Heat exchanger for district heating & Cooling

Dálkové vytápění a chlazení

Hlavní komponenty pro účinné vytápění a chlazení.

Dálkové vytápění a chlazení

Systémy dálkového vytápění / chlazení dodávají energii domácnostem a firmám pomocí sítě tepelně izolovaných potrubí. Zvyšující se povědomí o nutnosti využívat čistší a udržitelnější zdroje energie vede k rostoucí atraktivitě systémů, které využívají alternativní zdroje. Sem patří geotermální energie, energie z biomasy, kogenerace a odpadní energie z průmyslových procesů. Na Středním východě slibuje budování rozsáhlých sítí pro dálkové vytápění schůdné řešení pro splnění požadavků tohoto regionu na klimatizaci při současném snižování emisí skleníkových plynů. Sítě pro dálkové vytápění / chlazení se mohou lišit v rozměrech: od několika stovek metrů do několika kilometrů. Bez ohledu na velikost musejí systémy výměny tepla splňovat požadavky kladené na tyto systémy, musejí fungovat efektivně a musejí být konkurenceschopné z hlediska ceny. Naše nejmodernější deskové výměníky tepla a trubkové výměníky tepla tyto požadavky splňují a jsou spolehlivými partnery systémů dálkového vytápění / chlazení, které tak mohou fungovat v souladu s nejpřísnějšími standardy.

Potřebujete vice informací?