Dla uczniów

Inicjatywa i poczucie odpowiedzialności

WAŻNA JEST DLA NAS TOLERANCJA I OTWARTOŚĆ W ODNIESIENIU DO INNYCH KRAJÓW I KULTUR

Kładziemy duży nacisk na młodych ludzi o doskonałych kwalifikacjach. Mając dobre kwalifikacje, masz możliwość rozpoczęcia kariery w naszej organizacji. To nie jest pusta obietnica: wolimy obsadzać stanowiska kierownicze naszymi kolegami.

Oferujemy ciekawą pracę w zespołach, w których będziesz mieć możliwość zademonstrowania własnej inicjatywy oraz przejąć odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań. Dzięki zaangażowaniu i motywacji możesz osiągnąć sukces razem z nami. Jako grupa międzynarodowa szanujemy i doceniamy różnorodność kulturową. W związku z tym przywiązujemy dużą wagę do tolerancji i otwartości w odniesieniu do innych krajów i kultur. Oferujemy także możliwość udziału w projektach społecznych.

Oferty pracy dostępne na portalu kariera.

Potrzebujesz więcej informacji?