Urządzenia chłodn. / wymienniki ciepła dla przemysłu naft. i gaz.

Właściwe rozwiązanie dla przenoszenia ciepła

Ropa i gaz ziemny są niezbędne we współczesnym świecie. Oprócz tego, że stanowią główne źródło energii, zapewniają surowiec dla tysięcy codziennych produktów - od urządzeń elektronicznych i odzieży po leki i domowe środki czystości.

Przemysł naftowy i gazowy

Rosnąca populacja to większy popyt

W ciągu najbliższych 20 lat liczba ludności na świecie wzrośnie do 8,8 miliarda, a tym samym zwiększy się zapotrzebowanie na energię i produkty wytwarzane z ropy i gazu. Głównymi motorami tego trendu wzrostowego są Chiny, Indie i Azja Południowo-Wschodnia.

Wzrost wydajności

Pomimo spadku cen ropy naftowej w ostatnich latach, przemysł nadal inwestuje w nowe obiekty, aby zaspokoić zapotrzebowanie na produkty rafinowane. Międzynarodowa Agencja Energetyczna przewiduje, że światowe zapotrzebowanie na ropę wzrośnie z 96 milionów baryłek dziennie w 2016 r. do blisko 102 milionów baryłek w 2022 r. Przewiduje się, że w latach 2017-2021 globalne inwestycje LNG osiągną poziom 284 miliardów USD, co będzie oznaczało wzrost o 50% w stosunku do aktualnego poziomu.

W stronę ekologii

Przemysł naftowy i gazowy pochłania duże ilości wody i energii i z tego powodu podlega coraz bardziej rygorystycznym regulacjom w obszarze wpływu jaki na środowisko ma wydobycie, produkcja i dystrybucja ropy i gazu. Wiele krajów na całym świecie wprowadziło także ustawy mające na celu redukcję emisji spalin i zanieczyszczenia powietrza, rafinerie natomiast muszą spełnić wymagania dotyczące zawartości siarki w paliwach. 

Rozwiązania dla przemysłu naftowego i gazowego

Kelvion oferuje odpowiednie rozwiązania na każdym etapie wydobycia i przetwarzania ropy i gazu: od ekstrakcji - na lądzie i na morzu - po rafinację, obróbkę, transport i przechowanie. Nasze produkty i fachowa wiedza przekładają się na wydajność, energooszczędność, a także zmniejszenie wpływu na środowisko.

Potrzebujesz więcej informacji?