Wymienniki ciepła dla potrzeb rafinacji ropy naftowej

Wydajne przenoszenie ciepła

Rafinacja to bardzo energochłonna branża.

Obróbka ropy naftowej

Wydajne technologie wymiany ciepła, wraz z know-how dotyczącym procesów i aplikacji, mogą pomóc rafineriom w optymalizacji zużycia energii i redukcji emisji. W przypadku układów wstępnego podgrzewania ropy surowej na instalacji destylacji atmosferycznej (ADU), płytowy spawany wymiennik ciepła Kelvion typu K°Bloc może zapewnić znaczne podniesienie temperatury ropy surowej przed nagrzewnicą gazową, co w konsekwencji prowadzi do ogromnych oszczędności nakładów operacyjnych (OPEX).

Potrzebujesz więcej informacji?