Chemické látky vládnou světu

Chemické látky

Potraviny, paliva, léky, hnojiva, plasty, detergenty, baterie a chytré telefony – téměř vše, co vyrábíme nebo těžíme ze země, je spojeno s chemií. Chemický průmysl je jedním z nejvíce inovativních a nejrychleji rostoucích sektorů – 70 procent jeho výstupů využívají jiná odvětví po celém světě.

Chemické látky

Globální výzvy
Zvyšující se kupní síla zákazníků, zejména v Asii, zvyšuje poptávku po chemických látkách a produktech z nich vyrobených. Na druhé straně jsou ubývající zásoby ropy a plynu dobrou motivací pro hledání nových zdrojů jako například biomasy. Hlavní výzvou tohoto odvětví je pomoci rostoucí světové populaci udržet a zvýšit životní standard udržitelným způsobem.

Směrem na východ
Během uplynulých 25 let se růst chemického průmyslu posunul na východ, přičemž v Asii se odehrálo 50 procent všech globálních obchodních transakcí. Do roku 2030 bude přibližně polovina z deseti největších chemických společností z Asie nebo Středního východu, přičemž asijské společnosti budou ovládat dvě třetiny trhu.

Dnešní inovace pro zítřejší potřeby
Nové výrobky, zejména ty, které zajišťují řešení vztahující se ke globálním megatrendům – včetně ubývajících přírodních zdrojů, globalizace, demografického vývoje a přísnějších regulací – budou v tomto odvětví klíčem k udržení dynamiky. Předpokládá se, že pokroky v biotechnologiích, palivových článcích, ekologických technologiích a inteligentních materiálech budou určující pro splnění budoucích potřeb v globálním měřítku.

Řešení pro bezpečné a efektivní chemické procesy
Chemická výroba zahrnuje komplexní série procesů, od zahřívání a chlazení, až po kondenzaci, odpařování a separaci. Všechny tyto procesy potřebují technologii pro výměnu tepla. A to je příležitost pro společnost Kelvion. Naše robustní výměníky tepla jsou navrženy tak, aby odolaly náročným podmínkám chemických reakcí, a tím přispívaly ke kriticky důležitým procesům, které musejí být vykonány bezpečně a efektivně.

Potřebujete vice informací?