Przemysł energetyczny / Elektrociepłownia blokowa

Niedermeier Bayern BHKW GmbH

Bawaria cieszy się największą liczbą biogazowni w całych Niemczech. Udział ekologicznej energii generowanej przez elektrownie w Haag w Górnej Bawarii wynosi około 20%, co stanowi blisko dwukrotność niemieckiej średniej krajowej. Rolnicy w tym regionie przetwarzają surowce odnawialne w gaz od połowy lat 90. wytwarzając energię z kukurydzy, odpadów rzeźniczych lub płynnych nawozów przy wykorzystaniu elektrociepłowni blokowej w gospodarstwach. Produktem odpadowym procesu wytwarzania energii elektrycznej jest ciepło. Wykorzystując płytowe wymienniki ciepła, powstała energia cieplna może zostać wykorzystana do ogrzewania pobliskich mieszkań i budynków produkcyjnych.

Kelvion References Power Plant

Niedermeier Bayern BHKW GmbH z siedzibą w Wasentegernbach, Dorfen, w powiecie Erding była jedną z pionierskich firm korzystających z elektrociepłowni blokowych. Ta rodzinna firma działa w branży energii odnawialnej od 1921 r., a jej właściciele przywiązują dużą uwagę do jakości elementów instalacji, dzięki której możliwe jest niezawodne działanie. Co roku budują 20 elektrociepłowni blokowych wykorzystujących biogaz i systemy oleju roślinnego o wydajności od 100 do 1000 kW. Na rynku można zaobserwować coraz większe zainteresowanie termicznym wykorzystaniem ciepła odpadowego. Bayern BHKW wykorzystuje wysokowydajne płytowe wymienniki ciepła produkowane przez Kelvion, które gwarantują optymalne wykorzystanie energii cieplnej. "Instalujemy wyłącznie płytowe wymienniki ciepła Kelvion ze względu na ich doskonałą jakość i bardzo korzystny stosunek jakości do ceny. Równie ważnym aspektem jest dla nas profesjonalna obsługa i krótkie terminy dostaw. Wymienniki ciepła, przy swojej wysokiej wydajności, są też bardzo kompaktowe, co pozwala na pewien stopień elastyczności, gdy musimy zainstalować elektrociepłownię o wysokiej mocy w małej przestrzeni"- mówi Max Niedermeier, dyrektor zarządzający Bayern BHKW. Zasada działania Instalacji biogazowej jest bardzo prosta - proces rozpoczyna się od wprowadzenia do układu źródła energii, np. kukurydzy, czyli wysokoenergetycznego, odnawialnego surowca, który następnie fermentuje wytwarzając energię. Przefermentowany substrat można wykorzystać jako wysokiej jakości nawóz pod kolejne uprawy roślin. Cykl jest ekologicznie uzasadniony i ekonomicznie opłacalny, także dzięki dotacjom i gwarantowanej ustawowo cenie skupu pozyskanej w ten sposób energii.
 

Biogazownia musi gwarantować zysk, który zachęci rolników do inwestowania. Na każdy kW (elektryczny) biogazownia, w zależności od inwestycji własnych rolnika, generuje koszty do 4000 euro. W Bawarii najczęściej stosowana wielkość biogazowni odpowiada ok. 200 kW. Energia elektryczna jest dostarczana do sieci publicznej, a przedsiębiorstwa ją wytwarzające, zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, otrzymywały zwrot za energię biologiczną w kwocie do 17,5 eurocentów za kW. Inwestycja zwykle ulega amortyzacji po 7-8 latach. Taki stan rzeczy obowiązywał do 2006 r., zanim ceny surowców nagle poszybowały w górę.

Kelvion References Power BHKW
Kelvion References Power BHKW

Podaż i popyt na rynku światowym doprowadziły do gwałtownego wzrostu cen. Ustawodawcy zareagowali na zaistniałą sytuację wprowadzając poprawkę do ustawy EEG w celu zwiększenia ceny gwarantowanej za energię elektryczną do 21,67 eurocenta za kW elektryczności. Celem ustawy jest zapewnienie, aby energia elektryczna i cieplna w kogeneracji prowadziły do najlepszej możliwej efektywności. Za każdy rozsądnie wykorzystany kilowat termiczny wypłacane są kolejne 3 eurocenty. Ustawa ma wejść w życie na początku 2009 roku. Geostrukturalna rzeczywistość w Górnej Bawarii prawie uniemożliwia efektywne wykorzystanie energii cieplnej - farmy są odizolowane i otoczone terenami wiejskimi. Z tego powodu duża część ciepła była uwalniana jako odpad. Celem jest wykorzystanie ciepła, na przykład poprzez tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych, gdzie zastosowanie znajdą elektrociepłownie blokowe.
 

Rolnik napełnia instalację biogazowni kukurydzą przez lejek do fermentora, w którym zacier rozkłada się pod wpływem naturalnych i bardzo wrażliwych szczepów bakterii. Podczas tego procesu uwalniany jest metan. Gaz ten przepływa przez suszarkę gazową zainstalowaną za fermentatorem, jest odsiarczany i ostatecznie trafia do komory spalania silnika MAN, który stosuje firma Alexander Niedermeiera. Woda chłodząca silnik nagrzewa się do temperatury 85 °C i jest przepompowywana w przeciwprądzie przez płytowy wymiennik ciepła VT 10 CDH-10 Kelvion. Zimna woda przemysłowa przepływa po drugiej stronie płytowego wymiennika ciepła. Przepływając przez płyty przyjmuje temperaturę i jednocześnie chłodzi wodę procesową. Podgrzana w ten sposób, woda przemysłowa wraca do obiegu wody grzewczej. Powierzchnia wymiany ciepła 59 płytowego wymiennika wynosi 6,56 m² i generuje moc cieplną o wartości 185 kW. Opisany proces wymiany ciepła jest absolutnie niezbędny do ciągłego chłodzenia silnika. Jeśli ciepło nie zostanie rozproszone, urządzenie przegrzeje się i ulegnie zniszczeniu. Anton Obermeier - rolnik, którego rodzina była jednym z pionierów biogazu w 1995 r., posiada w swoim gospodarstwie 125 kW elektrociepłownię dostarczoną przez "Bayern BHKW". Całość produkowanej energii elektrycznej trafia do sieci publicznej, a rolnik następnie podbiera 15 do 20 kW, co wystarcza na potrzeby całego gospodarstwa. Wykorzystuje tylko 30% ciepła, aby utrzymać dom i farmę w przytulnej temperaturze oraz na utrzymanie fermentora w stałej temperaturze 40°C, idealnej do procesu fermentacji. System działa bezproblemowo, a w 2006 został poddany dalszej modernizacji.

Pozostań z nami w kontakcie

Kelvion Holding GmbHPlease feel free to send us your questions!

Potrzebujesz więcej informacji?