INICJATYWA ESG

W kierunku zrównoważonej przyszłości

Wierzymy, że zasady ESG mają kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia przyszłości Kelvion jako silnej i stabilnej firmy, która tym samym będzie mogła zapewnić długoterminową wartość dla klientów i partnerów biznesowych. W związku z tym ESG jest kluczowym elementem strategii korporacyjnej Kelvion. Nasze zaangażowanie w tę inicjatywę demonstrujemy poprzez 3 zasady:

Dążymy do poszanowania wszystkich pracowników, ograniczenia niezrównoważonego wykorzystania zasobów oraz do przejrzystego informowania o tym podejściu naszych partnerów biznesowych i interesariuszy.

Wspólnie z naszymi pracownikami, klientami i dostawcami dążymy do zrównoważonej przyszłości, a nasze procesy decyzyjne uwzględniają zarówno kwestie biznesowe, jak i aspekty ekologiczne oraz społeczne. To podstawa naszego całościowego spojrzenia na wartości i procesy produkcji w celu ciągłej poprawy wydajności, doskonalenia naszych produktów i przyspieszenia rozwoju firmy z uwzględnieniem zasobów środowiskowych. W pełni angażujemy się w wsparcie naszych klientów w prowadzeniu zrównoważonej działalności i zapewnianiu długoterminowego sukcesu.

Potrzebujesz więcej informacji?