Chemické látky pro petrochemické odvětví

Spolehlivá technologie pro optimální výměnu tepla

Chemické látky pro petrochemické odvětví na bázi ropy nebo zemního plynu slouží k výrobě tisíců produktů, které lidé používají každý den. Patří mezi ně mýdla a detergenty, elektronika, elektrické spotřebiče, automobily, oblečení, nábytek a léky.

Chemické látky pro petrochemické odvětví

Jednou z nejdůležitějších látek určených pro petrochemické odvětví je styren. Jeho pevnost a odolnost spolu s všestrannou použitelností jej činí základním stavebním kamenem pro polystyren a vícero speciálních plastů a pryží. Předpokládá se, že růst poptávky po styrenu bude s rostoucí světovou populací pokračovat. Téměř veškerý styren se vyrábí katalytickou dehydrogenací ethylbenzenu, zatímco 10 % se syntetizuje prostřednictvím spojovacího procesu nepřímou oxidací.

Oba procesy vyžadují účinnou výměnu tepla. Přední konstrukční a výrobní technologie společnosti Kelvion jsou zaměřeny na poskytování optimální výměny tepla pro nejnáročnější úkoly. Náš sortiment vzduchových žebrových chladičů, plášťových a trubkových a plně svařovaných deskových výměníků tepla opakovaně prokazuje svou vhodnost a spolehlivost v podmínkách nejnáročnějších procesů.

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies