Przemysł energetyczny / Elektrownia gazowa

Nowa elektrownia gazowa Fortuna w Dusseldorfie

Miasto neutralne na zmiany klimatu - taki cel stoi przed Düsseldorfem, a miasto ma go osiągnąć do 2050 r. Swoją rolę w tym przedsięwzięciu odegra także Kelvion, który dostarczył rozwiązania wymiany ciepła do nowej elektrowni gazowej Fortuna.

Kelvion References Power Plant Düsseldorf

Elektrownia wytwarza energię elektryczną i ciepło za pomocą gazu ziemnego. Efektywność wykorzystania paliwa wynosi 85% ze względu na równoczesne wytwarzanie energii i ciepła sieciowego w procesie kogeneracji. Z tego powodu ciepło sieciowe wytwarzane przez Fortunę jest klasyfikowane jako energia pierwotna o współczynniku 0 i według norm prawnych jest równoważne odnawialnym źródłom energii pod względem emisji dwutlenku węgla. Serce elektrowni stanowi turbina gazowa, która służy jako źródło ciepła dla kotła odzyskowego wytwarzającego parę napędzającą turbinę parową. Między turbiną gazową i parową zainstalowany jest generator wytwarzający energię elektryczną. Turbina parowa poprzez kilka etapów ekstrakcji doprowadza parę do skraplaczy systemu ciepłowniczego. Konstrukcja turbiny parowej została zaprojektowana tak, aby zmaksymalizować wykorzystanie wytwarzanej pary przy bardzo niskich stratach mocy.

Rezultat zachwycił inwestora, a także wszystkich partnerów przemysłowych zaangażowanych w projekt budowy. Przy wydajności elektrycznej około 595 megawatów i ponad 61% skuteczności pod względem generowania czystej energii elektrycznej, Fortuna pobija światowe rekordy. Dzięki wykorzystaniu istniejącej energii grzewczej w miejskiej sieci ciepłowniczej, Düsseldorf próbuje pobić kolejny rekord świata. Nigdy wcześniej nie udało się wyprodukować 300 megawatów energii cieplnej z jednej elektrowni wykorzystującej tylko jedną turbinę gazową. Nowa elektrownia może zatem w sezonie zimowym osiągnąć ogólny poziom efektywności wykorzystania na poziomie 85%.

Kelvion References Power Plant Düsseldorf
Kelvion References Power Plant Düsseldorf

Pozostań z nami w kontakcie

Kelvion Holding GmbHPlease feel free to send us your questions!

Potrzebujesz więcej informacji?