Chłodnice powietrza dla chłodni

Goedhart FC38L

Konfigurator

Goedhart FC38L z typoszeregu rozwiązań „slim line” to standardowa chłodnica powietrza dla pomieszczeń z ograniczeniami gabarytowymi.

Opis

Podsufitowe chłodnice komercyjne Goedhart FC38L są doskonałym rozwiązaniem dla chłodni o ograniczonej wysokości. Goedhart FC38L to produkt standardowy o krótkim terminie dostawy. Aranżacja obiegów rur w parownikach jest zoptymalizowana jako trafne rozwiązanie dla najpopularniejszych czynników chłodniczych. Zunifikowany system oznaczeń pozwala na łatwe określanie typu i zamawianie. Standardowym wykonaniem są wentylatory tłoczące powietrze przez wymiennik.

Media

Kelvion Goedhart Commercial Air Cooler FC38L

Kelvion Goedhart Commercial Air Cooler FC38L

Kelvion Goedhart Commercial Air Cooler FC38L

Kelvion Goedhart Commercial Air Cooler FC38L

Korzyści

  • Długookresowa pewność działania: wydajne wentylatory ErP 2015
  • Podwójny wydmuch powietrza: tłoczący
  • Łatwo zdejmowane pokrywy
  • Dostarczane w drewnianej skrzyni
  • Maksymalne wykorzystanie przestrzeni chłodniczej
  • Obieg zoptymalizowany zgodnie z najczęściej stosowanymi czynnikami chłodniczymi. Łatwość zamawiania za pomocą kodu zamówienia dla każdej chłodnicy powietrza

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!

Kontakt
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By visiting www.kelvion.com you agree to the use of cookies.