Chemické látky pro zemědělskou výrobu

Podpora energetické účinnosti v provozech na výrobu hnojiv

Zvyšující se světová populace znamená rostoucí počet úst, která je třeba krmit. Současně se množství půdy, které je k dispozici pro pěstování plodin, zmenšuje a farmáři stojí před problémem spojeným s dosahováním vyšších výnosů ze své půdy a současně udržováním kvality a shody.

Chemické látky pro zemědělskou výrobu

To však znamená vyšší poptávku po chemických látkách určených pro zemědělskou výrobu. Provozy potřebují hnojiva a přípravky pro přípravu půdy, aby jim pomohly při pěstování a zvyšování výnosů, ale i přípravky pro ochranu plodin před škůdci, chorobami a plevely jako například pesticidy a herbicidy. Moderní chemická hnojiva obsahují hlavní živiny, jako je dusík, fosfor, draslík, síra, hořčík a vápník. Většina dusíkatých hnojiv se vyrábí ze čpavku – sloučeniny dusíku a vodíku (NH3) – syntetizovaného Haber-Boschovým procesem.

Výroba syntetického dusíkatého hnojiva je mimořádně náročná z hlediska spotřeby energie. Technologie výměny tepla společnosti Kelvion podporuje optimální přenos tepla a současně odvádí odpadní teplo. Naše předehříváky vzduchu Rekuluvo pracují v mnoha provozech na výrobu hnojiv po celém světě a odvádějí odpadní teplo ze spalin k jednotce předehřívání vzduchu. Také řada plášťových a trubkových a plně svařovaných deskových výměníků tepla Kelvion dokáže regenerovat energii z par při nízkém tlaku při nízké teplotě.

Potřebujete vice informací?