Chemické látky pro petrochemické odvětví

Spolehlivá technologie pro optimální výměnu tepla

Chemické látky pro petrochemické odvětví na bázi ropy nebo zemního plynu slouží k výrobě tisíců produktů, které lidé používají každý den. Patří mezi ně mýdla a detergenty, elektronika, elektrické spotřebiče, automobily, oblečení, nábytek a léky.

Chemické látky pro petrochemické odvětví

Jednou z nejdůležitějších látek určených pro petrochemické odvětví je styren. Jeho pevnost a odolnost spolu s všestrannou použitelností jej činí základním stavebním kamenem pro polystyren a vícero speciálních plastů a pryží. Předpokládá se, že růst poptávky po styrenu bude s rostoucí světovou populací pokračovat. Téměř veškerý styren se vyrábí katalytickou dehydrogenací ethylbenzenu, zatímco 10 % se syntetizuje prostřednictvím spojovacího procesu nepřímou oxidací.

Oba procesy vyžadují účinnou výměnu tepla. Přední konstrukční a výrobní technologie společnosti Kelvion jsou zaměřeny na poskytování optimální výměny tepla pro nejnáročnější úkoly. Náš sortiment vzduchových žebrových chladičů, plášťových a trubkových a plně svařovaných deskových výměníků tepla opakovaně prokazuje svou vhodnost a spolehlivost v podmínkách nejnáročnějších procesů.

Potřebujete vice informací?