Hlavní globální komodita pro potraviny a paliva

Cukr

Každý rok se v celém světě spotřebuje přibližně 173 milionů tun cukru, což je průměrně 24 kilogramů na jednoho obyvatele. Kromě toho, že cukr je jednou z nejdůležitějších komodit globálního odvětví výroby a zpracování potravin, hraje stále důležitější roli jako ekologická alternativa fosilních paliv.

Cukr

Celosvětová výroba
Cukr se vyrábí přibližně ve120 zemích z cukrové třtiny a cukrové řepy. Třtinový cukr tvoří až 80 % celkové roční výroby a je primárním zdrojem pro 70 zemí, kdežto 40 zemí se spoléhá na úrodu cukrové řepy. Pouze deset zemí vyrábí cukr z obou zdrojů. Deset největších producentů cukru v čele s Brazílií, Indií a EU produkuje 75 % celosvětové produkce.

Sladké vyhlídky
I přes fluktuace ceny během posledních let a rostoucí konkurenci mezi výrobními společnostmi prognózy předpokládají pokračování jeho vzestupného trendu. Očekává se, že celosvětová produkce bude růst tempem 2,1 % za rok a do roku 2025 dosáhne objemu 210 milionů tun.

Ekologický zdroj energie
Rostoucí povědomí o účincích skleníkových plynů vedlo vlády k tomu, že podporují výrobu biopaliv, včetně etanolu z cukru, náhradou za benzín, neboť je šetrná k životnímu prostředí. Výsledkem je rychlý růst trhu s etanolem, a to zejména v Brazílii, Spojených státech a Evropské unii. Spotřeba biopaliv je na vzestupu i v asijsko-tichomořském regionu.

Řešení
Uspokojování rostoucí poptávky po cukru znamená vyšší výrobní náklady a spotřebu energie. Ve společnosti Kelvion zajišťujeme inovační technická řešení pro všechny aplikace v cukrovarnictví. Náš sortiment nejmodernějších technologických zařízení pro výměnu tepla a odborné znalosti umožňují zákazníkům realizovat rentabilní a energeticky úspornou výrobu.

Dodáváme utěsněné deskové výměníky tepla s úzkou mezerou (série NT) pro čiré ovocné šťávy a sirupy. Pokud vaše šťávy a melasy obsahují částice, lze je šetrně zpracovávat s využitím našich deskových výměníků tepla Free Flow (série NF) a Wide Gap (série NW). 

Naše odparka se splývajícím filmem kapaliny K°Flex je nejúčinnějším druhem odparky v cukrovarnickém odvětví. Jedná se o nejlepší možné řešení pro zvýšení kapacity a objemu účinků za účelem snížení spotřeby páry a snížení teploty páry a zabarvení. Pokud hledáte trubkovou odparku se splývajícím filmem nebo jiný plášťový a trubkový výměník tepla, v naší nabídce najdete širokou škálu konkrétních modelů.

Pro kondenzaci par při nízkém tlaku můžete využít naše plášťové a trubkové výměníky tepla i vzduchem chlazené kondenzátory. 

I v případě mokrých chladicích věží je Kelvion vaším spolehlivým partnerem pro standardizovaná i zakázková řešení.
 

Potřebujete vice informací?