Dla uczniów

Inicjatywa i poczucie odpowiedzialności

WAŻNA JEST DLA NAS TOLERANCJA I OTWARTOŚĆ W ODNIESIENIU DO INNYCH KRAJÓW I KULTUR

Kładziemy duży nacisk na młodych ludzi o doskonałych kwalifikacjach. Mając dobre kwalifikacje, masz możliwość rozpoczęcia kariery w naszej organizacji. To nie jest pusta obietnica: wolimy obsadzać stanowiska kierownicze naszymi kolegami.

Oferujemy ciekawą pracę w zespołach, w których będziesz mieć możliwość zademonstrowania własnej inicjatywy oraz przejąć odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań. Dzięki zaangażowaniu i motywacji możesz osiągnąć sukces razem z nami. Jako grupa międzynarodowa szanujemy i doceniamy różnorodność kulturową. W związku z tym przywiązujemy dużą wagę do tolerancji i otwartości w odniesieniu do innych krajów i kultur. Oferujemy także możliwość udziału w projektach społecznych.

Oferty pracy dostępne na portalu kariera.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By visiting www.kelvion.com you agree to the use of cookies.