Wymienniki ciepła dla przetwarzania produktów petrochemicznych

Efektywna wymiana ciepła dzięki niezawodnej technologii

Uzyskiwane z ropy naftowej lub gazu ziemnego produkty petrochemiczne służą do wytwarzania tysięcy wyrobów codziennego użytku. Obejmują one mydła i detergenty, sprzęt elektroniczny, urządzenia, samochody, odzież, meble i leki.

Produkty petrochemiczne

Jednym z najważniejszych produktów petrochemicznych jest styren. Dzięki swojej wytrzymałości, trwałości oraz wszechstronności jest on podstawowym składnikiem polistyrenu i kilku specjalistycznych tworzyw sztucznych oraz gum. Przewiduje się, że popyt na styren utrzyma tendencję wzrostową wraz ze wzrostem globalnej populacji. Niemal cały styren wytwarza się w procesie katalitycznego odwodornienia etylobenzenu, a 10% syntezuje się w procesie sprzęgania pośrednich stopni utleniania.

Oba procesy są zależne od sprawnej wymiany ciepła. Nowoczesne technologie projektowania i produkcji firmy Kelvion są ukierunkowane na zapewnienie optymalnej wymiany ciepła w najbardziej wymagających zastosowaniach. Nasz asortyment żebrowych chłodnic powietrza, płaszczowo-rurowych oraz w pełni spawanych płytowych wymienników ciepła wielokrotnie dowiódł swojej przydatności i niezawodności w najtrudniejszych warunkach procesowych.

Potrzebujesz więcej informacji?