Refrigeration technology for distribution centers

Distribuční centra

Skladování v distribučním skladu je plánováno a provozováno pro široké spektrum chlazeného zboží. Aby bylo zajištěno, že tyto výrobky bude možné prodat za nejlepší možnou cenu, musejí být v bezvadném stavu bez ohledu na to, zda se jedná o zabalené nebo volně ložené výrobky, v normálním chladicím prostoru či v mrazicích boxech.

Distribuční centra

Bez ohledu na zmrazené zboží jako takové, požadavky prostředí jsou obvykle velmi složité. Rychlá obrátka zboží znamená velký provoz v prostoru nakládky. Úlomky pneumatik a dlažby, ale i prach z kartónových krabic je vtažen do chladičů a částečně vypuzen zpět. Z tohoto důvodu musí být prostory pro nakládku a chladicí prostory snadno čistitelné. Vzduchové chladiče dále musejí mít vysokou chladicí kapacitu a dlouhou životnost. Konstrukční návrh obvykle vyžaduje velké rozmezí dosahu chladicího vzduchu.

Potřebujete vice informací?

Nastavení cookies

Zde zvolte požadovaná nastavení cookies

Podrobnosti cookies

Zavedení technicky nezbytných cookies
Technicky nezbytné cookies jsou zapotřebí k usnadnění používání webových stránek. Tyto cookies umožňují základní funkce, jako je například navigace na stránkách nebo přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Webové stránky bez nich nemohou řádně fungovat.

Zavedení marketingových cookies
Marketingové cookies slouží ke sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Umožňují tak zobrazovat uživatelům relevantní reklamy, což je hodnotnější pro zveřejňovatele a externí zadavatele reklamy.

Historie cookies