Kelvion K°Bond

NOWOCZESNY ZGRZEWANY DYFUZYJNIE WYMIENNIK CIEPŁA DO NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH PROCESÓW

K°Bond to nowy zgrzewany dyfuzyjnie wymiennik ciepła zaprojektowany do procesów, w których na małej powierzchni występują skrajne temperatury i ciśnienia procesowe, np. do zastosowań morskich i na jednostkach pływających. Odkryj, jakie korzyści daje nasz nowy system Kelvion K°Bond.

KOMPAKTOWA BUDOWA I WYDAJNOŚĆ

K°Bond wytrzymuje ciśnienia do 1000 bar i temperatury od -200 do 600°C. Jednocześnie, w porównaniu z konwencjonalnymi wymiennikami ciepła, udało się znacząco ograniczyć jego masę i zajmowaną powierzchnię .

K°Bond, dzięki technologii zgrzewania dyfuzyjnego, to jedno z najbardziej znaczących i nowatorskich rozwiązań wykorzystywanych w ograniczonej przestrzeni – może być stosowany w instalacjach przybrzeżnych (np. jako parownik wysokociśnieniowy) i w instalacjach do skraplania na jednostkach pływających.

Zalety

 • Odporność na ciśnienie do 1000 barów
 • Temperatura pracy: od -200 do 600°C
 • Wysoki stopień przewodnictwa cieplnego umożliwiający osiągnięcie temperatury do 2°C
 • Do 6 razy mniejszy niż konwencjonalny płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła
 • Zgrzewanie dyfuzyjne zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, bez ryzyka wycieków
 • Solidny blok zapewnia wysoką odporność na cykliczne czynności serwisowe

Gaz ziemny

Gaz ziemny stanowi istotne źródło energii w gospodarstwach domowych i przemyśle, a w sieci zakładów wydobywczych i dostawczych zatrudnione są miliony osób na całym świecie. Jest coraz częściej wykorzystywany jako przyjazne dla środowiska i tańsze paliwo w transporcie ciężarowym, autobusowym, kolejowym i morskim. Pojazdy napędzane gazem ziemnym emitują o 20–30% mniej CO2 niż pojazdy napędzane benzyną.

Kelvion od dziesięcioleci dostarcza innowacyjne, niezawodne i wytrzymałe wymienniki ciepła, które spełniają surowe wymagania przemysłu gazowego. K°Bond przynosi korzyści w zakresie zastosowań w urządzeniach FPSO, na platformach produkcji gazu, a także w procesach regazyfikacji LNG i frakcjonowania kondensatu.

K°Bond spełnia wymagania dotyczące przetwarzania gazu ziemnego

 • Chłodnice sprężonego gazu: ciśnienie do ~150 bar w ostatnim stopniu sprężania
 • Wysokie ciśnienie ~300 bar
 • Odpowiedni do zastosowań kriogenicznych
 • Niewielkie wymiary – do sześciu razy mniejszy niż konwencjonalny płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła
 • Wysoka skuteczność procesu
 • Niezawodne działanie

Obieg Braytona z czynnikiem roboczym CO2 o ciśnieniu nadkrytycznym

Turbina gazowa w zamkniętym obiegu Braytona z czynnikiem roboczym w postaci sCO2 w fazie ciekłej jest rozwiązaniem, które umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej w sposób bardziej oszczędny niż standardowy obieg parowy Rankine’a wykorzystywany do napędzania większości turbin i elektrowni na świecie. Obecnie w obiegu Rankine’a utracie ulega około 67% wytworzonego ciepła. W zamkniętym obiegu Braytona ogrzany w wymienniku ciepła czynnik roboczy poddawany jest recyrkuracji w celu napędzania turbiny.  Ciecz w stanie nadkrytycznym to ciecz, której krytyczna temperatura oraz punkt ciśnienia zostały przekroczone i która nie znajduje się już w fazie ciekłej ani gazowej. Ponieważ punktem krytycznym CO2 jest 31°C i ciśnienie 73,8 bar ma on korzystniejsze właściwości termodynamiczne niż para, co z kolei przekłada się na bardziej ekonomiczną konwersję energii. Obieg Braytona z sCO2 jest skuteczny w przypadku skoncentrowanej energii słonecznej i energii geotermalnej. Znajduje zastosowanie także do odzysku ciepła odpadowego z chemicznych procesów produkcyjnych w celu przekształcenia go w energię elektryczną.

Obieg Braytona z sCO2 bazuje na solidnej i niezawodnej technologii wymiany ciepła wykorzystywanej do ogrzewania i chłodzenia czynnika roboczego. Nowy system K°Bond umożliwia znaczne postępy w tej dziedzinie, zapewniając bezpieczne przeprowadzanie procesu nadkrytycznego.

Wymagania procesu obiegu Braytona z sCO2 spełniane przez system K°Bond

 • Wysoka wydajność cieplna
 • Odporność na ciśnienie do 300 bar
 • Wysoki zakres temperatur roboczych do 600°C
 • Niewielkie wymiary – do sześciu razy mniejszy niż konwencjonalny płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła

Wodór

Każdego roku na całym świecie produkuje się ponad 50 milionów ton wodoru, aby zapewniać paliwo do wielu gałęzi przemysłu, w tym przemysłu chemicznego, metalurgicznego i spożywczego. Choć wodór nie jest sam w sobie paliwem, przechowuje energię z różnych źródeł, takich jak energia słoneczna i wiatrowa. Wraz z wprowadzaniem na rynek coraz większej liczby pojazdów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi wzrasta zapotrzebowanie na stacje wodorowe. Samochody, autobusy i pociągi zasilane wodorem nie emitują szkodliwych spalin, lecz parę wodną.

Stacje paliw wodorowych bazują na rozwiązaniach wymiany ciepła, które są w stanie wytrzymać skrajne temperatury i ciśnienia, zajmując przy tym minimalną przestrzeń. System K°Bond jest idealnym rozwiązaniem do tego typu zastosowań.

K°Bond spełnia wymagania dotyczące procesów wodorowych

 • Odporność na ciśnienie do 1000 bar
 • Niewielkie wymiary – do sześciu razy mniejszy niż konwencjonalny płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła
 • Niezawodność i wydajność
 • Wysoka odporność na cykliczne czynności serwisowe

W skrócie


Potrzebujesz więcej informacji?