KOMPAKTOWA BUDOWA I WYDAJNOŚĆ

K°Bond wytrzymuje ciśnienia do 1000 bar i temperatury od -200 do 600°C. Jednocześnie, w porównaniu z konwencjonalnymi wymiennikami ciepła, udało się znacząco ograniczyć jego masę i zajmowaną powierzchnię .

K°Bond, dzięki technologii zgrzewania dyfuzyjnego, to jedno z najbardziej znaczących i nowatorskich rozwiązań wykorzystywanych w ograniczonej przestrzeni – może być stosowany w instalacjach przybrzeżnych (np. jako parownik wysokociśnieniowy) i w instalacjach do skraplania na jednostkach pływających.

Zalety

 • Odporność na ciśnienie do 1000 barów
 • Temperatura pracy: od -200 do 600°C
 • Wysoki stopień przewodnictwa cieplnego umożliwiający osiągnięcie temperatury do 2°C
 • Do 6 razy mniejszy niż konwencjonalny płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła
 • Zgrzewanie dyfuzyjne zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, bez ryzyka wycieków
 • Solidny blok zapewnia wysoką odporność na cykliczne czynności serwisowe

Gaz ziemny

Gaz ziemny stanowi istotne źródło energii w gospodarstwach domowych i przemyśle, a w sieci zakładów wydobywczych i dostawczych zatrudnione są miliony osób na całym świecie. Jest coraz częściej wykorzystywany jako przyjazne dla środowiska i tańsze paliwo w transporcie ciężarowym, autobusowym, kolejowym i morskim. Pojazdy napędzane gazem ziemnym emitują o 20–30% mniej CO2 niż pojazdy napędzane benzyną.

Kelvion od dziesięcioleci dostarcza innowacyjne, niezawodne i wytrzymałe wymienniki ciepła, które spełniają surowe wymagania przemysłu gazowego. K°Bond przynosi korzyści w zakresie zastosowań w urządzeniach FPSO, na platformach produkcji gazu, a także w procesach regazyfikacji LNG i frakcjonowania kondensatu.

K°Bond spełnia wymagania dotyczące przetwarzania gazu ziemnego

 • Chłodnice sprężonego gazu: ciśnienie do ~150 bar w ostatnim stopniu sprężania
 • Wysokie ciśnienie ~300 bar
 • Odpowiedni do zastosowań kriogenicznych
 • Niewielkie wymiary – do sześciu razy mniejszy niż konwencjonalny płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła
 • Wysoka skuteczność procesu
 • Niezawodne działanie

Obieg Braytona z czynnikiem roboczym CO2 o ciśnieniu nadkrytycznym

Turbina gazowa w zamkniętym obiegu Braytona z czynnikiem roboczym w postaci sCO2 w fazie ciekłej jest rozwiązaniem, które umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej w sposób bardziej oszczędny niż standardowy obieg parowy Rankine’a wykorzystywany do napędzania większości turbin i elektrowni na świecie. Obecnie w obiegu Rankine’a utracie ulega około 67% wytworzonego ciepła. W zamkniętym obiegu Braytona ogrzany w wymienniku ciepła czynnik roboczy poddawany jest recyrkuracji w celu napędzania turbiny.  Ciecz w stanie nadkrytycznym to ciecz, której krytyczna temperatura oraz punkt ciśnienia zostały przekroczone i która nie znajduje się już w fazie ciekłej ani gazowej. Ponieważ punktem krytycznym CO2 jest 31°C i ciśnienie 73,8 bar ma on korzystniejsze właściwości termodynamiczne niż para, co z kolei przekłada się na bardziej ekonomiczną konwersję energii. Obieg Braytona z sCO2 jest skuteczny w przypadku skoncentrowanej energii słonecznej i energii geotermalnej. Znajduje zastosowanie także do odzysku ciepła odpadowego z chemicznych procesów produkcyjnych w celu przekształcenia go w energię elektryczną.

Obieg Braytona z sCO2 bazuje na solidnej i niezawodnej technologii wymiany ciepła wykorzystywanej do ogrzewania i chłodzenia czynnika roboczego. Nowy system K°Bond umożliwia znaczne postępy w tej dziedzinie, zapewniając bezpieczne przeprowadzanie procesu nadkrytycznego.

Wymagania procesu obiegu Braytona z sCO2 spełniane przez system K°Bond

 • Wysoka wydajność cieplna
 • Odporność na ciśnienie do 300 bar
 • Wysoki zakres temperatur roboczych do 600°C
 • Niewielkie wymiary – do sześciu razy mniejszy niż konwencjonalny płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła

Wodór

Każdego roku na całym świecie produkuje się ponad 50 milionów ton wodoru, aby zapewniać paliwo do wielu gałęzi przemysłu, w tym przemysłu chemicznego, metalurgicznego i spożywczego. Choć wodór nie jest sam w sobie paliwem, przechowuje energię z różnych źródeł, takich jak energia słoneczna i wiatrowa. Wraz z wprowadzaniem na rynek coraz większej liczby pojazdów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi wzrasta zapotrzebowanie na stacje wodorowe. Samochody, autobusy i pociągi zasilane wodorem nie emitują szkodliwych spalin, lecz parę wodną.

Stacje paliw wodorowych bazują na rozwiązaniach wymiany ciepła, które są w stanie wytrzymać skrajne temperatury i ciśnienia, zajmując przy tym minimalną przestrzeń. System K°Bond jest idealnym rozwiązaniem do tego typu zastosowań.

K°Bond spełnia wymagania dotyczące procesów wodorowych

 • Odporność na ciśnienie do 1000 bar
 • Niewielkie wymiary – do sześciu razy mniejszy niż konwencjonalny płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła
 • Niezawodność i wydajność
 • Wysoka odporność na cykliczne czynności serwisowe

W skrócie


Potrzebujesz więcej informacji?

Ustawienia plików cookie

Wybierz preferowane ustawienia plików cookie

Szczegóły dotyczące plików cookie

Włączenie niezbędnych technicznych plików cookie
Te pliki cookie są niezbędne, aby można było korzystać ze strony internetowej. Umożliwiają one działanie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja na stronie oraz dostęp do zabezpieczonych części strony. Bez tych plików cookie strona nie będzie działać prawidłowo.

Włączenie marketingowych plików cookie
Marketingowe pliki cookie są stosowane w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Te pliki są stosowane, aby wyświetlać użytkownikowi zindywidualizowane treści reklamowe, bardziej wartościowe dla wydawców i osób trzecich prowadzących kampanie reklamowe.

Historia plików cookie