Chladicí systémy pro datová centra

Efektivní metody chlazení a odvádění tepla

Datová centra obsahují životně důležité informace vaší společnosti a provádějí nejvíce kritické procesy. Počítače a servery v nich umístěné nejsou příliš tolerantní ke změnám teploty a vlhkosti. Je-li příliš sucho, citlivá zařízení mohou být poškozena elektrostatickým výbojem (ESD). Když je naopak příliš vlhko, může dojít ke korozi. Naše vyspělá technologie přenosu tepla umí vaše datová centra zabezpečit a vy tak můžete být v klidu.

Datová centra

Teploty v datových centrech se liší podle typu serveru a typu chladicího systému, ale výchylky teploty mimo meze stanovené ASHRAE nebo konstrukčními normami by měly vážný dopad na jejich výkon. Nedostupnost datových center je potenciální katastrofou a měla by být přijata veškerá preventivní opatření pro vyloučení nebo alespoň zmírnění této hrozby. Proto je velmi důležité, aby byla datová centra vybavená účinným a spolehlivým chladicím zařízením. 

Nabízíme široký sortiment zařízení pro energeticky úsporné chlazení a způsoby odvodu odpadního tepla navržené konkrétně pro řešení současných nejnáročnějších přenosů tepla v datových centrech. Navrhujeme a vyrábíme různé výrobky pro chlazení venkovním vzduchem neboli chlazení bez pomoci kompresoru (strojní chlazení) navržené konkrétně pro nižší efektivnost využití elektrické energie (power usage effectiveness, PUE) při současném zachování spolehlivosti provozu. Nabízíme certifikaci provedenou organizací Eurovent pro zařízení na chlazení a chlazení suchým vzduchem, certifikaci AHRI Standard 400 pro utěsněná desková a rámová zařízení a certifikaci CTI pro chladicí věže. Tyto normy zajistí špičkové výkony vašeho chladicího systému.

Více informací o našich řešeních chlazení datových center najdete zde!

Potřebujete vice informací?