Odvod tepla po celém světě

Chlazení

Chlazení umožnilo konzumaci čerstvých potravin v průběhu celého roku, bez ohledu na to, jak daleko jsou od svých konzumentů. Také hraje hlavní roli v udržování nízkých teplot v sektorech zdravotnictví, obchodu, průmyslové výroby, bytového hospodářství a trávení volného času.

Chlazení

Měnící se stravovací návyky vytvářejí poptávku
Rychlá urbanizace a rostoucí kupní síla v rozvíjejících se ekonomikách vytvořily poptávku po hotovém baleném jídle, které je třeba skladovat při nízkých teplotách, aby si zachovalo čerstvost a nutriční obsah. Aby bylo možné vyhovět poptávce, prodejny investují do široké palety chlazených skladovacích boxů, výkladních skříní a mrazáků. Očekává se, že do roku 2020 převezme asijsko-tichomořský region, zejména Čína a Indie, na trhu s chladicími zařízeními vedoucí pozici. Vyspělé ekonomiky budou do té doby přispívat k nárůstu v tomto sektoru nákupy náhradních zařízení.

Přirozené udržování chladu
Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a Evropská unie (EU) doporučily, aby do roku 2017 byla syntetická chladiva s vysokým potenciálem přispívat ke globálnímu oteplování nahrazena řešeními, která jsou k životnímu prostředí šetrnější. Rostoucí informovanost o negativních dopadech chlorovaných a fluorovaných uhlovodíků (HFC a HCHC) na ozónovou vrstvu urychlila posun směrem k přírodním chladivům, jako je čpavek a CO2.

Posun směrem k energetické úspornosti
Zvyšování energetické úspornosti u komerčních a průmyslových chladicích zařízení je zásadní pro koncové uživatele, kteří chtějí snížit své provozní náklady. Jedná se o prioritu zejména v odvětví zpracování potravin, kde jsou nízké marže.

Nejlepší chlazení na trhu
Vzduchové chladiče jsou nejdůležitějšími součástmi chladicích systémů a mají významný vliv na jejich provozní náklady a na zajištění kvality produktu. Ve společnosti Kelvion navrhování chladičů rozumíme, protože máme za sebou 75 let inovací a úzké spolupráce s našimi zákazníky. Vytvořili jsme nejlepší řešení na trhu pro široké portfolio aplikací, počínaje skladováním a zpracováním potravin až po chladiče tunelů určené pro komplexní zkoušky automobilů.

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies