met behulp van efficiënte voedingswaterverwarmers voor te verwarmen.

Recente trends wijzen erop dat decentrale energieopwekking een van de belangrijkste oplossingen is om de algehele energie-efficiëntie van een land of regio te verbeteren. Technologieën zoals warmtekrachtkoppeling (WKK) worden in veel industrieën op zeer efficiënte wijze gebruikt om de elektriciteits- en warmtebehoefte te verzorgen. Steeds vaker wordt stadsverwarming gebruikt om gemeenten te verwarmen en te koelen en tegelijkertijd om elektriciteit te produceren die de gemeenschap gebruikt of die aan het net wordt verkocht. Het belangrijkste element om de efficiëntie van deze installaties te bepalen, is het vermogen om de uitlaatwarmte van de hoofdaandrijving terug te winnen: gasturbines of verbrandingsmotoren. De beschikbaarheid van efficiënte terugwinningssystemen is van vitaal belang om een hoge algemene efficiëntie te bereiken.

Mediacenter

Kelvion Feed Water Heaters

Kelvion Feed Water Heaters

Kelvion Heat Recovery Steam Generator

Kelvion Heat Recovery Steam Generator

Kelvion Feed Water Heaters

Kelvion Feed Water Heaters

Kelvion Heat Recovery Steam Generator

Kelvion Heat Recovery Steam Generator

Voordelen

  • Efficiëntie
  • Betrouwbaarheid
  • Beschikbaarheid
  • Lange levensduur
  • Bewezen ontwerp
  • Flexibiliteit

Heeft u meer informatie nodig?