Heat exchangers for diesel Locomotives

Dieselové dráhy

Moderní dieselová lokomotiva je verzí elektrické lokomotivy s vlastním pohonem. V zásadě se liší tím, že si s sebou vozí svůj vlastní elektrický agregát, místo připojení ke vzdálené rozvodně pomocí nadzemního vedení nebo napájecí kolejnice.

Dieselové dráhy

Elektrický agregát sestává z velkého dieselového motoru spřaženého s alternátorem, který generuje potřebnou elektřinu. Také palivová nádrž hraje zásadní roli. Není bez zajímavosti, že moderní dieselová lokomotiva vyrobí přibližně 35 % elektrické energie v porovnání s elektrickou lokomotivou podobné hmotnosti.

Správně vyvážený chladicí systém dieselových lokomotiv nové generace je schopen splnit nejpřísnější emisní limity. Již od prvních generací společnost Kelvion poskytuje přizpůsobená řešení pro různé součásti motoru, které je třeba chladit. Nabízíme integrované plášťové a trubkové chladiče mazacího oleje, deskové výměníky tepla, kompaktní chladiče plnicího vzduchu a chladiče používané pro plášťovou vodu i chlazení plnicího vzduchu. Naše výrobky jsou navrženy tak, aby vydržely po dobu životního cyklu lokomotivy určeného pro velkou zátěž i rozdílné podmínky okolního prostředí. Naše řešení nabízejí víc než běžné chlazení motorů. Ve spolupráci s předními výrobci motorů společnost Kelvion realizuje vývoj technologie výměníků tepla, která pomáhá snižovat znečištění způsobené NOx a SOx. Tyto nejmodernější výměníky tepla jsou kriticky důležitými součástmi pro splnění nejnovějších emisních požadavků. Naše kompaktní na tvrdo spájené deskové výměníky tepla se využívají pro chlazení oleje a lze je díky jejich minimálním požadavkům na prostor snadno integrovat (buď vertikálně, nebo horizontálně) do těles lokomotiv.

Potřebujete vice informací?