Odvod tepla po celém světě

Chlazení

Chlazení umožnilo konzumaci čerstvých potravin v průběhu celého roku, bez ohledu na to, jak daleko jsou od svých konzumentů. Také hraje hlavní roli v udržování nízkých teplot v sektorech zdravotnictví, obchodu, průmyslové výroby, bytového hospodářství a trávení volného času.

Chlazení

Měnící se stravovací návyky vytvářejí poptávku
Rychlá urbanizace a rostoucí kupní síla v rozvíjejících se ekonomikách vytvořily poptávku po hotovém baleném jídle, které je třeba skladovat při nízkých teplotách, aby si zachovalo čerstvost a nutriční obsah. Aby bylo možné vyhovět poptávce, prodejny investují do široké palety chlazených skladovacích boxů, výkladních skříní a mrazáků. Očekává se, že do roku 2020 převezme asijsko-tichomořský region, zejména Čína a Indie, na trhu s chladicími zařízeními vedoucí pozici. Vyspělé ekonomiky budou do té doby přispívat k nárůstu v tomto sektoru nákupy náhradních zařízení.

Přirozené udržování chladu
Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a Evropská unie (EU) doporučily, aby do roku 2017 byla syntetická chladiva s vysokým potenciálem přispívat ke globálnímu oteplování nahrazena řešeními, která jsou k životnímu prostředí šetrnější. Rostoucí informovanost o negativních dopadech chlorovaných a fluorovaných uhlovodíků (HFC a HCHC) na ozónovou vrstvu urychlila posun směrem k přírodním chladivům, jako je čpavek a CO2.

Posun směrem k energetické úspornosti
Zvyšování energetické úspornosti u komerčních a průmyslových chladicích zařízení je zásadní pro koncové uživatele, kteří chtějí snížit své provozní náklady. Jedná se o prioritu zejména v odvětví zpracování potravin, kde jsou nízké marže.

Nejlepší chlazení na trhu
Vzduchové chladiče jsou nejdůležitějšími součástmi chladicích systémů a mají významný vliv na jejich provozní náklady a na zajištění kvality produktu. Ve společnosti Kelvion navrhování chladičů rozumíme, protože máme za sebou 75 let inovací a úzké spolupráce s našimi zákazníky. Vytvořili jsme nejlepší řešení na trhu pro široké portfolio aplikací, počínaje skladováním a zpracováním potravin až po chladiče tunelů určené pro komplexní zkoušky automobilů.

Potřebujete vice informací?