Kondensator ALEX chłodzony powietrzem

Systemy rur stalowych z ożebrowaniem aluminiowym

System ALEX składa się z płaskiego kanału ze stali pokrytej aluminium. Aluminiowe żebra między płaskimi kanałami są lutowane na stałe do aluminiowej kanału. Lut całkowicie wypełnia lukę między żebrami a rurą rdzeniową, co pozwalana na uzyskanie doskonałych właściwości cieplnych.

Media

Kelvion Air Cooled Condenser

Kelvion Air Cooled Condenser

Kelvion Air Cooled Condenser ALEX

Kelvion Air Cooled Condenser ALEX

Kelvion Air Cooled Condenser

Kelvion Air Cooled Condenser

Kelvion Air Cooled Condenser ALEX

Kelvion Air Cooled Condenser ALEX

Korzyści

  • Optymalne wykorzystanie powierzchni chłodzenia
  • Rury żebrowane są odporne za zanieczyszczenia, w razie potrzeby możliwe czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem lub sprężonym powietrzem
  • Ciężar aluminiowej wiązki rurowej stanowi około 1/3 ciężaru pakietu rur stalowych cynkowanych
  • Ponad 25 letnia żywotność, potwierdzona testami korozojnymi

Potrzebujesz więcej informacji?