Wyparna wieża chłodnicza do chłodzenia dużych ilości wody

Seria CMDIF

Selection Software

Wieże chłodnicze Polacel CMDIF z ramą FRP są przeznaczone do chłodzenia przepływów o niskiej i średniej wartości. Modułowa seria Polacel CMDIF może z łatwością zaspokoić większość potrzeb związanych z chłodzeniem i wszystkimi ograniczeniami w zakresie przestrzeni, zarówno w przypadku nowego projektu, jak i adaptacji do istniejącejącego. Wieże typu CMDIF można instalować niezależnie, jedna obok drugiej (konfiguracja w linii) lub ustawione tyłem do siebie. Wydajność cieplna tych wież chłodniczych jest optymalna, a działanie skuteczne. Ponieważ mogą zawracać do obiegu około 95% schłodzonej wody, wieże chłodnicze Polacel CMDIF stanowią najlepsze rozwiązanie pod wzgledem ochrony środowiska.

Opis

Dobór wieży chłodniczej
Temperatura wody (na wlocie i wylocie), temperatura termometru wilgotnego w miejscu instalacji, wymagany przepływ wody i poziom hałasu są 4 głównymi czynnikami, przy wyborze wieży chłodniczej. Po przeanalizowaniu twoich potrzeb zaproponujemy najbardziej odpowiednie rozwiązanie pod względem technicznym i ekonomicznym. Dostępne są standardowe rozwiązania Polacel CMC począwszy od przepływu wody do chłodzenia 500 m3/h. W celu spełnienia konkretnych potrzeb, nasi inżynierowie mogą dokonać niestandardowych zmian. Na miarę potrzeb dostosowane jest również wypełnienie. Istnieje możliwość dobrania wypełnienia pod kątem materiału oraz systemu rozporowadzenia. Dobór uzależniony jest od jakości wody, która ma być schłodzona (czysta lub silnie zanieczyszczona), jak również w zależności od specyficznego środowiska miejsca i procesu. We wszystkich przypadkach wymagana jest chemiczna obróbka wody chłodzącej.

Media

Kelvion Modular Cooling Tower CMDI

Kelvion Modular Cooling Tower CMDI

Kelvion Modular Cooling Tower CMDI

Kelvion Modular Cooling Tower CMDI

Kelvion Modular Cooling Tower CMDI

Kelvion Modular Cooling Tower CMDI

Kelvion Modular Cooling Tower CMDI

Kelvion Modular Cooling Tower CMDI

Korzyści

  • Szeroki zakres dla przepływu wody powyżej 500 m3/h, pozwala na ustawienie wież modułowo aby uzyskać wartość zbliżoną do wymaganej,
  • Oferujemy specjalną konstrukcję dla każdej aplikacji czy warunków środowiskowych (wiatr, strefa sejsmiczna)
  • Konserwacja i mniejsze zużycie energii
  • Maksymalna wydajność przez cały okres użytkowania
  • Komponenty i materiały najwyższej jakości, spełniające nasurowsze wymagania i normy
  • Efektywne zarządzanie projektem

Potrzebujesz więcej informacji?