Refrigeration technology for distribution centers

Distribuční centra

Skladování v distribučním skladu je plánováno a provozováno pro široké spektrum chlazeného zboží. Aby bylo zajištěno, že tyto výrobky bude možné prodat za nejlepší možnou cenu, musejí být v bezvadném stavu bez ohledu na to, zda se jedná o zabalené nebo volně ložené výrobky, v normálním chladicím prostoru či v mrazicích boxech.

Distribuční centra

Bez ohledu na zmrazené zboží jako takové, požadavky prostředí jsou obvykle velmi složité. Rychlá obrátka zboží znamená velký provoz v prostoru nakládky. Úlomky pneumatik a dlažby, ale i prach z kartónových krabic je vtažen do chladičů a částečně vypuzen zpět. Z tohoto důvodu musí být prostory pro nakládku a chladicí prostory snadno čistitelné. Vzduchové chladiče dále musejí mít vysokou chladicí kapacitu a dlouhou životnost. Konstrukční návrh obvykle vyžaduje velké rozmezí dosahu chladicího vzduchu.

Kontakt

Vyber zemi

Nebojte se nám zavolat +1 800 774 0474.

Jak Vám můžeme pomoci?
Osobní údaje
Váš požadavek
Přílohy
?
Odstanit
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By visiting www.kelvion.com you agree to the use of cookies.