Hlavní globální komodita pro potraviny a paliva

Cukr

Každý rok se v celém světě spotřebuje přibližně 173 milionů tun cukru, což je průměrně 24 kilogramů na jednoho obyvatele. Kromě toho, že cukr je jednou z nejdůležitějších komodit globálního odvětví výroby a zpracování potravin, hraje stále důležitější roli jako ekologická alternativa fosilních paliv.

Cukr

Celosvětová výroba
Cukr se vyrábí přibližně ve120 zemích z cukrové třtiny a cukrové řepy. Třtinový cukr tvoří až 80 % celkové roční výroby a je primárním zdrojem pro 70 zemí, kdežto 40 zemí se spoléhá na úrodu cukrové řepy. Pouze deset zemí vyrábí cukr z obou zdrojů. Deset největších producentů cukru v čele s Brazílií, Indií a EU produkuje 75 % celosvětové produkce.

Sladké vyhlídky
I přes fluktuace ceny během posledních let a rostoucí konkurenci mezi výrobními společnostmi prognózy předpokládají pokračování jeho vzestupného trendu. Očekává se, že celosvětová produkce bude růst tempem 2,1 % za rok a do roku 2025 dosáhne objemu 210 milionů tun.

Ekologický zdroj energie
Rostoucí povědomí o účincích skleníkových plynů vedlo vlády k tomu, že podporují výrobu biopaliv, včetně etanolu z cukru, náhradou za benzín, neboť je šetrná k životnímu prostředí. Výsledkem je rychlý růst trhu s etanolem, a to zejména v Brazílii, Spojených státech a Evropské unii. Spotřeba biopaliv je na vzestupu i v asijsko-tichomořském regionu.

Řešení
Uspokojování rostoucí poptávky po cukru znamená vyšší výrobní náklady a spotřebu energie. Ve společnosti Kelvion zajišťujeme inovační technická řešení pro všechny aplikace v cukrovarnictví. Náš sortiment nejmodernějších technologických zařízení pro výměnu tepla a odborné znalosti umožňují zákazníkům realizovat rentabilní a energeticky úspornou výrobu.

Dodáváme utěsněné deskové výměníky tepla s úzkou mezerou (série NT) pro čiré ovocné šťávy a sirupy. Pokud vaše šťávy a melasy obsahují částice, lze je šetrně zpracovávat s využitím našich deskových výměníků tepla Free Flow (série NF) a Wide Gap (série NW). 

Naše odparka se splývajícím filmem kapaliny K°Flex je nejúčinnějším druhem odparky v cukrovarnickém odvětví. Jedná se o nejlepší možné řešení pro zvýšení kapacity a objemu účinků za účelem snížení spotřeby páry a snížení teploty páry a zabarvení. Pokud hledáte trubkovou odparku se splývajícím filmem nebo jiný plášťový a trubkový výměník tepla, v naší nabídce najdete širokou škálu konkrétních modelů.

Pro kondenzaci par při nízkém tlaku můžete využít naše plášťové a trubkové výměníky tepla i vzduchem chlazené kondenzátory. 

I v případě mokrých chladicích věží je Kelvion vaším spolehlivým partnerem pro standardizovaná i zakázková řešení.

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies