Przemysł energetyczny / Elektrociepłownia blokowa

Niedermeier Bayern BHKW GmbH

Bawaria cieszy się największą liczbą biogazowni w całych Niemczech. Udział ekologicznej energii generowanej przez elektrownie w Haag w Górnej Bawarii wynosi około 20%, co stanowi blisko dwukrotność niemieckiej średniej krajowej. Rolnicy w tym regionie przetwarzają surowce odnawialne w gaz od połowy lat 90. wytwarzając energię z kukurydzy, odpadów rzeźniczych lub płynnych nawozów przy wykorzystaniu elektrociepłowni blokowej w gospodarstwach. Produktem odpadowym procesu wytwarzania energii elektrycznej jest ciepło. Wykorzystując płytowe wymienniki ciepła, powstała energia cieplna może zostać wykorzystana do ogrzewania pobliskich mieszkań i budynków produkcyjnych.

Kelvion References Power Plant

Podaż i popyt na rynku światowym doprowadziły do gwałtownego wzrostu cen. Ustawodawcy zareagowali na zaistniałą sytuację wprowadzając poprawkę do ustawy EEG w celu zwiększenia ceny gwarantowanej za energię elektryczną do 21,67 eurocenta za kW elektryczności. Celem ustawy jest zapewnienie, aby energia elektryczna i cieplna w kogeneracji prowadziły do najlepszej możliwej efektywności. Za każdy rozsądnie wykorzystany kilowat termiczny wypłacane są kolejne 3 eurocenty. Ustawa ma wejść w życie na początku 2009 roku. Geostrukturalna rzeczywistość w Górnej Bawarii prawie uniemożliwia efektywne wykorzystanie energii cieplnej - farmy są odizolowane i otoczone terenami wiejskimi. Z tego powodu duża część ciepła była uwalniana jako odpad. Celem jest wykorzystanie ciepła, na przykład poprzez tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych, gdzie zastosowanie znajdą elektrociepłownie blokowe.
 

Rolnik napełnia instalację biogazowni kukurydzą przez lejek do fermentora, w którym zacier rozkłada się pod wpływem naturalnych i bardzo wrażliwych szczepów bakterii. Podczas tego procesu uwalniany jest metan. Gaz ten przepływa przez suszarkę gazową zainstalowaną za fermentatorem, jest odsiarczany i ostatecznie trafia do komory spalania silnika MAN, który stosuje firma Alexander Niedermeiera. Woda chłodząca silnik nagrzewa się do temperatury 85 °C i jest przepompowywana w przeciwprądzie przez płytowy wymiennik ciepła VT 10 CDH-10 Kelvion. Zimna woda przemysłowa przepływa po drugiej stronie płytowego wymiennika ciepła. Przepływając przez płyty przyjmuje temperaturę i jednocześnie chłodzi wodę procesową. Podgrzana w ten sposób, woda przemysłowa wraca do obiegu wody grzewczej. Powierzchnia wymiany ciepła 59 płytowego wymiennika wynosi 6,56 m² i generuje moc cieplną o wartości 185 kW. Opisany proces wymiany ciepła jest absolutnie niezbędny do ciągłego chłodzenia silnika. Jeśli ciepło nie zostanie rozproszone, urządzenie przegrzeje się i ulegnie zniszczeniu. Anton Obermeier - rolnik, którego rodzina była jednym z pionierów biogazu w 1995 r., posiada w swoim gospodarstwie 125 kW elektrociepłownię dostarczoną przez "Bayern BHKW". Całość produkowanej energii elektrycznej trafia do sieci publicznej, a rolnik następnie podbiera 15 do 20 kW, co wystarcza na potrzeby całego gospodarstwa. Wykorzystuje tylko 30% ciepła, aby utrzymać dom i farmę w przytulnej temperaturze oraz na utrzymanie fermentora w stałej temperaturze 40°C, idealnej do procesu fermentacji. System działa bezproblemowo, a w 2006 został poddany dalszej modernizacji.

Kelvion References Power BHKW
Kelvion References Power BHKW

Podaż i popyt na rynku światowym doprowadziły do gwałtownego wzrostu cen. Ustawodawcy zareagowali na zaistniałą sytuację wprowadzając poprawkę do ustawy EEG w celu zwiększenia ceny gwarantowanej za energię elektryczną do 21,67 eurocenta za kW elektryczności. Celem ustawy jest zapewnienie, aby energia elektryczna i cieplna w kogeneracji prowadziły do najlepszej możliwej efektywności. Za każdy rozsądnie wykorzystany kilowat termiczny wypłacane są kolejne 3 eurocenty. Ustawa ma wejść w życie na początku 2009 roku. Geostrukturalna rzeczywistość w Górnej Bawarii prawie uniemożliwia efektywne wykorzystanie energii cieplnej - farmy są odizolowane i otoczone terenami wiejskimi. Z tego powodu duża część ciepła była uwalniana jako odpad. Celem jest wykorzystanie ciepła, na przykład poprzez tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych, gdzie zastosowanie znajdą elektrociepłownie blokowe.
 

Rolnik napełnia instalację biogazowni kukurydzą przez lejek do fermentora, w którym zacier rozkłada się pod wpływem naturalnych i bardzo wrażliwych szczepów bakterii. Podczas tego procesu uwalniany jest metan. Gaz ten przepływa przez suszarkę gazową zainstalowaną za fermentatorem, jest odsiarczany i ostatecznie trafia do komory spalania silnika MAN, który stosuje firma Alexander Niedermeiera. Woda chłodząca silnik nagrzewa się do temperatury 85 °C i jest przepompowywana w przeciwprądzie przez płytowy wymiennik ciepła VT 10 CDH-10 Kelvion. Zimna woda przemysłowa przepływa po drugiej stronie płytowego wymiennika ciepła. Przepływając przez płyty przyjmuje temperaturę i jednocześnie chłodzi wodę procesową. Podgrzana w ten sposób, woda przemysłowa wraca do obiegu wody grzewczej. Powierzchnia wymiany ciepła 59 płytowego wymiennika wynosi 6,56 m² i generuje moc cieplną o wartości 185 kW. Opisany proces wymiany ciepła jest absolutnie niezbędny do ciągłego chłodzenia silnika. Jeśli ciepło nie zostanie rozproszone, urządzenie przegrzeje się i ulegnie zniszczeniu. Anton Obermeier - rolnik, którego rodzina była jednym z pionierów biogazu w 1995 r., posiada w swoim gospodarstwie 125 kW elektrociepłownię dostarczoną przez "Bayern BHKW". Całość produkowanej energii elektrycznej trafia do sieci publicznej, a rolnik następnie podbiera 15 do 20 kW, co wystarcza na potrzeby całego gospodarstwa. Wykorzystuje tylko 30% ciepła, aby utrzymać dom i farmę w przytulnej temperaturze oraz na utrzymanie fermentora w stałej temperaturze 40°C, idealnej do procesu fermentacji. System działa bezproblemowo, a w 2006 został poddany dalszej modernizacji.

Pozostań z nami w kontakcie

Kelvion Holding GmbHZapraszamy do kontaktu
Ta strona korzysta z plików cookies aby zapewnić Ci najlepszą jakość podczas przeglądania naszej strony. Odwiedzając [www.kelvion.com] zagadzasz się na [korzystanie z plików cookies].