Chemické látky pro zemědělskou výrobu

Podpora energetické účinnosti v provozech na výrobu hnojiv

Zvyšující se světová populace znamená rostoucí počet úst, která je třeba krmit. Současně se množství půdy, které je k dispozici pro pěstování plodin, zmenšuje a farmáři stojí před problémem spojeným s dosahováním vyšších výnosů ze své půdy a současně udržováním kvality a shody.

Chemické látky pro zemědělskou výrobu

To však znamená vyšší poptávku po chemických látkách určených pro zemědělskou výrobu. Provozy potřebují hnojiva a přípravky pro přípravu půdy, aby jim pomohly při pěstování a zvyšování výnosů, ale i přípravky pro ochranu plodin před škůdci, chorobami a plevely jako například pesticidy a herbicidy. Moderní chemická hnojiva obsahují hlavní živiny, jako je dusík, fosfor, draslík, síra, hořčík a vápník. Většina dusíkatých hnojiv se vyrábí ze čpavku – sloučeniny dusíku a vodíku (NH3) – syntetizovaného Haber-Boschovým procesem.

Výroba syntetického dusíkatého hnojiva je mimořádně náročná z hlediska spotřeby energie. Technologie výměny tepla společnosti Kelvion podporuje optimální přenos tepla a současně odvádí odpadní teplo. Naše předehříváky vzduchu Rekuluvo pracují v mnoha provozech na výrobu hnojiv po celém světě a odvádějí odpadní teplo ze spalin k jednotce předehřívání vzduchu. Také řada plášťových a trubkových a plně svařovaných deskových výměníků tepla Kelvion dokáže regenerovat energii z par při nízkém tlaku při nízké teplotě.

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies