Heat exchangers for diesel & gas engines

Dieselové a benzínové motory

Dieselové a benzínové motory se používají k výrobě energie v decentralizovaných jednotkách, v nichž se energie paliva přeměňuje na mechanickou nebo elektrickou energii.

Dieselové a benzínové motory

Moderní lodní motory, označované také jako motory na dvojí palivo, jsou schopny provozu s oběma palivy. Vlastníci lodí tedy mohou flexibilně optimalizovat provozní náklady a reagovat na odlišné ekologické požadavky uplatňované v různých částech světa.

Motory na dvojí palivo pohánějí plavidla, jako jsou obří tankery, výletní zaoceánské lodě a nákladní lodě, rybářské lodě, trajekty a obří jachty. Mohou pohánět i lokomotivy, kamiony a stroje určené pro vysoké zatížení. Dieselové a benzínové motory také mají schopnost vyrábět teplo, případně elektřinu v malých elektrárnách a plynových kogeneračních jednotkách. V těchto energetických zařízeních lze kromě motorů na zemní plyn využívat i novou generaci motorů, které jsou poháněny speciálními druhy plynu.

Bez příslušného chlazení by tyto motory nemohly vydržet vysoké teploty vznikající spalováním paliva. Společnost Kelvion pomáhá snižovat teplotu vody v plášti motoru, plnicího vzduchu a mazacího oleje, a to tím nejúčinnějším a nejkompaktnějším způsobem. Nabízíme integrované plášťové a trubkové chladiče mazacího oleje, autonomní či připevněné deskové výměníky tepla pro chlazení vody v plášti a kompaktní chladiče plnicího vzduchu pro čtyřdobé a dvoudobé pístové motory. Naše řešení nabízejí víc než běžné chlazení motorů. Ve spolupráci s předními výrobci motorů společnost Kelvion realizuje vývoj technologie výměníků tepla, která pomáhá snižovat znečištění způsobené NOx a SOx. Tyto nejmodernější výměníky tepla jsou kriticky důležitými součástmi pro splnění požadavků předpisů na ochranu životního prostředí v globálním měřítku.

Potřebujete vice informací?