Chemické látky vládnou světu

Chemické látky

Potraviny, paliva, léky, hnojiva, plasty, detergenty, baterie a chytré telefony – téměř vše, co vyrábíme nebo těžíme ze země, je spojeno s chemií. Chemický průmysl je jedním z nejvíce inovativních a nejrychleji rostoucích sektorů – 70 procent jeho výstupů využívají jiná odvětví po celém světě.

Chemické látky

Globální výzvy
Zvyšující se kupní síla zákazníků, zejména v Asii, zvyšuje poptávku po chemických látkách a produktech z nich vyrobených. Na druhé straně jsou ubývající zásoby ropy a plynu dobrou motivací pro hledání nových zdrojů jako například biomasy. Hlavní výzvou tohoto odvětví je pomoci rostoucí světové populaci udržet a zvýšit životní standard udržitelným způsobem.

Směrem na východ
Během uplynulých 25 let se růst chemického průmyslu posunul na východ, přičemž v Asii se odehrálo 50 procent všech globálních obchodních transakcí. Do roku 2030 bude přibližně polovina z deseti největších chemických společností z Asie nebo Středního východu, přičemž asijské společnosti budou ovládat dvě třetiny trhu.

Dnešní inovace pro zítřejší potřeby
Nové výrobky, zejména ty, které zajišťují řešení vztahující se ke globálním megatrendům – včetně ubývajících přírodních zdrojů, globalizace, demografického vývoje a přísnějších regulací – budou v tomto odvětví klíčem k udržení dynamiky. Předpokládá se, že pokroky v biotechnologiích, palivových článcích, ekologických technologiích a inteligentních materiálech budou určující pro splnění budoucích potřeb v globálním měřítku.

Řešení pro bezpečné a efektivní chemické procesy
Chemická výroba zahrnuje komplexní série procesů, od zahřívání a chlazení, až po kondenzaci, odpařování a separaci. Všechny tyto procesy potřebují technologii pro výměnu tepla. A to je příležitost pro společnost Kelvion. Naše robustní výměníky tepla jsou navrženy tak, aby odolaly náročným podmínkám chemických reakcí, a tím přispívaly ke kriticky důležitým procesům, které musejí být vykonány bezpečně a efektivně.

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies