Heat exchangers for diesel & gas engines

Dieselové a benzínové motory

Dieselové a benzínové motory se používají k výrobě energie v decentralizovaných jednotkách, v nichž se energie paliva přeměňuje na mechanickou nebo elektrickou energii.

Dieselové a benzínové motory

Moderní lodní motory, označované také jako motory na dvojí palivo, jsou schopny provozu s oběma palivy. Vlastníci lodí tedy mohou flexibilně optimalizovat provozní náklady a reagovat na odlišné ekologické požadavky uplatňované v různých částech světa.

Motory na dvojí palivo pohánějí plavidla, jako jsou obří tankery, výletní zaoceánské lodě a nákladní lodě, rybářské lodě, trajekty a obří jachty. Mohou pohánět i lokomotivy, kamiony a stroje určené pro vysoké zatížení. Dieselové a benzínové motory také mají schopnost vyrábět teplo, případně elektřinu v malých elektrárnách a plynových kogeneračních jednotkách. V těchto energetických zařízeních lze kromě motorů na zemní plyn využívat i novou generaci motorů, které jsou poháněny speciálními druhy plynu.

Bez příslušného chlazení by tyto motory nemohly vydržet vysoké teploty vznikající spalováním paliva. Společnost Kelvion pomáhá snižovat teplotu vody v plášti motoru, plnicího vzduchu a mazacího oleje, a to tím nejúčinnějším a nejkompaktnějším způsobem. Nabízíme integrované plášťové a trubkové chladiče mazacího oleje, autonomní či připevněné deskové výměníky tepla pro chlazení vody v plášti a kompaktní chladiče plnicího vzduchu pro čtyřdobé a dvoudobé pístové motory. Naše řešení nabízejí víc než běžné chlazení motorů. Ve spolupráci s předními výrobci motorů společnost Kelvion realizuje vývoj technologie výměníků tepla, která pomáhá snižovat znečištění způsobené NOx a SOx. Tyto nejmodernější výměníky tepla jsou kriticky důležitými součástmi pro splnění požadavků předpisů na ochranu životního prostředí v globálním měřítku.

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies