Kondensatory dla maszyn parowych

Systemy mocy parowej

Aby zoptymalizować wydajność elektrowni opartej na cyklu Rankine'a, należy włączyć wysoce wyspecjalizowany sprzęt, który wspiera maksymalizację wydajności cyklu parowego, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, minimalizację wpływu na środowisko i pomoc w optymalizacji systemu OPEX a co za tym idzie zwrot z inwestycji.

Opis

Rosnąca konkurencyjność pomiędzy technologiami wytwarzania energii elektrycznej i rosnące obawy dotyczące kwestii środowiskowych wymuszają na wszystkich dostępnych technologiach poprawy ich efektywności poprzez, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.

Większość elektrowni jądrowych opiera się na technologii Rankine’a jak i na cyklu łączonym. Oba mają wspólny cel -optymalizację całkowitej mocy elektrycznej poprzez zwiększenie wydajności turbiny parowej. Taka wydajność zależy od stopnia podciśnienia osiągnegi w sekcji skraplania. Odpowiednio zaprojektowany kondensator podciśnienia wpływa na wysokość uzyskanego poziomu wydajności.

W podobny sposób, w celu zwiększenia sprawności cieplnej cyklu zaleca się podgrzanie wody zasilającej kocioł przy użyciu podgrzewaczy wody zasilającej.

Najnowsze trendy wskazują, że zdecentralizowana produkcja energii jest jednym z kluczowych rozwiązań służących poprawie ogólnej efektywności energetycznej w danym kraju lub regionie. Układy kogeneracyjne są szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Ciepło komunalne jest coraz częściej wykorzystywane do zapewniania ogrzewania i chłodzenia, a jednocześnie do wytwarzania energii elektrycznej, która ma być wykorzystana przez społeczność lub do sprzedaży w sieci. Kluczowym elementem określającym efektywność tych zakładów jest możliwość odzyskania ciepła ze spalin pochodzących głównie z turbin gazowych lub silników spalinowych. Dostępność efektywnych systemów odzysku ciepła ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wysokiej wydajności.

Media

Kelvion Feed Water Heaters

Kelvion Feed Water Heaters

Kelvion Heat Recovery Steam Generator

Kelvion Heat Recovery Steam Generator

Kelvion Feed Water Heaters

Kelvion Feed Water Heaters

Kelvion Heat Recovery Steam Generator

Kelvion Heat Recovery Steam Generator

Korzyści

  • Wydajność
  • Niezawodność
  • Dostępność
  • Długa żywotność
  • Sprawdzony projekt
  • Elastyczność

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!

Kontakt
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By visiting www.kelvion.com you agree to the use of cookies.